Giải bài tập Hóa 9 - Soạn Hóa 9 - Giải bài tập SGK Hóa 9

Logo
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon
Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ
Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 36: Metan
Bài 37: Etilen
Bài 38: Axetilen
Bài 39: Benzen
Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 41: Nhiên liệu
Bài 42: Luyện tập chương 4
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài 44: Rượu etylic
Bài 45: Axit axetic
Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 47: Chất béo
Bài 49: Thực hành - Tính chất của rượu và axit
Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 51: Saccarozơ
Bài 50: Glucozơ
Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
Bài 53: Protein
Bài 54: Polime
Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit
Bài 56: Ôn tập cuối năm
Chương 2: Kim loại
Bài 16: Tính chất Hóa học của kim loại
Bài 19: Sắt
Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại
Bài 23: Thực hành: Tính chất Hóa học của nhôm và sắt
Bài 24: Ôn tập học kì 1
Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Bài 1: Tính chất Hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Bài 2: Một số oxit quan trọng
Bài 3: Tính chất Hóa học của axit
Bài 4: Một số axit quan trọng
Bài 5: Luyện tập: Tính chất Hóa học của oxit và axit
Bài 6: Thực hành: Tính chất Hóa học của oxit và axit
Bài 7: Tính chất Hóa học của bazơ
Bài 8: Một số bazơ quan trọng
Bài 9: Tính chất Hóa học của muối
Bài 10: Một số muối quan trọng
Bài 11: Phân bón Hóa học
Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Bài 14: Thực hành: Tính chất Hóa học của bazơ và muối
Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com