Logo

  • Chương 1: Este - Lipit
  • Chương 2: Cacbohiđrat
  • Chương 3: Amin, amino axit và protein
  • Chương 4: Polime và vật liệu polime
  • Chương 5: Đại cương về kim loại
  • Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
  • Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
  • Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
  • Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status