Logo

 • Toán 7 tập 2 Cánh diều
  Chương 5 Một số yếu tố thống kê và xác suất
  Bài 4 Biểu đồ hình quạt tròn
  Bài 1 Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu
  Bài 2 Phân tích và xử lí dữ liệu
  Bài 3 Biểu đồ đoạn thẳng
  Bài 5 Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
  Bài 6 Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
  Bài tập cuối chương 5
  Chương 6 Biểu thức đại số
  Bài 1 Biểu thức số Biểu thức đại số
  Bài 2 Đa thức một biến Nghiệm của đa thức một biến
  Bài 3 Phép cộng, phép trừ đa thức một biến
  Bài 4 Phép nhân đa thức một biến
  Bài 5 Phép chia đa thức một biến
  Bài tập cuối chương 6
 • Toán 7 Tập 1 Cánh diều
  Chương 4: Góc Đường thẳng song song
  Bài 1 Góc ở vị trí đặc biệt
  Bài 2 Tia phân giác của một góc
  Bài 3 Hai đường thẳng song song
  Bài 4 Định lý
  Bài tập ôn tập chương 4
  Chương 1 Số hữu tỉ
  Bài 1 Tập hợp ℚ các số hữu tỉ
  Bài 2 Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
  Bài 3 Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
  Bài 4 Thứ tự thực hiện các phép tính Quy tắc dấu ngoặc
  Bài 5 Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
  Bài tập ôn tập chương 1
  Chương 2: Số thực
  Bài 4 Làm tròn số và ước lượng
  Bài 1 Số vô tỉ Căn bậc hai số học
  Bài 2 Tập hợp R các số thực
  Bài 3 Giá trị tuyệt đối của một số thực
  Bài 5 Tỉ lệ thức
  Bài 6 Dãy tỉ số bằng nhau
  Bài 7 Đại lượng tỉ lệ thuận
  Bài 8 Đại lượng tỉ lệ nghịch
  Bài tập ôn tập chương 2
  Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh
  Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Chủ đề 2: Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng
  Chương 3: Hình học trực quan
  Bài tập ôn tập chương 3
  Bài 1 Hình hộp chữ nhật Hình lập phương
  Bài 2 Hình lăng trụ đứng tam giác Hình lăng trụ đứng tứ giác
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status