Logo

 • Sách bài tập Giải tích 12
  Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
  Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
  Bài 2: Cực trị của hàm số
  Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
  Bài 4: Đường tiệm cận
  Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
  Bài tập ôn tập chương 1
  Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit
  Bài 1: Lũy thừa
  Bài 2: Hàm số lũy thừa
  Bài 3: Lôgarit
  Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
  Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
  Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
  Bài tập ôn tập chương 2
  Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
  Bài 1: Nguyên hàm
  Bài 2: Tích phân
  Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
  Bài tập ôn tập chương 3
  Chương 4: Số phức
  Bài 1: Số phức. Biểu diễn hình học số phức
  Bài 2: Phép cộng và nhân các số phức
  Bài 3: Phép chia số phức
  Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực
  Bài tập ôn tập chương 4
  Ôn tập cuối năm
 • Sách bài tập Hình học 12
  Chương 1: Khối đa diện
  Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
  Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
  Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
  Câu hỏi và bài tập chương 1
  Đề toán tổng hợp chương 1
  Câu hỏi trắc nghiệm chương 1
  Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
  Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay
  Bài 2: Mặt cầu
  Câu hỏi và bài tập chương 2
  Đề toán tổng hợp chương 2
  Câu hỏi trắc nghiệm chương 2
  Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian
  Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
  Bài 2: Phương trình mặt phẳng
  Bài 3: Phương trình đường thẳng
  Câu hỏi và bài tập chương 3
  Đề toán tổng hợp chương 3
  Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
  Đề toán tổng hợp ôn tập cuối năm
  Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status