Logo
Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Bài 1: Tính chất Hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Bài 2: Một số oxit quan trọng
Bài 3: Tính chất Hóa học của axit
Bài 4: Một số axit quan trọng
Bài 5: Luyện tập: Tính chất Hóa học của oxit và axit
Bài 6: Thực hành: Tính chất Hóa học của oxit và axit
Bài 7: Tính chất Hóa học của bazơ
Bài 8: Một số bazơ quan trọng
Bài 9: Tính chất Hóa học của muối
Bài 10: Một số muối quan trọng
Bài 11: Phân bón Hóa học
Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Bài 14: Thực hành: Tính chất Hóa học của bazơ và muối
Chương 2: Kim loại
Bài 16: Tính chất Hóa học của kim loại
Bài 19: Sắt
Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại
Bài 23: Thực hành: Tính chất Hóa học của nhôm và sắt
Bài 24: Ôn tập học kì 1
Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ
Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 36: Metan
Bài 37: Etilen
Bài 38: Axetilen
Bài 39: Benzen
Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 41: Nhiên liệu
Bài 42: Luyện tập chương 4
Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài 44: Rượu etylic
Bài 45: Axit axetic
Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 47: Chất béo
Bài 49: Thực hành - Tính chất của rượu và axit
Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 51: Saccarozơ
Bài 50: Glucozơ
Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
Bài 53: Protein
Bài 54: Polime
Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit
Bài 56: Ôn tập cuối năm

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com