Logo

Giải VBT Toán lớp 1 Tập 2 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89: Ôn tập cuối năm - Chân Trời Sáng Tạo

Giải VBT Toán lớp 1 Tập 2 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89: Ôn tập cuối năm - Chân Trời Sáng Tạo. Hướng dẫn trả lời chi tiết các câu hỏi, bài tập trong vở bài tập với phương pháp giải hay, dễ hiểu giúp các em dễ dàng ứng dụng với các dạng bài tập tương tự
1.7
17 lượt đánh giá

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo lời giải vở bài tập Toán lớp 1: Ôn tập cuối năm - trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải vở bài tập Toán 1: Ôn tập cuối năm - Chân Trời Sáng Tạo

Bài 1 (trang 79 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Tô màu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 2 (trang 79 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

a) Hình nào có hình vuông ở bên phải, hình tròn ở bên trái?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

b) Hình vẽ bên không có hình nào?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

c) Thêm vào hình bên ít nhất bao nhiêu Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo để được khối hộp chữ nhật

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a) Khoanh vào D

b) Khoanh vào B

c) Khoanh vào C

Bài 3 (trang 80 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Làm (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 4 (trang 80 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Viết số vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 5 (trang 81 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Viết số vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 6 (trang 81 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Hình vẽ sau có bao nhiêu que diêm?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

    A. 39    B. 30    C. 27

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Có 27 que diêm.

Chọn C.

Bài 7 (trang 82 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Cho biết mỗi thùng dưới đây có 10 trái (quả) dưa hấu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

a) Làm (theo mẫu):

b) Khoanh vào câu trả lời đúng.

Hình nào có số trái dưa hấu nhiều nhất?

        A                        B                      C.

Lời giải

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

b) Khoanh vào B.

Bài 8 (trang 83 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Làm (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 9 (trang 83 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Trong hình vẽ sau, bậc thang dưới có kết quả bé hơn bậc thang trên. Viết số vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 10 (trang 83 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

 27 ….. 17             9 ….. 30                   51 ….. 28 

 61 ….. 65             84 ….. 4 + 80           99 ….. 100

Lời giải

27 > 17              9 < 30                   51 > 28 

61 < 65             84 = 4 + 80           99 < 100

Bài 11 (trang 84 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

a) Tính

b) Tô màu.

Kết quả là 47: đỏ                                     

Kết quả là 33, 43: nâu

Kết quả là 36, 46: cam                              

Kết quả là 62: xanh dương nhạt

Kết quả là 35, 45, 55: vàng                       

Kết quả là 34, 44, 54: xanh lá

Kết quả và các số là 38, 48, 58: xanh dương đậm

Lời giải

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

b) Học sinh tự tô màu.

Bài 12 (trang 85 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Ước lượng, đo sách toán 1 của em rồi viết số đo

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 13 (trang 85 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Ước lượng, đo rồi viết số đo ghế của em

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Em tự ước lượng và đo ghế của mình

Bài 14 (trang 86 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Hôm nay là thứ sáu, ngày 7.

Ba bạn Tuấn. Minh, Thu hẹn nhau: 9 giờ sáng ngày mai có mặt tại nhà sách.

a) Đánh dấu x vào tờ lịch ngày mai.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

b) Buổi sáng ở nhà sách.

Nối đồng hồ với từ thích hợp.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a) Đánh dấu x vào tờ lịch thứ 7 ngày 8.

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 15 (trang 87 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Nối (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 16 (trang 88 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Làm theo mẫu

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 17 (trang 89 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2): Vẽ thêm để đủ 27 hình tam giác:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Học sinh vẽ thêm 7 hình tam giác

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải VBT Toán 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89: Ôn tập cuối năm - Chân Trời Sáng Tạo file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
1.7
17 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status