Logo

 • Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
  Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
  Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
  Bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
  Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 • Chương 5: Hiđrocacbon no
  Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
  Chương 6: Hiđrocacbon không no
  Bài 29: Anken
  Bài 30: Ankađien
  Bài 31: Luyện tập: Anken và ankađien
  Bài 32: Ankin
  Bài 33: Luyện tập: Ankin
  Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
 • Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
  Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
  Bài 40: Ancol
  Bài 41: Phenol
  Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
  Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
 • Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
  Bài 44: Anđehit - Xeton
  Bài 45: Axit cacboxylic
  Bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic
  Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
 • Chương 2: Nitơ - Photpho
  Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
  Bài 7: Nitơ
  Bài 8: Amoniac và muối amoni
  Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
  Bài 10: Photpho
  Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
  Bài 12: Phân bón hóa học
  Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
 • Chương 1: Sự điện li
  Bài 1: Sự điện li
  Bài 2: Axit, bazơ và muối
  Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
  Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
  Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
  Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Chương 3: Cacbon - Silic
  Bài 15: Cacbon
  Bài 16: Hợp chất của cacbon
  Bài 17: Silic và hợp chất của silic
  Bài 18: Công nghiệp silicat
  Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
 • Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
  Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
  Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
  Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  Bài 23: Phản ứng hữu cơ
  Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status