Logo

Điểm chuẩn học viện Chính trị Công An Nhân Dân 2021 Chính thức

Trường Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân đã công bố điểm chuẩn 2021 xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia dao động từ 24,4 - 30,34 điểm.
3.4
5 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Xem ngay bảng điểm chuẩn 2021 Học viện Chính trị Công An Nhân Dân – Điểm chuẩn PAPPV được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại học viện Chính trị Công An Nhân Dân năm 2021 – 2022 cụ thể như sau:

1. Điểm chuẩn học viện Chính trị Công An Nhân Dân 2021

Học viện Chính trị Công An Nhân Dân đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

1.1. Điểm chuẩn học viện Chính trị Công An Nhân Dân 2021 (Xét theo điểm thi)

Mời các bạn xem ngay điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn học viện Chính trị công an nhân dân

1.2. Điểm sàn học viện Chính trị Công An Nhân Dân 2021

Học viện Chính trị CAND thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2021, như sau:

-  Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của kết quả thi ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các tổ hợp (A01, C03, D01, C00) xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới nhóm ngành Xây dựng lực lượng CAND của Học viện Chính trị CAND là từ 17.75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số đối với thang điểm 10).

2. Điểm chuẩn học viện Chính trị Công An Nhân Dân 2020

Học viện Chính trị Công An Nhân Dân đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

2.1. Điểm chuẩn học viện Chính trị Công An Nhân Dân năm 2020 xét theo điểm thi

Danh sách điểm chuẩn năm 2020 của trường học viện chính trị công an nhân dân như sau:

1. Phía Bắc

a. Đối với Nam

- Tổ hợp A01: 21.4 điểm

- Tổ hợp C03: 20.81 điểm

- Tổ hợp D01: 23.06 điểm.

b. Đối với Nữ

- Tổ hợp A01: 25.93 điểm

- Tổ hợp C03: 27.34 điểm

- Tổ hợp D01: 26.68 điểm

2. Phía Nam

a. Đối với Nam

- Tổ hợp A01: 27.3 điểm

- Tổ hợp C03: 22.59 điểm

b. Đối với Nữ

- Tổ hợp A01: 25.71 điểm

- Tổ hợp C03: 26.35 điểm

- Tổ hợp D01: 26.06 điểm

Ngoài ra, các bạn tham khảo thêm chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức tuyển sinh của trường học viện Chính trị Công An Nhân Dân 2020 sau đây:

Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Mã ngành: 7310200

-Ngành học: Nhóm ngành xây dưng lực lượng CAND

-Tổ hợp xét tuyển: A01, C03,D01

-Chỉ tiêu nam phía Bắc + Nam: 21

-Chỉ tiêu nữ phía Bắc + Nam: 4

Phương thức tuyển sinh:

- Sử dụng kết quả thi THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với xét kết quả học bạ trung học phổ thông.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an. Công thức tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND

+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT theo quy định của BCA.

- Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề: Điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 để tính điểm xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa THPT trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 02 chữ số thập phân, theo công thức sau:

ĐTB = (ĐM1 x hệ số môn 1) + (ĐM2 x hệ số môn 2)+…+ (ĐMn x hệ số môn n)/(hệ số môn 1 + hệ số môn 2 +…+ hệ số môn n)

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; xét thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh.

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 cao hơn.

3. Xem điểm chuẩn học viện Chính trị Công An Nhân Dân 2019

Năm 2019 và năm 2018 trường học viện Chính trị Công An Nhân Dân đã ngừng tuyển sinh. Các bạn tham khảo điểm chuẩn của các năm trước đó.

4. Xem điểm chuẩn học viện Chính trị Công An Nhân Dân 2017

Dưới đây là danh sách Điểm chuẩn học viện Chính trị CAND năm 2017 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT:

Mã ngành: 7310200 - Chính trị công an nhân dân (Nam phía Bắc) - C03: 26 điểm (Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm)

Mã ngành: 7310200 - Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Bắc) - C03: 28.25 điểm    

Mã ngành: 7310200 - Chính trị công an nhân dân (Nam phía Bắc) - D01: 26 điểm    

Mã ngành: 7310200 - Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Bắc) - D01: 29 điểm    

Mã ngành: 7310200 - Chính trị công an nhân dân (Nam phía Nam) - C03: 24.25 điểm (Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm)

Mã ngành: 7310200 - Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Nam) - C03: 26 điểm    

Mã ngành: 7310200 - Chính trị công an nhân dân (Nam phía Nam) - D01: 23.75 điểm    

Mã ngành: 7310200 - Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Nam) - D01: 25.75 điểm

5. Tra cứu Điểm chuẩn học viện Chính trị Công An Nhân Dân 2016

Mời các bạn tham khảo thêm bảng điểm chuẩn của HV Công An Nhân Dân năm 2016 xét theo điểm thi cụ thể tại đây:

Đối với khu vực phía Bắc, điểm chuẩn khối C dành cho nam là 22,25, nữ là 28. Khối D1 nam có điểm chuẩn là 21,75 và nữ là 25,25.

Đối với khu vực phía Nam, điểm trúng tuyển thí sinh nam khối C là 24,75 điểm, nữ là 27.25 điểm. Còn đối với khối D1 của nam là 21,75 và điểm trúng tuyển của nữ là 25,5 điểm.

Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Học viện Chính trị Công An Nhân Dân năm 2021 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.

Ngoài Xem điểm chuẩn học viện Chính trị Công An Nhân Dân năm 2021 mới nhất các bạn có thể tham khảo thêm điểm trúng tuyển đại học 2021 mới nhất của các trường khác tại đây.

Chia sẻ bởi:Trang Trang
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com