Logo

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 kì 2 năm 2021 - Đề số 3 (Có đáp án)

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2021 - Đề số 3 có lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập và giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học, ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.
3.8
8 lượt đánh giá

Chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em đọc bộ đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 (đề số 3) năm 2021 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các em học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

I. Odd one out.

1. A. classroom      B. teacher      C. library      D. school

2. A. I                      B. she            C. our          D. they

3. A. his                  B. her             C. my           D. it

4. A. rice                 B. bread        C. cake         D. milk

5. A. house            B. ruler           C. book         D. eraser

II. Choose the correct answer.

1. What is Mai doing? – She _______.

A. play cycling      B. is cycling      C. cycles

2. How old is your _______? – He’s thirty-four.

A. sister      B. mother      C. father

3. What is the ________ today? – It’s sunny.

A. activity      B. color      C. weather

4. __________ many cats do you have? – There are 5.

A. Why      B. How      C. What

5. What _________ are your dogs? – They are black and white.

A. color      B. yellow      C. sunny

III. Fill in the blanks.

1. The weather is often __________ in summer.

2. We go to school _______ bike.

3. There _______ six books on the table.

4. This ______ a schoolbag. It is _____ the table.

5. Hello, my name _______ Hoa. I _______ 8 years old.

IV. Match.

1. How many goldfish do you have?

a. It’s behind the door.

2. What colors are your roses?

b. I have three.

3. Who’s sitting in the garden?

c. Yellow, red and blue.

4. Where is your cat?

d. My teacher, Miss Hoa.

Answer:

1 - .....

2 - .....

3 - .....

4 - .....

5 - .....

V. Read and complete the table:

   Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, two living rooms and two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Rooms of the house

Number

Living room

2

 

 

 

 

 

 

VI. Read and write.

   Hi. My name is Nam. I am in the playroom with my friends. I like planes. Mai likes dolls. Quan and Phong like ships. Linda likes kites. Peter and Tony like trucks. We have a lot of fun in the playroom.

1. The children are in the ________________________.

2. Nam likes _________________________.

3. Mai likes _________________________.

4. Quan and Phong like ____________________.

5. Linda likes ________________________.

6. Peter and Tony like _______________________.

Đề thi HK 2 môn Anh lớp 3 năm 2021 - Đề số 3-1

Đề thi HK 2 môn Anh lớp 3 năm 2021 - Đề số 3-2

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 (Đề số 3)

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh - Đề số 3

I. Odd one out.

1. B    2. C    3. D    4. D    5. A

II. Choose the correct answer.

1. B    2. C    3. C    4. B    5. A

III. Fill in the blanks.

1. hot    2. by    3. are    4. is/on    5. is/am

IV. Match.

1 - b    2 - c    3 - d    4 - a

V. Read and complete the table:

Rooms of the house Number
Living room 2
Bathroom 2
Kitchen 1

VI. Read and write.

1. The children are in the playroom.

2. Nam likes planes.

3. Mai likes dolls.

4. Quan and Phong like ships.

5. Linda likes kites.

6. Peter and Tony like trucks.

File tải miễn phí đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (đề số 3):

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 học kì 2 (đề số 3) file word, file pdf năm 2021, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 3 khác:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra học kì 2 sắp tới.

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng anh khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
3.8
8 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status