Logo

22 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Các tập hợp số chọn lọc

22 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Các tập hợp số có đáp án chi tiết, chính xác nhất giúp các em củng cố kiến thức, luyện giải các dạng bài tập thành thạo
2.0
12 lượt đánh giá

Tổng hợp 22 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10: Các tập hợp số có gợi ý lời giải chi tiết và đáp án, giúp các em học sinh rèn luyện được kỹ năng phản xạ, giải đáp chính xác các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây:

Câu 1

Cho các tập hợp A = [0; 4), B = (-2; 3). Khi đó A ∩ B bằng:

A. (-2; 4)

B. (0; 3)

C. (0; 3]

D. [0; 3)

Để tìm giao của các tập hợp số, ta lần lượt biểu diễn chúng trên cùng một trục số bằng cách gạch bỏ các phần tử không thuộc mỗi tập hợp đó. Khi đó, phần còn lại không bị gạch chính là giao của các tập hợp đã cho.

Bằng cách biểu diễn các tập hợp A, B trên trục số theo phương pháp trên

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Ta có: A ∩ B = [0; 3).

Chọn đáp án D

Câu 2

Cho các tập hợp A = [-4; 1), B = (-2; +∞). Khi đó A ∪ B bằng:

A. (-2; 1)

B. [ -4; +∞)

C. (-4; +∞)

D. (1; +∞)

Phương pháp: Để tìm hợp của các tập hợp số, ta lần lượt biểu diễn chúng trên cùng một trục số bằng cách tô đậm các phần tử thuộc mỗi tập hợp đó. Khi đó, toàn bộ phần được tô đậm chính là hợp của các tập hợp đã cho.

Bằng cách biểu diễn các tập hợp A, B trên trục số theo phương pháp trên

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Ta có: A ∪ B = [-4; +∞).

Chọn đáp án B

Câu 3

Cho các tập hợp A = (1; 3], B = (2; 5) . Khi đó A\B bằng:

A. (1; 2]

B. (1; 2)

C. (1; 5)

D. (2; 3]

Phương pháp: Để tìm hiệu của hai tập hợp số A và B, ta lần lượt biểu diễn các tập hợp A, B trên cùng một trục số bằng cách tô đậm các phần tử thuộc tập hợp A và gạch bỏ các phần tử thuộc tập hợp B. Khi đó, phần được tô đậm mà không bị gạch bỏ chính là A\B.

Bằng cách biểu diễn các tập hợp A và B trên trục số theo phương pháp trên

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Ta có: A\B = (1;2].

Chọn đáp án A

Câu 4

Cho các khẳng định sau:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Trong các khẳng định trên, có bao nhiêu khẳng định là mệnh đề đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Các khẳng định đúng là (I), (III).

Chọn đáp án B

Câu 5

Với x ∈ R, tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 6

Cho X = {x ∈ R: -2 ≤ x < 5}. Tập X có thể được viết là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 7

Cho X = {x ∈ R: x ≤ -1} . Tập X có thể được viết là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 8

Cho A = (-∞; -2]; B = [-5; -2]. Tìm A ∩ B

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 9

Cho tập hợp S = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 10

Cho các tập hợp:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. M ⊂ N

B. M ⊃ P

C. N ⊂ M

D. N ⊂ P

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 11

(-∞; 5] ∩ (-2; +∞) là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Ta có: (-∞; 5] ∩ (-2; +∞) = (-2; 5]

Chọn đáp án D

Câu 12

[-2; 1] ∪ (0; +∞) là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Ta có: [-2; 1] ∪ (0; +∞) = [-2; +∞)

Chọn đáp án A

Câu 13

(-2; 2)\[0; 3) là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Ta có: (-2; 2)\[0; 3) = (-2; 0)

Chọn đáp án C

Câu 14

Cho tập hợp A = [2; 5). Tập hợp CRA là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 15

Cho hai tập hợp A = {x ∈ R: x - 2 ≤ 2x}, B = {x ∈ R: 4x - 2 < 3x + 1}.

Tập hợp các số tự nhiên thuộc cả hai tập A và B là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 16

Cho M = (-∞; -3) ∪ (2; +∞) và N = [-5; 7]. Khi đó, M ∩ N là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 17

Cho các tập hợp 22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Khi đó tập A ∩ B ∩ C là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 18

Cho các tập hợp A = (-10; 3), B = [-2; 4), C = (1; 7]. Khi đó tập A ∪ B ∪ C là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 19

Cho các tập hợp A = (3; +∞), B = (-∞; 2), C = (-3; 5].

Khi đó tập A ∩ (B ∪ C) là:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 20

Cho a, b, c, d là các số thực thỏa mãn a < b < c < d và các mệnh đề sau:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Các mệnh đề đúng là (I), (III), (IV), (VI).

Chọn đáp án B

Câu 21

Cho a, b, c, d là các số thực thỏa mãn (a; b) ⊂ (c; d).

So sánh các số a, b, c, d ta có:

22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án

Để (a; b) ⊂ (c; d) thì c ≤ a < b ≤ d

Chọn đáp án D

Câu 22

Cho các tập hợp 22 câu trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án.

Điều kiện của tham số m để hai tập hợp A và B có phần tử chung là:

A. m > 6

B. m ≥ 6

C. m < 6

D. Không tồn tại giá trị của m.

Biểu diễn tập hợp A = (-∞; 3) trên trục số .

Chọn đáp án C

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn 22 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Các tập hợp số file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
2.0
12 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status