Soạn Toán 8 - Giải bài tập toán - Giải sách giáo khoa toán 8

Logo
Giải SGK Toán 8 tập 1 - Đại số
Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức
Bài 1 Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2 Nhân đa thức với đa thức
Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 6 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 10 Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 11 Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Chương 2: Phân thức đại số
Bài 1. Phân thức đại số
Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
Giải SGK Toán 8 tập 1 - Hình Học
Chương 1: Tứ giác
Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Hình thang cân
Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa - Dựng hình thang
Bài 6: Đối xứng trục
Bài 7: Hình bình hành
Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11: Hình thoi
Bài 12: Hình vuông
Chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác
Bài 1: Đa giác - Đa giác đều
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Bài 3: Diện tích tam giác
Bài 6: Diện tích đa giác
Ôn tập chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác
Giải SGK Toán 8 tập 2 - Đại số
Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Bài 4: Phương trình tích
Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn
Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải SGK Toán 8 tập 2 - Hình Học
Chương 3: Tam giác đồng dạng
Bài 1. Định lí Ta - let trong tam giác
Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta - let
Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng
Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
Ôn tập chương 3: Tam giác đồng dạng
Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều
Bài 1. Hình hộp chữ nhật
Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 4. Hình lăng trụ đứng
Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp
Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
Ôn tập chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com