Logo

3 Bộ đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 2 năm 2021 - Phần 1 (Có đáp án)

Giới thiệu 3 bộ đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 2 năm 2021 - Phần 1 có đáp án và lời giải chi tiết, do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và tổng hợp. Có file tải về Word, PDF miễn phí.
2.8
2 lượt đánh giá

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi xin giới thiệu đến các em đọc 3 Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 kì 2 năm 2021 phần 1 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các em học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - Đề số 1

I. Read and match

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

III. Complete the sentences

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

IV. Read and choose the correct answer.

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

V. Recorder the letters

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 2021 (Đề số 1)

I. Read and match

1 - swan;     2 - ski;      3 - pram;    4 - plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 - planet;    2 - toy;    3 - tractor;   4 - whale;   5 - doll;

III. Complete the sentences

1.I like to drive a train.

2. That is my mother.

3. We have to clean our teeth.

4. My father is winding the clock.

5.The birds are flying to the flowers.

IV. Read and choose the correct answer.

1 - A;     2 - C;      3 - B;       4 - A;      5 - B;     6 - C;

V. Recorder the letters.

1 - princess;   2 - cook;   3 - wheel;   4 - father;   5 - drop;

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 2021 - Đề số 2

I. Read and match.

A

B

1. Get

a. lunch

2. Eat

b. to school

3. Do

c. up

4. Go

d. sports

5. Play

e. judo

II. Fill the blanks.

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your _________________?

2. It is _____ December.

3. What do you want _____ in the morning?

4. ______ you play football? - No, I can't.

5. He is ______ a picture

6. _____ do you want to be? - I want to be ____ engineer.

7. ___________ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her _____? - She is _______ teacher.

III. Reorder the words.

1. her/ What/ job/ is/ ?

_____________________________

2. wants/ pilot/ He/ be/ to/ a/ ./

_____________________________

3. shorts/ How/ the/ much/ are/ ?

_____________________________

4. yesterday/ What/ he/ did/ do/ ?

_____________________________

5. want/ Where/ Lisa/ does/ go/ to/?

_____________________________

Đáp án đề Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 năm 2021 (Đề số 2)

I. Read and match.

1 - C;     2 - A;    3 - E;    4 - B;   5 - D;

II. Fill the blanks.

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your ______birthday___________?

2. It is __in___ December.

3. What do you want ___to do__ in the morning?

4. ____Can__ you play football? - No, I can't.

5. He is ____drawing__ a picture

6. __What___ do you want to be? - I want to be __an__ engineer.

7. ______How much_____ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her __job___? - She is ___a____ teacher.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

I. Find and write

cream

or

bee

wife

ture

saw

1. doct _ _

2. house _ _ _ _

3. fris _ _

4. see _ _ _

5. ice - _ _ _ _ _

6. pic _ _ _ _

II. Look at the picture and write

1.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

2.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

3.                               

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

4.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

5.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

III. Match

1. What’s your favorite color?

A. No, it isn’t

2. What’s your name?

B. She is 35 years old

3. How are you?

C. It’s yellow

4. Is this your ship?

D. Fine, thanks

5. How old is your mother?

E. My name’s Anna

IV. Order the words:

1. her/ Are/ socks?/ these

2. aren’t./ No, / they

3. apple?/ Where/ the/ is

4. nurse?/ a/ Is/ she

5. policeman/ father/ My/ a/ is

V. Choose the odd one out

1. A. apples

B. fruits

C. grapes

D. tomatoes

2. A. living room

B. bedroom

C. yard

D. kitchen

3. A. body

B. eyes

C. hands

D. hair

4. A. T-shirt

B. blouse

C. jacket

D. socks

5. A. lemonade

B. orange juice

C. water

D. sandwich

Đáp án đề thi Tiếng Anh kì 2 lớp 2 2021 (Đề số 3)

I. Find and write

1. Doctor                2. Housewife             3. Frisbee

4. Seesaw             5. Ice-cream             6. Picture

II. Look at the picture and write

1. Bird            2. Puzzle         3. Kite

4. Teddy bear         5. Bike

III. Match

1. C           2. E          3. D         4. A            5. B

IV. Order the words:

1. Are these her socks?

2. No, they aren’t

3. Where is the apple?

4. Is she a nurse?

5. My father is a policeman

V. Choose the odd one out

1. B         2. C         3. A         4. D         5. D

Tham khảo thêm một số đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 2 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng việt khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để tải về 3 bộ đề tiếng anh lớp 2 học kỳ 2 năm 2021 phần 1, file word, pdf hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
2.8
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status