Logo
Ngữ văn 10 Tập 1
Tuần 1
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Tuần 2
Khái quát văn học dân gian Việt Nam
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
Văn bản
Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)
Tuần 3
Chiến thắng Mtao-Mxây
Văn bản (Tiếp theo)
Tuần 4
Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
Lập dàn ý bài văn tự sự
Tuần 5
Uy-Lít-Xơ trở về
Tuần 6
Ra-Ma buộc tội
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự
Tuần 7
Tấm Cám
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Tuần 8
Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự
Tuần 9
Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
Tuần 10
Lời tiễn dặn
Luyện viết đoạn văn tự sự
Tuần 12
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
Tuần 13
Tóm tắt văn bản tự sự (Soạn Văn 10 Tập 1)
Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự
Tuần 14
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
Tuần 15
Vận nước
Cáo bệnh, bảo mọi người
Hứng trở về
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
Tuần 16
Trình bày về một vấn đề
Tuần 17
Lập kế hoạch cá nhân
Thơ Hai-kư của Ba-sô
Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)
Nỗi oan của người phòng khuê
Khe chim kêu (Vương Duy)
Tuần 18
Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
Lập dàn ý bài văn thuyết minh
Ngữ văn 10 Tập 2
Tuần 19
Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi
Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh
Tuần 20
Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm
Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
Tuần 21
Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương)
Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)
Khái quát lịch sử tiếng Việt
Tuần 22
Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)
Tuần 23
Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)
Phương pháp thuyết minh
Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh
Tuần 25
Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
Tóm tắt văn bản thuyết minh
Tuần 26
Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)
Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung)
Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học
Tuần 27
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đặng Trần Côn)
Lập dàn ý bài văn nghị luận
Tuần 28
Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Tuần 29
Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên
Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình
Lập luận trong văn nghị luận
Tuần 30
Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)
Thề nguyền (trích Truyện Kiều)
Tuần 31
Văn bản văn học
Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
Tuần 32
Nội dung và hình thức của văn bản văn học
Các thao tác nghị luận
Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận
Tuần 33
Ôn tập phần Tiếng Việt
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
Viết quảng cáo
Tuần 34
Tổng kết phần văn học
Tuần 35
Ôn tập phần làm văn
Tuần 24
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com