Logo

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 kì 2 năm 2021 - Đề số 2 (Có đáp án)

Tổng hợp Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2021 - Đề số 2 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ. Hỗ trợ file tải về Word, PDF miễn phí.
3.6
8 lượt đánh giá

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công sưu tầm Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 (đề số 2) năm 2021 có đáp án và lời giải chi tiết với nôi dung được đánh giá có cấu trúc chung của đề thi cuối kì trên toàn quốc , hỗ trợ các em làm quen với cấu trúc đề thi môn Tiếng anh lớp 4 thường xuất hiện. Mời các em cùng quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

1. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh 2021 -  Đề số 2

Question 1: Tìm từ khác loại

1. A. this               B. that                C. cheap            D. those

2. A. scary            B. parrot            C. tiger                D. elephant

3. A. wonderful     B. weather         C. enormous       D. beautiful

4. A. would           B. fish                 C. rice                 D. chicken

Question 2: Nối cột A với cột B

A

B

1. Why do you like parrot?

2. What are you going to do this Sunday?

3. Is she a nurse?

4. When is your birthday?

5. How much is this pen?

6. Do they like swimming?

a. Yes, she is.

b. It’s in May.

c. They’re ten thousand dong.

d. Because they’re colourful.

e. No, they don’t.

f. I’m going to the zoo.

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 -   

Question 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

does    phone    go    much    Excuse    to    because    than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ me.

4. ____________ me. Can I have a look at these jeans?

5. What animal do you want _____________ see?

6. I like elephants ___________ they are enormous.

7. Let’s __________ to the theater.

8. What’s your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father’s 34 years old. He’s a teacher, and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than my brother but he’s taller than me. I love my family a lot.

Tell me about your family soon.

Best wishes,

Marry

1. What does Mary’s father do?

______________________________________________.

2. What does her mother look like?

______________________________________________.

3. Where does Mary study at?

______________________________________________.

4. Who is younger, Marry or her brother?

______________________________________________.

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. she/ does/ what/ do/?

______________________________________________.

2. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

______________________________________________.

3. doing/ are/ what/ you/ Lan/ and/?

______________________________________________.

4. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

______________________________________________.

Đề thi HK 2 môn Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 2-1

Đề thi HK 2 môn Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 2-2

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 2

2. Đáp án đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 - Đề số 2

Question 1: Tìm từ khác loại

1. C    2. A    3. B    4. A

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - d    2 – f    3 – a    4 – b    5 - c    6 - e

Question 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. much    2. does    3. than    4. Excuse

5. to    6. because    7. go    8. phone

Question 4: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. He is a teacher.

2. She’s very beautiful.

3. She studies at Hoa Hong Primary School.

4. Her brother is younger.

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. What does she do?

2. My brother is tall and slim.

3. My parents are young and strong.

4. What are Lan and you doing?

5. My father is taller than my brother.

3. File tải miễn phí đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 (Đề số 2)

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về đề tiếng anh lớp 4 kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 4 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng anh khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status