Logo

18 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Hàm số chọn lọc

18 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Hàm số có đáp án chi tiết, chính xác nhất giúp các em củng cố kiến thức, luyện giải các dạng bài tập thành thạo
2.8
2 lượt đánh giá

Tổng hợp 18 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10: Hàm số có gợi ý lời giải chi tiết và đáp án, giúp các em học sinh rèn luyện được kỹ năng phản xạ, giải đáp chính xác các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây:

Câu 1

Công thức nào sau đây không phải là hàm số?

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Công thức |y| = 5x, ứng với x > 0 tìm được hai giá trị của y là y = 5x và y = -5x nên |y| = 5x không phải là hàm số.

Chọn đáp án D

Câu 2

Tập xác định của hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án là: 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 3

Cho hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án. Tính f(√5 - √3).

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 4

Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = -|x| và g(x) = |x + 1| - |x - 1|.

A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn;

B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn;

C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ;

D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 5

Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số y = f(x) = -x2 + 4x - 2 trên các khoảng (-∞ 2) và (2; +∞) .

A. f(x) đồng biến trên khoảng (-∞ 2) và nghịch biến trên khoảng (2; +∞);

B. f(x) đồng biến trên cả hai khoảng (-∞ 2) và (2; +∞);

C. f(x) nghịch biến trên khoảng (-∞ 2) và đồng biến trên khoảng (2; +∞);

D. f(x) nghịch biến trên cả hai khoảng (-∞ 2) và (2; +∞).

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 6

Tập xác định của hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án là:

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 7

Tập xác định của hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án là:

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 8

Cho hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án . Khi đó:

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Ta có:

f(-1) = 3.(-1) = -3

f(-2)= 3.(-2) = -6

f(2) = 22 + 2 = 6

f(0) = 02 + 2 = 2

Chọn đáp án C

Câu 9

Tìm m để hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án xác định trên khoảng (0; 5).

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 10

Hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 11

Tìm m để hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án luôn nghịch biến trong khoảng xác định của nó.

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 12

Hàm số nào là hàm số lẻ

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Xét hàm số y = x3 + x

Tập xác định : D = R

Ta có: f(-x) = (-x)3 + (- x) = -x3 – x = - f(x)

Do đó, hàm số y = x3 + x là hàm số lẻ.

Chọn đáp án B

Câu 13

Hàm số nào có tập xác định D = R.

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 14

Trong các hình vẽ sau, hình nào minh họa đồ thị hàm số chẵn?

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Vì đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng nên phương án C đúng.

Chọn đáp án C

Câu 15

Trong các hình sau, hình nào minh họa đồ thị của một hàm số lẻ?

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng nên phương án B đúng.

Chọn đáp án B

Câu 16

Trong các điểm M(-1; 5); N(1; 4); P(2; 0); Q(3; 1), điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = x2 - 2x + 5

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Thay tọa độ từng điểm vào công thức hàm số, nếu được đẳng thức đúng thì điểm đó thuộc đồ thị.

* Với điểm M(-1; 5), ta thay x = -1; y = 5 vào công thức y = x2 - 2x + 5 , nhận thấy

5 ≠ (-1)2 - 2.(-1) + 5 nên M không thuộc đồ thị hàm số.

* Với N (1; 4) ta được:

4 = 12 – 2.1 + 5 nên điểm N thuộc đồ thị hàm số.

* Với P(2; 0) ta được:

0 ≠ 22 - 2.2 + 5 nên điểm P không thuộc đồ thị hàm số.

* Với điểm Q(3; 1) ta được:

1 ≠ 32 - 2.3 + 5 nên điểm Q không thuộc đồ thị hàm số.

Chọn đáp án B

Câu 17

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên.

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. f(x) đồng biến trên khoảng (-∞; -1);

B. f(x) nghịch biến trên khoảng (-∞; 0);

C. f(x) đồng biến trên khoảng (1; +∞);

D. f(x) nghịch biến trên khoảng (-1; 1).

Quan sát đồ thị, theo chiều từ trái sang phải; nếu đồ thị đi lên (hoặc đi xuống) trong khoảng nào đó thì hàm số sẽ đồng biến (hoặc nghịch biến) trong khoảng này.

Ta thấy:

+ Trên khoảng (-∞ -1) đồ thị hàm số đi xuống nên hàm số nghịch biến.

+ Trên khoảng ( -1; 1) thì giá trị của hàm số không đổi y = 1 nên hàm số không đồng biến, không nghịch biến.

+ Trên khoảng (1; +∞) đồ thị hàm số đi lên nên hàm số đồng biến.

Chọn đáp án C

Câu 18

Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ?

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án C

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn 18 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Hàm số file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
2.8
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status