Soạn Hóa 12 - Giải Hóa 12 - Giải BT SGK Hóa 12

Logo
Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của crom
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom
Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường
Chương 2: Cacbohiđrat
Bài 5: Glucozơ
Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat
Chương 3: Amin, Amino axit và protein
Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
Bài 9: Amin
Bài 10: Amino axit
Bài 11: Peptit và protein
Chương 1: Este - Lipit
Bài 1: Este
Bài 2: Lipit
Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo
Chương 4: Polime và vật liệu polime
Bài 13: Đại cương về polime
Bài 14: Vật liệu polime
Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime
Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime
Chương 5: Đại cương về kim loại
Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
Bài 19: Hợp kim
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
Bài 21: Điều chế kim loại
Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com