Logo

 • Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
  Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
  Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
  Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
  Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
  Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
 • Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
  Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
  Bài 31: Sắt
  Bài 32: Hợp chất của sắt
  Bài 33: Hợp kim của sắt
  Bài 34: Crom và hợp chất của crom
  Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
  Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
  Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
  Bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom
 • Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
  Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
  Bài 41: Nhận biết một số chất khí
  Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
 • Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
  Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
  Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
  Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường
 • Chương 2: Cacbohiđrat
  Bài 5: Glucozơ
  Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
  Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
  Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat
 • Chương 3: Amin, Amino axit và protein
  Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
  Bài 9: Amin
  Bài 10: Amino axit
 • Chương 1: Este - Lipit
  Bài 1: Este
  Bài 2: Lipit
  Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
  Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo
 • Chương 4: Polime và vật liệu polime
  Bài 14: Vật liệu polime
  Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime
  Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime
 • Chương 5: Đại cương về kim loại
  Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
  Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
  Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
  Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
  Bài 19: Hợp kim
  Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
  Bài 21: Điều chế kim loại
  Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status