Logo

 • Chương 5: Nhóm Halogen
  Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
  Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo
  Bài 25: Flo - Brom - Iot
  Bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen
  Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
  Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot
 • Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh
  Bài 30: Lưu huỳnh
  Bài 29: Oxi - Ozon
  Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh
  Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
  Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat
  Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
  Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
 • Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
  Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
  Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học
  Bài 38: Cân bằng hóa học
  Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
 • Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
  Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
  Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
  Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
  Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
  Bài 1: Thành phần nguyên tử
  Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
  Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
  Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
  Bài 5: Cấu hình electron
  Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Chương 3: Liên kết hóa học
  Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
  Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
  Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học
 • Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử
  Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử
  Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
  Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
  Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status