Logo

2 Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Lịch sử 2022 - Phần 1 (Có đáp án)

Tổng hợp 2 bộ đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Lịch sử 2022 - Phần 1 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả.
2.2
11 lượt đánh giá

Kì thi giữa kì 2 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em 2 bộ đề thi Lịch sử giữa kì 2 lớp 6 - Phần 1 năm 2022 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Sử 2022 - Đề số 1

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm )

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là

A. nhà Hán.

B. nhà Ngô.

C. nhà Lương.

D. nhà Tần.

Câu 2: Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là gì?

A. Vạn Xuân.

B. Đại Việt.

C. Đại Cồ Việt.

D. Đại Ngu.

Câu 3: Dương Phiêu giữ chức

A. tướng quân.

B. đô úy.

C. thứ sử Giao Châu.

D. thứ sử Ái Châu

Câu 4: Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ai là người được Lý Bí trao cho quyền lãnh đạo?

A. Phạm Tu.

B. Tinh Thiều.

C. Triệu Quang Phục.

D. Triệu Túc.

Câu 5: Lý Phật Tử ở phía nam đã có hành động gì?

A. Kéo quân về cướp ngôi của Triệu Việt Vương.

B. Về đầu quân cho Triệu Việt Vương.

C. Thành lập một chính quyền ở phía Nam.

D. Tiến quân sang Trung Quốc.

Câu 6: Trụ sở phủ đô hộ nước ta dưới thời Đường đặt ở đâu?

A. Cửa sông Tô Lịch.

B. Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội.

C. Việt Trì - Phú Thọ.

D. Tống Bình - Hà Nội.

Câu 7: Hiện nay, đền thờ Mai Hắc Đế ở

A. núi Vệ.

B. trong thung lũng Hùng Sơn.

C. Nam Đàn.

D. núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn.

Câu 8: Người Hán sau khi chiếm đất của người Chăm cổ đã đặt ra

A. Giao Chỉ.

B. Cửu Chân.

C. Nhật Nam.

D. huyện Tượng Lâm.

Câu 9: Một số lái buôn kiêm các nghề nào?

A. Cướp biển, buôn bán nô lệ.

B. Đánh cá, cướp biển.

C. Đánh cá, buôn bán nô lệ.

D. Khai thác thủy hải sản, cướp biển.

Câu 10: Người Chăm có tục táng người đã chết như thế nào?

A. Chôn cất người chết.

B. Hỏa táng người chết rồi rải tro ra sông, suối.

C. Hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào bình, vò rồi ném xuống sông hay biển.

D. Hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào bình, vò và chôn xuống đất.

Phần II.Tự luận ( 5 điểm )

Câu 1: (2 điểm) Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?

Câu 2: (3 điểm) Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí và hoạt động của ông sau khi cuộc khởi nghĩa thành công?

Đáp án đề thi môn Lịch sử lớp 6 giữa kì 2 2022 (Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm

1-C    2-A    3-D    4-C    5-A

6-D    7-D    8-D    9-A    10-C

Phần II. Tự luận

Câu 1:

- Nhà Lương đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, bóc lột nhân dân ta.

- Quan lại đô hộ tàn bạo, hà hiếp nhân dân.

- Thu nhỏ các đơn vị hành chính để dễ bề kiểm soát.

- Chỉ sử dụng tôn thất, người phương Bắc giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy cai trị.

Câu 2:

* Diễn biến cuộc khởi nghĩa:

- Năm 542 Lý Bí lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa.

- Hào kiệt khắp nơi nổi dậy hưởng ứng.

- Gần 3 tháng, nghĩa quân chiếm hầu hết quận huyện, Tiêu Tư bỏ trốn về Trung Quốc.

- Tháng 4/542, quân Lương kéo từ Quảng Châu sang, bị ta đánh bại và giải phóng Hoàng Châu.

- Đầu năm 543 quân Lương kéo sang lần 2, bị ta đánh bại ở Hợp Phố.

* Hoạt động của Lý Bí sau thắng lợi

- Quân Lương thất bại, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Thiên Đức.

- Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch.

- Thành lập triều đình với 2 ban văn võ.

Đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2022 - Đề số 2

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh tròn vào đáp đúng

Câu 1: Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành

A. 3 châu.

B. 4 châu.

C. 5 châu.

D. 6 châu.

Câu 2: Sau khi lên ngôi, Lý Bí đặt niên hiệu là gì?

A. Quang Đức.

B. Thiên Đức.

C. Thuận Đức.

D. Khởi Đức.

Câu 3: Ai là tướng của nhà Lương sang nước ta vào tháng 5 năm 545?

A. Trần Bá Tiên.

B. Lục Dận.

C. Dương Phiêu.

D. Tiêu Tư.

Câu 4: Nhân dân ta sau này gọi Triệu Quang Phục là

A. Dạ Trạch Vương.

B. Điền Triệt Vương.

C. Gia Ninh Vương.

D. Khuất Lão Vương.

Câu 5: Dưới thời Đường, ngoài thuế khóa, cống nạp sản vật quý hiếm, nhân dân ta còn phải cống nạp

A. Sừng tê.

B. Ngọc Trai.

C. Đồi mồi.

D. Quả vải (lệ chi).

Câu 6: Phùng Hưng quê ở

A. Đường Lâm.

B. Mê Linh.

C. Cổ Loa.

D. Hát Môn.

Câu 7: Quan lang là

A. chức quan đứng đầu phủ đô hộ.

B. con trai vua.

C. người đứng đầu một vùng gồm nhiều bản, làng ở miền núi.

D. người đứng đầu một châu.

Câu 8: Quận Nhật Nam gồm

A. 4 huyện.

B. 5 huyện.

C. 6 huyện.

D. 7 huyện.

Câu 9: Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là

A. Lâm Tượng.

B. Chăm pa.

C. Lâm pa.

D. Chăm Lâm.

Câu 10: Nhân dân Chăm theo tôn giáo nào?

A. đạo Phật và đạo Bà La Môn.

B. Nho giáo và đạo Bà La Môn.

C. Phật giáo và Nho giáo.

D. Đạo giáo và đạo Bà La Môn.

Phần II.Tự luận (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?

Câu 2: (3 điểm) Nêu những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa? Theo em thành tựu nào là nổi bật nhất vì sao?

Đáp án đề thi môn Lịch sử giữa kì 2 lớp 6 năm 2022 (Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm

1-D    2-B    3-A    4-A    5-D

6-A    7-C    8-B    9-B    10-A

Phần II. Tự luận

Câu 1:

- Triệu Quang Phục là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa được Lý Bí tin cậy. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Triệu Quang Phục được trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương.

- Ông cho lui quân về vùng Dạ Trạch (Hưng Yên), lợi dụng địa thế vùng Dạ Trạch, tổ chức đánh du kích, tình thế giằng co kéo dài. Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước. Quân ta phản công, đánh tan quân xâm lược, kết thúc cuộc kháng chiến.

Câu 2:

* Kinh tế

- Nông nghiệp là kinh tế chính, họ sử dụng trâu bò để cày kéo. Ngoài ra họ trồng cây ăn quả, khai thác lâm sản.

- Thủ công nghiệp làm gốm, dệt vải, xây nhà đóng thuyền…

- Thương nghiệp trao đổi mua bán phát triển, buôn bán với các nước Ấn Độ, Trung Quốc…

* Văn hóa

- Thế kỷ IV người Chăm có chữ Phạn.

- Tôn giáo: Bà-la-môn và Phật giáo.

- Nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu là tháp Chăm.

* Thành tựu nổi bật của Cham-pa:

Là tháp Chăm, đây là công trình kiến trúc đặc sắc nhất của họ, thể hiện tài sáng tạo có giá trị nghệ thuật cao, tôn giáo tín ngưỡng, ngày nay công trình kiến trúc Chăm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về 2 bộ đề thi giữa kì 2 Lịch sử lớp 6 - Phần 1 năm 2022 có lời giải chi tiết, đây đủ nhất file tải PDF hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
2.2
11 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status