Logo

Điểm chuẩn Đại học Văn Hóa Hà Nội 2021 (Mới nhất)

Đại học Văn Hóa Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn 2021 xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia lấy điểm chuẩn cao nhất là 32,4 điểm ngành Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế.
5.0
2 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Văn Hóa Hà Nội 2021 - điểm chuẩn HUC được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Văn Hóa Hà Nội năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. ​​​​​​​Điểm chuẩn trường Văn Hóa Hà Nội 2021

Trường đại học Văn Hóa Hà Nội (mã trường VHH) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

1.1. Điểm chuẩn trường Văn Hóa Hà Nội 2021 (Xét theo điểm thi)

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Văn Hóa Hà Nội 2021 đã chính thức được công bố vào ngày 15/9. Điểm chuẩn cao nhất là 32.4 điểm

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2021

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2021​​​​​​​

1.2. Điểm sàn đại học Văn Hóa Hà Nội 2021

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội là 15.0 điểm.

Mức điểm này bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn nhân hệ số 1.

Đối với ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh * 2) * 3/4 + điểm ưu tiên.

Lưu ý: Ngành Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT năm 2021 phải đạt điều kiện từ 6,0 điểm trở lên.

1.3. Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội xét học bạ 2021

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ THPT Đợt 1 năm 2021 như sau:

- Mã ngành: 7220201 Ngôn ngữ Anh: 34,75 điểm

- Mã ngành: 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 28,75 điểm (C00) - 37,75 điểm (D01, A00)

- Mã ngành: 7380101 Luật: 26,75 điểm (C00) - 25,75 điểm (D01,A00)

- Mã ngành: 7320101 Báo chí: 26,75 điểm (C00) - 25,75 điểm (D01, A00)

- Mã ngành: 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm: 21,00 điểm (C00) - 20,00 điểm (D01, A00)

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2021 xét học bạ

Điểm chuẩn ĐH Văn Hóa HN 2021 xét theo học bạ (Đợt 1)

2. ​​​​​​​Điểm chuẩn trường ĐH Văn Hóa Hà Nội 2020

Trường đại học Văn Hóa Hà Nội  (mã trường HUC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

2.1. Điểm chuẩn đại học Văn Hoá HN xét theo điểm thi THPTQG​​​​​​​

Điểm chuẩn theo kết quả kì thi thi trung học phổ thông Quốc gia của trường ĐH Văn Hóa Hà Nội tuyển sinh năm 2020 như sau:

- Mã ngành: 7220112A    Văn hóa các DTTS Việt Nam- Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS    C00: 16 điểm    

- Mã ngành: 7220112B    Văn hóa các DTTS Việt Nam- Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS    C00: 20.25 điểm  

- Mã ngành: 7229040A    Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa    C00: 23 điểm    

- Mã ngành: 7229040B    Văn hóa học - Văn hóa truyền thông    C00: 25.25 điểm    

- Mã ngành: 7229040C    Văn hóa học - Văn hóa đối ngoại    C00: 24  điểm   

- Mã ngành: 7229042A    Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa quản lý nghệ thuật    C00: 20.75  điểm   

- Mã ngành: 7229042B    Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật    C00: 16  điểm   

- Mã ngành: 7229042C    Quản lý văn hóa - Quản lý di sản văn hóa    C00: 21 điểm    

- Mã ngành: 7229042E    Quản lý văn hóa -Tổ chức sự kiện văn hóa    C00: 24.75 điểm    

- Mã ngành: 7320101    Báo chí    C00: 25.5 điểm    

- Mã ngành: 7320201    Thông tin Thư viện    C00: 18  điểm   

- Mã ngành: 7320205    Quản lý thông tin    C00: 24.5 điểm    

- Mã ngành: 7320305    Bảo tàng học    C00: 16 điểm    

- Mã ngành: 7320402    Kinh doanh xuất bản phẩm    C00: 16 điểm    

- Mã ngành: 7380101    Luật    C00: 26.25 điểm    

- Mã ngành: 7810101A    Du lịch - Văn hóa du lịch    C00: 25.5 điểm    

- Mã ngành: 7810101B    Du lịch -Lữ hành, hướng dẫn du lịch    C00: 26.5 điểm    

- Mã ngành: 7810103    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    C00: 27.5 điểm    

- Mã ngành: 7220112A    Văn hóa các DTTS Việt Nam- Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS    D01, D78, D96: 15 điểm    

- Mã ngành: 7220112B    Văn hóa các DTTS Việt Nam- Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS    D01, D78, D96: 19.25 điểm    

- Mã ngành: 7220201    Ngôn ngữ Anh    D01, D78, D96: 31.75 điểm    

- Mã ngành: 7229040A    Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa    D01, D78, D96: 22 điểm    

- Mã ngành: 7229040B    Văn hóa học - Văn hóa truyền thông    D01, D78, D96: 24.25 điểm    

- Mã ngành: 7229040C    Văn hóa học - Văn hóa đối ngoại    D01, D78, D96: 23 điểm    

- Mã ngành: 7229042A    Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa quản lý nghệ thuật    D01, D78, D96: 19.75 điểm    

- Mã ngành: 7229042B    Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật    D01, D78, D96: 15 điểm    

- Mã ngành: 7229042C    Quản lý văn hóa - Quản lý di sản văn hóa    D01, D78, D96: 20 điểm    

- Mã ngành: 7229042E    Quản lý văn hóa -Tổ chức sự kiện văn hóa    D01, D78, D96: 24.75 điểm    

- Mã ngành: 7320101    Báo chí    D01, D78, D96: 24.5 điểm

- Mã ngành: 7320201    Thông tin Thư viện    D01, D78, D96: 17 điểm    

- Mã ngành: 7320205    Quản lý thông tin    D01, D78, D96: 23.5 điểm    

- Mã ngành: 7320305    Bảo tàng học    D01, D78, D96: 15 điểm    

- Mã ngành: 7320402    Kinh doanh xuất bản phẩm    D01, D78, D96: 15 điểm    

- Mã ngành: 7380101    Luật    D01, D78, D96: 25.25 điểm    

- Mã ngành: 7810101A    Du lịch - Văn hóa du lịch    D01, D78, D96: 24.5 điểm    

- Mã ngành: 7810101B    Du lịch -Lữ hành, hướng dẫn du lịch    D01, D78, D96: 25.5 điểm    

- Mã ngành: 7810101C    Dư lịch - Hưỡng dẫn du lịch quốc tế    D01, D78, D96: 30.25 điểm    

- Mã ngành: 7810103    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    D01, D78, D96: 26.5 điểm

2.2. Xét học bạ đại học Văn Hoá Hà Nội 2020

Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ của trường đại học VH Hà Nội năm 2020 như sau:

- Mã ngành: 7220201    Ngôn ngữ Anh    D01: 34 điểm    

- Mã ngành: 7810103    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    C00: 27 điểm    

- Mã ngành: 7810103    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    D01: 26 điểm    

- Mã ngành: 7380101    Luật    C00: 25.5  điểm   

- Mã ngành: 7380101    Luật    D01: 24.5 điểm    

- Mã ngành: 7320101    Báo chí    C00: 25.5 điểm    

- Mã ngành: 7320101    Báo chí    D01: 24.5 điểm    

- Mã ngành: 7320402    Kinh doanh xuất bản phẩm    C00, D01: 18 điểm    

- Mã ngành: 7320201    Thông tin-Thư viện    C00, D01: 18 điểm    

- Mã ngành: 7320205    Quản lý thông tin    C00: 23 điểm    

- Mã ngành: 7320205    Quản lý thông tin    D01: 22 điểm    

- Mã ngành: 7320305    Bảo tàng học    C00, D01: 18 điểm    

- Mã ngành: 7229040A    VHH - Nghiên cứu văn hóa    C00: 22.5 điểm    

- Mã ngành: 7229040A    VHH - Nghiên cứu văn hóa    D01: 21.5 điểm    

- Mã ngành: 7229040B    VHH - Văn hóa truyền thông    C00: 26 điểm    

- Mã ngành:  VHH - Văn hóa truyền thông    D01: 25 điểm    

- Mã ngành: 7229040C    VHH - Văn hóa đối ngoại    C00: 24 điểm    

- Mã ngành: 7229040C    VHH - Văn hóa đối ngoại    D01: 23 điểm    

- Mã ngành: 7220112A    Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS    C00, D01: 18 điểm    

- Mã ngành: 7220112B    Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS    C00, D01: 18 điểm    

- Mã ngành: 7229042A    QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật    C00: 22.5 điểm    

- Mã ngành: 7229042A    QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật    D01: 21.5 điểm    

- Mã ngành: 7229042B    QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình    C00, D01: 18 điểm    

- Mã ngành: 7229042C    QLVH - Quản lý di sản văn hóa    C00: 21.5 điểm    

- Mã ngành: 7229042C    QLVH - Quản lý di sản văn hóa    D01: 20.5 điểm    

- Mã ngành: 7229042E    QLVH - Tổ chức sự kiện văn hoá    C00, D01: 25.25 điểm    

- Mã ngành: 7810101A    Du lịch - Văn hóa du lịch    C00: 26 điểm    

- Mã ngành: 7810101A    Du lịch - Văn hóa du lịch    D01: 25 điểm    

- Mã ngành: 7810101B    Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch    C00: 26.75 điểm    

- Mã ngành: 7810101B    Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch    D01: 25.75 điểm    

- Mã ngành: 7810101C    Du lịch - Hướng dẫn du lịch Quốc tế    D01: 33 điểm

3. Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2019

Trường đại học Văn Hóa Hà Nội  (mã trường HUC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

3.1. Đại học Văn Hóa Hà Nội điểm chuẩn 2019 xét điểm thi THPT

Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Văn Hóa HN năm 2019 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2019 xét điểm thi THPT-1

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2019 xét điểm thi THPT-2

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2019 xét điểm thi THPT-3

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2019 xét điểm thi THPT-4

3.2. Đại học Văn Hóa Hà Nội xét học bạ 2019

Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm 2019 của trường đại học HUC như sau:

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2019 xét học bạ-1

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa Hà Nội 2019 xét học bạ-2

​​​​​​​​​​Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2021 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.

Chia sẻ bởi:Trang Trang
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com