Logo

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Marketing 2021 (Mới nhất)

Trường Đại Học Tài Chính Marketing đã công bố điểm chuẩn 2021 xét theo điểm thi TN THPT dao động từ 24.67 - 28 điểm. Theo đó, ngành Marketing và Kinh doanh quốc tế có mức điểm chuẩn cao nhất.
4.0
3 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Xem ngay bảng điểm chuẩn 2021 trường đại học Tài Chính Marketing - điểm chuẩn UFM được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại trường ĐH Tài Chính Marketing năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Điểm chuẩn trường Tài Chính Marketing 2021

Trường đại học Tài Chính Marketing đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

1.1. Điểm chuẩn đại học Tài chính Marketing 2021 (Xét theo điểm thi THPT Quốc Gia)

Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn đại học Tài Chính Marketing 2021

Điểm chuẩn đại học Tài Chính Marketing 2021

1.2. Điểm sàn đại học Tài Chính Marketing 2021

Ngày 9/8, trường Đại học Tài chính - Marketing vừa thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tất cả các ngành như sau:

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh trình độ đại học chính quy thuộc các chương trình đào tạo (chương trình đại trà, chương trình đặc thù, chương trình chất lượng cao, chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần (chương trình quốc tế), không phân biệt tổ hợp xét tuyển: 19,00 điểm

-  Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nêu trên là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

-  Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nêu trên là mức điểm dành cho thí sinh trung học phổ thông, khu vực 3. Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).

- Ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chính quy

Đại học Tài Chính Marketing 2021

1.3. Điểm chuẩn đại học Tài Chính Marketing xét học bạ 2021

Ngày 31/7, trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm trúng tuyển vào trình độ đại học chính quy năm 2021 chương trình đại trà và chương trình đặc thù theo hình thức xét kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ) như sau:

* Điểm chuẩn diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

* Điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

1.4. Điểm chuẩn trường đại học Marketing Tài Chính xét ĐGNL 2021

Điểm trúng tuyển diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021 của 10 ngành chương trình đại trà từ 800 - 900 điểm; 4 ngành chương trình đặc thù từ 750 -780 điểm; 3 ngành chương trình quốc tế 750 điểm; 6 ngành chương trình chất lượng cao từ 750 - 850 điểm.

2. Điểm chuẩn đại học Tài Chính Marketing 2020 

Trường đại học Tài Chính Marketing đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

2.1. Điểm chuẩn trường đại học Tài Chính Marketing năm 2020 xét theo điểm thi

Trường Đại học Tài chính - Marketing là Marketing đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2020 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing 2020 chính thức

Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2020 chính thức

Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2020 chính thức

2.2. Điểm chuẩn Tài Chính Marketing năm 2020 xét theo học bạ​​​​​​​

Ngày 19/8, trường UFM đã chính thức công bố điểm chuản đại học 2020 xét theo học bạ. Thông tin cụ thể như sau:

Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

Chương trình đại trà

Mã ngành 7220201 - Ngành Ngôn ngữ Anh: 26,67 điểm

Mã ngành 7340101 - Ngành Quản trị kinh doanh: 27,1 điểm

Mã ngành 7340115 - Ngành Marketing: 27.5 điểm

Mã ngành 7340116 - Ngành Bất động sản: 26 điểm

Mã ngành 7340120 - Ngành Kinh doanh quốc tế: 28 điểm

Mã ngành 7340201 - Ngành Tài chính – Ngân hàng: 26,7 điểm

Mã ngành 7310101 - Ngành Kinh tế: 27,5 điểm

Mã ngành 7340301 - Ngành Kế toán: 27 điểm

Chương trình đặc thù

Mã ngành 7340405D - Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 25,37 điểm

Mã ngành 7810103D - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 25,71 điểm

Mã ngành 7810201D - Ngành Quản trị khách sạn: 25,5 điểm

Mã ngành 7810202D - Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 25 điểm

Chương trình quốc tế

Mã ngành 7340101Q - Ngành Quản trị kinh doanh: 20 điểm

Mã ngành 7340115Q - Ngành Marketing: 20 điểm

Mã ngành 7340120Q - Ngành Kinh doanh quốc tế: 20 điểm

Mã ngành 7340301Q - Ngành Kế toán: 20 điểm

Chương trình chất lượng cao

Mã ngành 7340101C - Ngành Quản trị kinh doanh: 25,77 điểm

Mã ngành 7340115C - Ngành Marketing: 25,7 điểm

Mã ngành 7340120C - Ngành Kinh doanh quốc tế: 26,02 điểm

Mã ngành 7340201C - Ngành Tài chính – Ngân hàng: 25,3 điểm

Mã ngành 7340301C - Ngành Kế toán: 25,52 điểm

Mã ngành 7810201C - Ngành Quản trị khách sạn: 25 điểm

Điểm chuẩn trường đại học UFM 2020 xét tuyển thẳng

Điểm chuẩn trường đại học UFM 2020 xét tuyển thẳng_2

Bảng điểm chuẩn trường đại học UFM 2020 xét tuyển thẳng

Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

Chương trình đại trà

Mã ngành 7220201 - Ngành Ngôn ngữ Anh: 24 điểm

Mã ngành 7340101 - Ngành Quản trị kinh doanh: 25.5 điểm

Mã ngành 7340115 - Ngành Marketing: 27.5 điểm

Mã ngành 7340116 - Ngành Bất động sản: 23.02 điểm

Mã ngành 7340120 - Ngành Kinh doanh quốc tế: 27.2 điểm

Mã ngành 7340201 - Ngành Tài chính – Ngân hàng: 20.67 điểm

Mã ngành 7310101 - Ngành Kinh tế: 25.5 điểm

Mã ngành 7340301 - Ngành Kế toán: 21.13 điểm

Chương trình đặc thù

Mã ngành 7340405D - Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 23.58 điểm

Mã ngành 7810103D - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 22.9 điểm

Mã ngành 7810201D - Ngành Quản trị khách sạn: 23.02 điểm

Mã ngành 7810202D - Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 23.55 điểm

Chương trình quốc tế

Mã ngành 7340101Q - Ngành Quản trị kinh doanh: 20 điểm

Mã ngành 7340115Q - Ngành Marketing: 20 điểm

Mã ngành 7340120Q - Ngành Kinh doanh quốc tế: 20 điểm

Mã ngành 7340301Q - Ngành Kế toán: 20 điểm

Chương trình chất lượng cao

Mã ngành 7340101C - Ngành Quản trị kinh doanh: 21.3 điểm

Mã ngành 7340115C - Ngành Marketing: 23.27 điểm

Mã ngành 7340120C - Ngành Kinh doanh quốc tế: 22.23 điểm

Mã ngành 7340201C - Ngành Tài chính – Ngân hàng: 22.65 điểm

Mã ngành 7340301C - Ngành Kế toán: 23.83 điểm

Mã ngành 7810201C - Ngành Quản trị khách sạn: 24.2 điểm

Điểm chuẩn đại học tài chính marketing 2020 xét theo học bạ

Điểm chuẩn trường đại học tài chính marketing 2020 xét theo học bạ

Bảng điểm chuẩn trường đại học tài chính marketing 2020 xét theo học bạ

Đại học Tài Chính Marketing chính thức công bố điểm sàn xét tuyển vào trường năm 2020:

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường Đại học Tài Chính - Marketing theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 18,0 điểm.

a. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy thuộc các chương trình đào tạo (chương trình đại trà, chương trình đặc thù, chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế), không phân biệt tổ hợp xét tuyển.

b. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nói trên là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không có bài thi môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

c. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nói trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3. Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).

3. Xem điểm chuẩn ĐH Tài Chính Marketing 2019

Các em học sinh và phụ huynh có thể tham khảo thêm thông tin điểm chuẩn đại học 2019 trường đại học Tài Chính Marketing như sau:

3.1. Điểm chuẩn đại học UFM xét theo điểm thi THPT 2019​​​​​​​

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn đại học Tài Chính Marketing năm 2019 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT:

Mã ngành 7340101 - Quản trị kinh doanh - A00, A01, D01, D96: 22.3 điểm 

Mã ngành 7340115 - Marketing - A00, A01, D01, D96: 24.5 điểm     

Mã ngành 7340116 - Bất động sản - A00, A01, D01, D96: 19.4 điểm     

Mã ngành 7340120 - Kinh doanh quốc tế - A00, A01, D01, D96: 23.75 điểm     

Mã ngành 7340201 - Tài chính Ngân hàng - A00, A01, D01, D96: 21.1 điểm     

Mã ngành 7340301 - Kế toán - A00, A01, D01, D96: 21.9 điểm     

Mã ngành 7220201 - Ngôn ngữ Anh - A00, A01, D01, D96: 20  điểm    

Mã ngành 7340405D - Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình đặc thù) - A00, A01, D01, D96: 18.8  điểm    

Mã ngành 7810103D - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) - A00, A01, D01, D96: 21.67  điểm    

Mã ngành 7810201D - Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) - A00, A01, D01, D96: 22.3 điểm     

Mã ngành 7810202D - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) - A00, A01, D01, D96: 21.2  điểm    

Mã ngành 7340101C - Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) - A00, A01, D01, D96: 19  điểm    

Mã ngành 7340115C - Marketing (Chương trình chất lượng cao) - A00, A01, D01, D96: 19.2 điểm   

Mã ngành 7340301C - Kế toán (Chương trình chất lượng cao) - A00, A01, D01, D96: 17.2  điểm    

Mã ngành 7340201C - Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) - A00, A01, D01, D96: 17 điểm     

Mã ngành 7340120C - Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) - A00, A01, D01, D96: 20 điểm     

Mã ngành 7810201C - Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao) - A00, A01, D01, D96: 17.8  điểm    

Mã ngành 7340101Q - Quản trị kinh doanh (Chương trình quốc tế) - A00, A01, D01, D96: 18.7 điểm     

Mã ngành 7340115Q - Marketing (Chương trình quốc tế) - A00, A01, D01, D96: 18.5   điểm   

Mã ngành 7340301Q - Kế toán (Chương trình quốc tế) - A00, A01, D01, D96: 16.45  điểm    

Mã ngành 7340120Q - Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) - A00, A01, D01, D96: 20 điểm 

Điểm chuẩn UFM 2019 xét theo học bạ

Xem điểm chuẩn đại học UFM năm 2019 xét theo học bạ THPT_1

Xem điểm chuẩn đại học UFM năm 2019 xét theo học bạ THPT_2

Xem điểm chuẩn đại học UFM năm 2019 xét theo học bạ THPT_3

4. Tra cứu điểm chuẩn trường đại học Tài Chính Marketing 2018

Mời các bạn tham khảo thêm bảng điểm chuẩn Tài chính Marketing năm 2018 xét theo điểm thi cụ thể tại đây:

Mã ngành 7340101 - Quản trị kinh doanh    A00; A01; D01; D96: 19.8    

Mã ngành 7340115 - Marketing - A00; A01; D01; D96: 21    

Mã ngành 7340116 - Bất động sản - A00; A01; D01; D96: 18    

Mã ngành 7340120 - Kinh doanh quốc tế - A00; A01; D01; D96: 21.4    

Mã ngành 7340201 - Tài chính – Ngân hàng - A00; A01; D01; D96: 18.9    

Mã ngành 7340301 - Kế toán - A00; A01; D01; D96: 19.4    

Mã ngành 7340405 - Hệ thống thông tin quản lý - A00; A01; D01; D96: 17.5    

Mã ngành 7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - A00; A01; D01; D96: 19.7    

Mã ngành 7810201 - Quản trị khách sạn - A00; A01; D01; D96: 20.2    

Mã ngành 7810202 - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - A00; A01; D01; D96: 19.3

Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của trường đại học Tài Chính Marketing năm 2020 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.

Ngoài Xem Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing Năm 2021 Mới Nhất các bạn có thể tham khảo thêm điểm trúng tuyển đại học 2020 mới nhất của các trường khác tại đây:

Chia sẻ bởi:Tran Hoai
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com