Giải bài tập toán lớp 4 - Giải bài toán lớp 4

Logo
Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng
Ôn tập các số đến 100000
Biểu thức có chứa một chữ
Luyện tập (Trang 7)
Các số có sáu chữ số
Luyện tập (Trang 10)
Hàng và lớp
So sánh các số có nhiều chữ số
Triệu và lớp triệu
Luyện tập triệu và lớp triệu
Dãy số tự nhiên
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên
Yến, tạ, tấn
Bảng đơn vị đo khối lượng
Luyện tập giây, thế kỉ
Tìm số trung bình cộng
Biểu đồ
Luyện tập biểu đồ
Luyện tập chung (Trang 35-36)
Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học
Phần 1 : Phép cộng và phép trừ
Phép cộng trang 38
Phép trừ
Luyện tập trang 40
Biểu thức có chứa hai chữ
Tính chất giao hoán của phép cộng
Biểu thức có chứa ba chữ
Tính chất kết hợp của phép cộng
Luyện tập trang 46
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trang 48
Luyện tập chung trang 48
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập chung sgk trang 56
Phần 2 : Phép nhân
Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,...
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề -xi-mét vuông
Nhân một số tự nhiên với một tổng
Nhân một số với một hiệu
Nhân với số có hai chữ số
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 74
Phần 3 : Phép chia
Chia một tổng cho một số
Chia cho số có một chữ số
Chia một số cho một tích
Chia một tích cho một số
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Chia cho số có hai chữ số
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83
Thương có chữ số 0
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 89
Luyện tập chung trang 90
Luyện tập chung trang 91
Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành
Dấu hiệu chia hết cho 2
Dấu hiệu chia hết cho 5
Dấu hiệu chia hết cho 3
Luyện tập trang 98
Ki-lô-mét vuông
Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104
Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi
Phân số và phép chia số tự nhiên
Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
Luyện tập trang 110
Rút gọn phân số
Quy đồng mẫu số các phân số
Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Luyện tập trang 117
Luyện tập chung trang 118
So sánh hai phân số cùng mẫu số
Phép cộng phân số
Phép trừ phân số
Luyện tập chung trang 138
Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)
Luyện tập chung trang 139
Hình thoi
Diện tích hình thoi
Luyện tập trang 143
Luyện tập chung trang 144
Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ
Giới thiệu tỉ số
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Luyện tập trang 148
Luyện tập trang 149
Luyện tập chung trang 149
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập trang 151
Luyện tập chung trang 152
Luyện tập chung trang 153
Tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Thực hành
Chương 6: Ôn tập
Ôn tập về số tự nhiên
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Ôn tập về biểu đồ
Ôn tập về phân số
Ôn tập về các phép tính với phân số
Ôn tập về đại lượng chương 6
Ôn tập về hình học chương 6
Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập chung trang 176
Luyện tập chung trang 177
Luyện tập chung trang 178
Luyện tập chung trang 179

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com