Logo

Điểm chuẩn trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2021 (Mới nhất)

Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn 2021 xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia dao động từ15 đến 26 điểm.
5.0
2 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2021 - điểm chuẩn HCMUNRE được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP HCM năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên Môi Trường TPHCM 2021

Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (mã trường DTM) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

1.1. Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP. HCM 2021 (Xét theo điểm thi)

Điểm chuẩn vào trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2021 đã được công bố. Các em xem điểm chi tiết theo từng ngành phía dưới.

Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên và Môi trường 2021​​​​​​​

1.2. Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM 2021 xét ĐGNL

Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM đối với hình thức xét tuyển theo phương thức 3 căn cứ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQG-HCM như sau:

Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên Môi Trường TPHCM 2021 xét theo ĐGNL​​​​​​​

1.3. Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM điểm chuẩn xét học bạ 2021

Điểm trúng tuyển vào các ngành/chương trình Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM theo phương thức 2 xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (học bạ) đợt 3 năm 2021, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2021 xét học bạ-1

Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2021 xét học bạ-2

1.4. Điểm sàn trường Tài Nguyên và Môi Trường 2021

Ngày 19/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy dựa vào kết quả thi THPT năm 2021 cho các ngành đào tạo của Trường, cụ thể như sau:

Điểm sàn đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2021-1

Điểm sàn đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2021-2

2. ​​​​​​​Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP HCM điểm chuẩn 2020

Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (mã trường DTM) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

2.1. Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên và Môi Trường HCM xét điểm thi THPT

Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Tài Nguyên & Môi trường thành phố HCM năm 2020 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:

STT 

Mã ngành 

Tên ngành 

Tổ hợp môn 

Điểm chuẩn 

1

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, B00, D01

16

2

7440201

Địa chất học

A00, A01, A02, B00

14

3

7440221

Khí tượng và khí hậu học

A00, A01, B00, D01

14

4

7440224

Thủy văn học

A00, A01, B00, D01

14

5

7440298

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

A01, B00, D01

14

6

7480104

Hệ thống thông tin

A00, A01, B00, D01

15

7

7480201

Công nghệ thông tin

A00, A01, B00, D01

15

8

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, A01, A02, B00

14

9

7520503

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

A00, A01, A02, B00

14

10

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

A00, A01, A02, B00

14

11

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

A00, A01, A02, B00

14

12

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00, A01, A02, B00

15

13

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

A00, A01, B00, D01

14

14

7850103

Quản lý đất đai

A00, A01, B00, D01

15

15

7850195

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

A00, A01, B00, D01

14

16

7850196

Quản lý tài nguyên khoáng sản

A00, A01, A02, B00

14

17

7850197

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

A00, A01, A14, B00

14

2.2. Điểm chuẩn xét học bạ Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2020

Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau:

STT 

Mã ngành 

Tên ngành 

Tổ hợp môn 

Điểm chuẩn 

1

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, B00, D01

18

2

7440201

Địa chất học

A00, A01, A02, B00

18

3

7440221

Khí tượng và khí hậu học

A00, A01, B00, D01

18

4

7440224

Thủy văn học

A00, A01, B00, D01

18

5

7440298

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

A01, B00, D01

18

6

7480104

Hệ thống thông tin

A00, A01, B00, D01

18

7

7480201

Công nghệ thông tin

A00, A01, B00, D01

18

8

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, A01, A02, B00

18

9

7520503

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

A00, A01, A02, B00

18

10

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

A00, A01, A02, B00

18

11

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

A00, A01, A02, B00

18

12

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00, A01, A02, B00

18

13

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

A00, A01, B00, D01

18

14

7850103

Quản lý đất đai

A00, A01, B00, D01

18

15

7850195

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

A00, A01, B00, D01

18

16

7850196

Quản lý tài nguyên khoáng sản

A00, A01, A02, B00

18

17

7850197

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

A00, A01, A14, B00

18

3. Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2019

Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (mã trường DTM) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

3.1. Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên Môi Trường TPHCM xét điểm thi THPT 2019

Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Tài Nguyên và MT thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:

STT 

Mã ngành 

Tên ngành 

Tổ hợp môn 

Điểm chuẩn 

1

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, B00, D01

18,75

2

7440201

Địa chất học

A00, A01, A02, B00

14

3

7440221

Khí tượng và khí hậu học

A00, A01, B00, D01

14

4

7440224

Thuỷ văn học

A00, A01, B00, D01

14

5

7440298

Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

A00, A01, B00, D01

14

6

7480104

Hệ thống thông tin

A00, A01, B00, D01

14

7

7480201

Công nghệ thông tin

A00, A01, B00, D01

17,25

8

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, A01, A02, B00

14

9

7520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

A00, A01, A02, B00

14

10

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

A00, A01, A02, B00

14

11

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

A00, A01, A02, B00

14

12

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00, A01, A02, B00

15

13

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

A00, A01, B00, D01

14

14

7850103

Quản lý đất đai

A00, A01, B00, D01

16,25

15

7850195

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

A00, A01, B00, D01

14

16

7850196

Quản lý tài nguyên khoáng sản

A00, A01, A02, B00

14

17

7850197

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

A00, A01, A14, B00

14

3.2. Điểm chuẩn trường Tài Nguyên Môi Trường TPHCM xét học bạ 2019

Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019, cụ thể như sau:

STT 

Mã ngành 

Tên ngành 

Tổ hợp môn 

Điểm chuẩn 

1

7440201

Địa chất học

A00, A01, A02, B00

18

2

7440221

Khí tượng và khí hậu học

A00, A01, B00, D01

18

3

7440224

Thuỷ văn học

A00, A01, B00, D01

18

4

7440298

Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

A00, A01, B00, D01

18

5

7480104

Hệ thống thông tin

A00, A01, B00, D01

18

6

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, A01, A02, B00

18

7

7520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

A00, A01, A02, B00

18

8

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

A00, A01, A02, B00

18

9

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

A00, A01, A02, B00

18

10

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

A00, A01, B00, D01

18

11

7850195

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

A00, A01, B00, D01

18

12

7850196

Quản lý tài nguyên khoáng sản

A00, A01, A02, B00

18

13

7850197

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

A00, A01, A14, B00

18

​​​​​​​​​​Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường thành phố HCM năm 2021 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.

Ngoài mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển chương trình đào tạo đại học, cao đẳng chính quy các trường khác tại đây:​​​​​​

Chia sẻ bởi:Trang Trang
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com