Soạn Hóa 11 - Giải bài tập Hóa 1 - Giải SGK Hóa 11

Logo
Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon
Chương 5: Hiđrocacbon no
Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
Chương 6: Hiđrocacbon không no
Bài 29: Anken
Bài 30: Ankađien
Bài 31: Luyện tập: Anken và ankađien
Bài 32: Ankin
Bài 33: Luyện tập: Ankin
Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40: Ancol
Bài 41: Phenol
Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
Bài 44: Anđehit - Xeton
Bài 45: Axit cacboxylic
Bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic
Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
Chương 2: Nitơ - Photpho
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 7: Nitơ
Bài 8: Amoniac và muối amoni
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Bài 10: Photpho
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
Chương 1: Sự điện li
Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit, bazơ và muối
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Chương 3: Cacbon - Silic
Bài 15: Cacbon
Bài 16: Hợp chất của cacbon
Bài 17: Silic và hợp chất của silic
Bài 18: Công nghiệp silicat
Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23: Phản ứng hữu cơ
Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com