Logo

Soạn Toán Lớp 6 trang 73: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (Tập 1)

Hướng dẫn soạn Toán Lớp 6 trang 73: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (Tập 1) đầy đủ bao gồm tổng hợp lý thuyết trọng tâm, lời giải chi tiết các bài toán, câu hỏi ôn tập cuối bài. Hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả.
-/-
0 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Để quá trình tiếp thu kiến thức mới trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả nhất, trước khi bắt đầu bài học mới các em cần có sự chuẩn bị nhất định qua việc tổng hợp nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm, sử dụng những kiến thức hiện có thử áp dụng giải các bài toán, trả lời câu hỏi liên quan. Dưới đây chúng tôi đã soạn sẵn Bài: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Toán Lớp 6 trang 73 (Tập 1) đầy đủ nhất, giúp các em tiết kiệm thời gian. Nội dung chi tiết được chia sẻ dưới đây.

1. Bài: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên 

1.1. Bài tập:

Trả lời câu hỏi 1 Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 71:

Xem trục số nằm ngang (h.42). Điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu: “>”, “<” vào chỗ trống dưới đây cho đúng:

Trả lời câu hỏi toán 6 tập 1 bài 3 trang 71 chi tiết nhất

a) Điểm -5 nằm ..... điểm -3, nên -5 ..... -3, và viết: -5 ..... -3;

b) Điểm 2 nằm ..... điểm -3, nên 2 ..... -3, và viết: 2 ..... -3;

c) Điểm -2 nằm ..... điểm 0, nên -2 ..... 0, và viết: -2 ..... 0.

Phương pháp giải:

Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang, điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

a) Điểm -5 nằm bên trái điểm -3, nên -5 nhỏ hơn -3, và viết: -5 < -3

b) Điểm 2 nằm bên phải điểm -3, nên 2 lớn hơn -3, và viết 2 > -3

c) Điểm -2 nằm bên trái điểm 0, nên -2 nhỏ hơn 0, và viết -2 < 0

Trả lời câu hỏi 2 Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 72:

So sánh:

a) 2 và 7;        b) -2 và -7;       

c) -4 và 2;       d) -6 và 0;       

e) 4 và -2;       g) 0 và 3.

Phương pháp giải:

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn bất kì số nguyên âm nào.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) 2 < 7        b) -2 > -7       

c) -4 < 2       d) -6 < 0       

e) 4 > -2       g) 0 < 3

Trả lời câu hỏi 3 Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 72:

Tìm khoảng cách từ mỗi điểm: 1, -1, -5, 5, -3, 2, 0 đến điểm 0.

Phương pháp giải:

Đếm số đoạn thẳng bằng nhau trên trục số kể từ điểm 0 đến điểm cần tính.

Hướng dẫn giải chi tiết:

- Điểm 1 cách điểm 0 một khoảng là 1( đơn vị )

- Điểm -1 cách điểm 0 một khoảng là 1 ( đơn vị )

- Điểm -5 cách điểm 0 một khoảng là 5 ( đơn vị )

- Điểm 5 cách điểm 0 một khoảng là 5 ( đơn vị )

- Điểm -3 cách điểm 0 một khoảng là 3 ( đơn vị )

- Điểm 2 cách điểm 0 một khoảng là 2 ( đơn vị )

- Điểm 0 cách điểm 0 một khoảng là 0 ( đơn vị )

Trả lời câu hỏi 4 Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 72:

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 1, -1, -5, 5, -3, 2.

Phương pháp giải:

Khoảng cách từ điểm aa đến điểm 00 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.

Hướng dẫn giải chi tiết:

|1| = 1        |-1| = 1       |-5|=5

|5| = 5        |-3| = 3       |2|=2

Bài 11 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1):

đề bài bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải:

+) Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì só nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

+) Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương

+) So sánh hai số nguyên âm ta so sánh hai giá trị tuyệt đối của chúng. Số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

Hướng dẫn giải chi tiết:

+ 3 < 5.

+ So sánh hai số nguyên âm ta so sánh hai giá trị tuyệt đối của chúng. Số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

      |– 3| = 3 ; |– 5| = 5.

Mà 3 < 5 nên – 3 > – 5.

+ Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm.

      4 > – 6 ; 10 > – 10.

Do đó ta điền như sau :

Lời giải bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Bài 12 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1)

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

     2, -17, 5, 1, -2, 0

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

     -101, 15, 0, 7, -8, 2001

Phương pháp giải:

Nhận xét:

+) Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

+) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

+) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

+) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) Dãy số nguyên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

     –17 < –2 < 0 < 1 < 2 < 5.

b) Dãy số nguyên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là :

     2001 > 15 > 7 > 0 > –8 > –101.

Bài 13 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1):

Đề bài bài 13 trang 73 SGK Toán 6 t ập 1

Phương pháp giải:

Liệt kê các giá trị của x thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) Ta có: các số nguyên x thỏa mãn – 5 < x < 0 là các số nằm giữa – 5 và 0 trên trục số. Các số đó là: –4; –3; –2; –1.

b) Các số nguyên x thỏa mãn – 3 < x < 3 là các số nằm giữa – 3 và 3 trên trục số.

Các số đó là : – 2; – 1; 0; 1; 2.

→Còn tiếp:......................

Tải trọn bộ hướng dẫn giải Toán Lớp 6 trang 73: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (Tập 1) bao gồm các bài tập từ bài 11 đến bài 22 tổng hợp lý thuyết trọng tâm đầy đủ nhất tại đường link cuối bài.

1.2. Lý thuyết trọng tâm trong bài:

1. So sánh hai số nguyên

Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

Chú ý: Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b (lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đó ta cũng nói a là số liền trước của b.

Ví dụ:

   + -5 là số liền trước của -4.

   + -1 là số liền trước của số 0.

Nhận xét:

• Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

• Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

• Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào.

2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.

Giá trị tuyệt đối của số nguyên a kí hiệu là |a| (đọc là “giá trị tuyệt đối của a”).

Ví dụ: |13| = 13, |-20| = 20, |0| = 0

Nhận xét:

• Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.

• Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

• Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương).

• Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

• Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

2. File tải trọn bộ giải Toán Lớp 6 trang 73: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (Tập 1):

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, hướng dẫn giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Chia sẻ bởi:Nguyen Nhan
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com