Logo

Giải SBT Tiếng Anh 12 Unit 7: Artificial intelligence thí điểm

Giải SBT Tiếng Anh 12 Unit 7: Artificial intelligence thí điểm, hướng dẫn các em giải các bài tập, nhiệm vụ trong sách bài tập. Giúp các em tiếp thu bài mới đạt hiệu quả.
5.0
0 lượt đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập, nhiệm vụ trong sách bài tập chương trình mới đầy đủ, ngắn gọn. Là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo, trau dồi kiến thức, ứng dụng lý thuyết vào các bài tập thực hành.

Unit 7: Pronunciation (trang 12)

1. (trang 12 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Read the following exchanges. Mark the stressed syllables. (Đọc các trao đổi sau. Đánh dấu các âm tiết nhấn mạnh)

1. A: 'What's the 'film 'about?

 B: It's 'about the 'future of the human race.

2. A: 'What 'happens to 'humans after two thousand years in the ’film?

 B: 'Humans 'invent artificially in’telligent 'robots 'who 'look like 'humans.

3. A: 'What 'happened to 'David, the 'robotic 'boy?

 B: 'Monica, his 'mother, 'left him in a 'faraway 'forest.

4. A: 'What did 'David 'think when 'that 'happened?

 B: He 'thought 'Monica 'didn't 'love him 'anymore be'cause he 'wasn't a 'real 'boy.

5. A: 'What did 'David do 'after 'that?

 B: He 'went 'searching for the 'Blue 'Fairy.

6. A: 'Why did 'David 'look 'for the 'Blue 'Fairy?

 B: 'Because he 'wanted her to 'help him to be'come a 'real 'boy.

7. A: Did 'David 'find the 'Blue 'Fairy?

 B: 'No, he 'didn't.

8. A: 'What do 'you 'think 'about the 'film?

 B: I 'think it was ex'citing, but 'far 'fetched.

Hướng dẫn dịch:

1. (trang 12 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Work in pairs. Practise the sentences in 1. (Làm việc theo cặp. Thực hành các câu trong bài 1)

Unit 7: Vocabulary & Grammar (trang 13)

1. (trang 13 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Find in the word square the following words: humans, destruction, artificial, intelligence machines, robots, advanced, automated, algorithm. (Tìm trong ô vuông những từ sau đây: humans, destruction, artificial, intelligence machines, robots, advanced, automated, algorithm)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới | Giải SBT Tiếng Anh 12 mới

2. (trang 13 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Complete the sentences with the words from the word square. Change the form of the words if necessary. (Hoàn thành các câu với từ trong ô vuông từ. Thay đổi hình thức từ nếu cần)

1. Artificial intelligence 2. Robots 3. machines 4. humans
5. advanced 6. algorithm 7. destruction 8. automated

Hướng dẫn dịch:

1. Trí thông minh nhân tạo chưa tồn tại, nhưng các nhà khoa học đang làm việcchăm chỉ để tạo ra các máy tính có thể suy nghĩ như con người.

2. Robot được sử dụng để thay thế con người trong công việc nguy hiểm hoặc lặp đi lặp lại.

3. Máy móc thông minh được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như ngành công nghiệp nặng, kinh doanh thuốc bệnh viện, và quân đội.

4. Nó được cho là bởi một số người rằng robot thông minh sẽ đứng lên chống lại con ngườitrong tương lai gần.

5. Nhiều nhà tương lai học tin rằng trong tương lai gần công nghệ tiên tiến sẽ làm chonhiều thứ hiện nay bất khả thi thành hiện thực.

6. Máy tính giải quyết vấn đề và tính toán hoàn chỉnh theo những quy tắc được gọi là thuật toán.

7. Bạn có thực sự nghĩ rằng trí thông minh nhân tạo có thể gây ra sự phá hủy con ngườivà thế giới?

8. Nếu bạn đã từng được gọi là một công ty và đã đạt được một hệ thống âm thanh tự động, bạn đã có kinh nghiệm về một loại trí thông minh nhân tạo cơ bản.

3. (trang 13 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. Change form, if necessary. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn. Thay đổi hình thức, nếu cần thiết)

1. intervention 2. applications 3. interact 4. predict
5. navigate 6. recommendations 7. informed  

Hướng dẫn dịch:

1. Máy móc thông minh cao có thể tự động để hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người.

2. Một trong những ứng dụng phổ biến được sử dụng trong điện thoại thông minh hiện nay là nhận dạng giọng nói.

3. Có rất nhiều chương trình học ngôn ngữ trực tuyến, có khả năng tương tác.

4. Công cụ tìm kiếm Internet có thể giúp dự đoán thời tiết cũng như ùn tắc giao thông trong thành phố.

5. Hệ thống GPS giúp rất nhiều người di chuyển trên đất liền, trên biển và trên không.

6. Dưới đây là danh sách các gợi ý trò chơi điện tử hàng đầu của tôi.

7. Người chủ cửa hàng đã thông báo với cảnh sát về hành vi trộm cắp máy tính từ cửa hàng của mình đêm qua.

4. (trang 14 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Rewrite the sentences, using the active causative. (Viết lại câu, sử dụng cấu trúc câu cầu khiến)

1. I had a group of workmen install an automated gate in our garage.

2. My father had a mechanic repair his car.

3. I'm going to have my friend, a computer expert, install a new program for me next week.

4. My mother is having a specialist cleaner clean her new jacket.

5. My school has just had a construction company rebuild the meeting hall.

6. My brother is going to have his friend repair his DVD player next week.

7. The car manufacturer has had a robotics company install two automatic systems.

8. The lead researcher of the project had the computer categorise images.

5. (trang 14 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Make sentences using all the information and the verb given. Change the word form, and add more words, if necessary. (Tạo câu sử dụng tất cả các thông tin và động từ được cho. Thay đổihình thức từ, và thêm từ nhiều hơn, nếu cần thiết)

1. Last week I went to the vet to have/get my dog vaccinated.

2. This afternoon I'm going to the doctor to have/get my blood pressure taken.

3. Yesterday I went to the optician to have/get my eyes tested.

4. Last week I talked with my accountant to have/get my annual accounts done.

5. The day before yesterday I saw the architect to have/get my new house designed.

6. Next week I'm going to the dentist to have/get a tooth taken out.

7. Next Saturday I'm going to the hairdresser to have/get my hair cut.

Unit 7: Reading (trang 15)

1. (trang 15 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Read the following text and choose the best answer to each question. (Đọc phần văn bản sau đây và chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi)

Hướng dẫn dịch:

Theo nhà tương lai học Ray Kurzweil, nền văn minh con người sẽ không thể tránh khỏi sự biến đổi vào năm 2045 bởi một sự kiện mà ông gọi là Sự dị biệt. Ông gợi ý rằng sự phát triển công nghệ theo cấp số nhân sẽ dẫn đến sự nổi lên không thể tránh khỏi của trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ cao cấp như vậy có thể khiến nhân loại trở nên tầm thường.

Kurzweil nói rằng công nghệ là con dao hai lưỡi và hình dung ra khả năng một trí tuệ nhân tạo có thể đặt dấu chấm hết cho nhân loại chỉ đơn giản vì nó vượt xa trí thông minh con người. Tuy vậy, Kurzweil rất có niềm tin vào con người. Ông cho rằng con người đủ thông minh để chấp nhận sự phát triển của công nghệ là không thể tránh khỏi và sự chấp nhận đó sẽ làm cho quá trình chuyển giao dễ dàng hơn.

Kurzweil có lý do cá nhân để hi vọng vào sự xuất hiện của Sự dị biệt, bởi ông muốn cuộc sống của mình được mở rộng hơn nhờ vào nó. Kurzweil hình dùng những tiến bộ y học trong tương lai có thể chế tạo ra những cỗ máy vi tính, hoặc robot siêu nhỏ có thể hoạt động trong cơ thể con người để cải thiện hệ miễn dịch. Thêm vào đó, ông cũng tin rằng công nghệ tương lai có thể tái sinh người cha đã mất của ông.

Nhìn vào tình trạng tiến bộ công nghệ hiện nay ở nhiều lĩnh vực như y dược, định hướng và giao tiếp, tầm nhìn của Kurzweil có thể không phải là vô lý. Một chủ đề gây tranh cãi, mặc dù vậy, là việc những trí tuệ nhân tạo thực sự có thể được nhận ra hay không. Kurzweil cho rằng những người phản biện lý thuyết của ông, những người tin vào trí óc của con người là thứ quá phức tạp để sao chép được, đang đánh giá thấp sự phát triển theo cấp số nhân của công nghệ có thể đạt đến mức nào.

1. B 2. C 3. C
4. B 5. A  

2. (trang 16 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Find the words in the text which mean the following: (Tìm những từ trong bài mà có nghĩa như sau:)

1. exponential 2. inevitable 3. envision
4. surpass(es) 5. deceased 6. genuine

3. (trang 16 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây)

Gợi ý

1. Double-edged swords means something has both advantages and harms.

2. a. Because he knows that it can make human life much easier but it can also do significant harms to humanity.

b. Yes, I do agree with him.

Unit 7: Speaking (trang 17)

1. (trang 17 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Work in pairs. Match the questions with the answers. Then practise saying them aloud with a classmate. (Làm việc theo cặp. Nối câu hỏi với câu trả lời. Sau đó, thực hành đọc to với một người bạn cùng lớp)

1 - g

Ray Kurzwell và các nhà tương lai học khác nói gì về The Singularity?

The Singularity là một sự kiện được tạo ra bởi sự phát triển công nghệ, và sẽ làm nảy sinh trí tuệ nhân tạo

2 - a

Khi nào sự kiện đó sẽ xảy ra?

Trước năm 2045

3 - e

Nó có thể tránh khỏi không?

Không, nó chắc chắn sẽ xảy ra

4 - f

Tại sao họ nghĩ vậy?

Bởi sự phát triển cấp số nhân không ngừng nghỉ của công nghệ

5 - c

'Exponential' có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là trở nên lớn hơn nhanh chóng về kích cỡ

6 - d

Bạn thực sự tin A.I sẽ huỷ hoại con người trong tương lai gần?

Không, tôi không thực sự tin như vậy

7- b

Tại sao không?

Ừm, kể cả nếu trí tuệ nhân tạo được tạo ra, nó sẽ không nhất thiết thù địch với con người.

Hướng dẫn dịch:

2. (trang 17 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Complete the following dialogue with your own ideas based on those in 1. Then practise it with a classmate. (Hoàn thành cuộc đối thoại sau với những ý tưởng riêng của mình dựa trên những điều trong 1. Sau đó, thực hành nó với một người bạn cùng lớp)

Gợi ý

Mai: What do you think about Kurzweil's vision of The Singularity?

You: I think it is interesting and likely to happen in the future.

Mai: Do you believe that autonomous A.I could become dangerous to humans in the near future?

You: In my opinion, I don’t since I believe in the near future, human is still able to control A.I. for certain purposes.

Mai: Why?

You: Well, because human brain is also really intelligent and I think A.I. don’t have to be opposed or put human in danger.

Mai: If you had life extension treatment in the near future, what would you like to do?

You: Personally, I think I will spend time with my family, travel more and help other people as much as possible.

Unit 7: Writing (trang 18)

1. (trang 18 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Read the following sentences and put them in the appropriate columns. (Đọc những câu sau đây và đặt chúng trong các cột thích hợp)

Advantages Disadvantages

1. Simple A.I. applications are widely used in a variety of fields.

2. Automated systems can receive raw material at the start of a production line, and output a packaged product at the end.

4. Automated machines can do dangerous or repetitive jobs instead of humans.

5. Automated machines can load trucks with packaged products for delivery to customers.

7. Automated medical machines can save human lives in hospital.

3. Information, and human lives, could be lost due to power failures.

6. Automated military drones could malfunction and kill innocent people.

8. Intelligent machines could be damaged or hacked to perform malicious functions.

Hướng dẫn dịch:

Lợi ích Bất lợi

1. Trí tuệ nhân tạo đơn giản được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

2. Hệ thống tự động có thể tiếp nhận nguyên liệu thô khi bắt đầu một dây chuyền sản xuất, và sản xuất một sản phẩm được đóng gói ở cuối.

4. Máy móc tự động có thể làm những công việc nguy hiểm hoặc lặp đi lặp lại thay vì con người.

5. Máy móc tự động có thể tải các xe tải với các sản phẩm đóng gói để giao cho khách hàng.

7. Máy móc y tế tự động có thể cứu mạng sống của con người trong bệnh viện.

3. Thông tin và cuộc sống con người, có thể bị mất do lỗi nguồn.

6. Các máy móc thông minh có thể bị hư hỏng hoặc bị hack để thực thi chức năng độc hại.

8. Máy bay không người lái quân sự tự động có thể hoạt động sai lệch và giết người vô tội.

2. (trang 18 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Using the information in the list of useful expressions, and the outline below, write a short article discussing the advantages and disadvantages of A.I. (Sử dụng các thông tin trong 1, danh sách các nhận định hữu ích, và dàn ý dưới đây, hãy viết một bài viết ngắn thảo luận về những lợi ích và bất lợi của A.I.)

Gợi ý

Today, A.I. machines are used in many fields of life. They turn out to be efficient tools for human. However, it has been noted that A.I. or automated machines bring not only advantages but also disadvantages.

In production, automated machinery is more precise and quicker in manufacturing, so they can replace human to save money and time. Many large factories use fully automated systems that receive raw materials at the start of a production line, and output a packaged product at the end. Machines can also load trucks with the packaged products for delivery to customers. In addition to its applications in manufacturing, automated machinery can also be used to save lives and help people to heal. For example, in the hospital, an automated breathing machine can help a patient to breathe, an automated dialysis machine can clean a kidney patient's blood, and an automated X-ray machine can provide reliable X-ray images for the doctor to use in discovering the exact cause of an illness.

One the other hand, automated machines also cause some disadvantages. One of the main disadvantages of automated machinery is the potential loss of information or even human lives. The production line in a factory, or the treatment process of a patient, can be interrupted if a power failure happens. Moreover, automated machines or robots could fail to work properly if they were damaged or hacked by wrongdoers. If a military drone was hacked or malfunctioned, innocent people could be hurt or killed.

Taking the above points into consideration, the advantages of using automated machines outweigh their disadvantages. With the advances in technologies occurring now and in the future, there is the very real potential for a better world.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT Tiếng Anh 12 Unit 7: Artificial intelligence thí điểm file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
5.0
0 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status