Logo

Giải toán lớp 8 trang 8 - 9 SGK tập 1: Nhân đa thức với đa thức

Giải toán lớp 8 trang 8, 9 SGK tập 1 Nhân đa thức với đa thức đầy đủ và chi tiết nhất, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa
1.8
4 lượt đánh giá

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 8 - 9 bài Nhân đa thức với đa thức được trình bày đầy đủ và chính xác nhất dưới đây, giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức được kiến thức đã học và vận dụng để giải các dạng toán tương tự hiệu quả nhất.

Giải bài 1 trang 8 - 9 SKG Toán 8 tập 1

Làm tính nhân:

a) (x2 – 2x + 1)(x – 1)

b) (x3 – 2x2 + x – 1)(5- x)

Đáp án và hướng dẫn giải:

a) (x2 – 2x + 1)( x – 1)

   = x2.(x – 1) + (–2x).(x – 1) + 1.(x – 1)

   = x2.x + x2.(– 1) + (– 2x).x + (–2x).(–1) + 1.x + 1.(–1)

   = x3 – x2 – 2x2 + 2x + x – 1

   = x3 – (x2 + 2x2) + (2x + x) – 1

   = x3 – 3x2 + 3x – 1.

b) (x3 – 2x2 + x – 1)(5 – x)

   = (x3 – 2x2 + x – 1).5 + (x3 – 2x2 + x – 1).(–x)

   = x3.5 + (–2x2).5 + x.5 + (–1).5 + x3.(–x) + (–2x2).(–x) + x.(–x) + (–1).(–x)

   = 5x3 – 10x2 + 5x – 5 – x4 + 2x3 – x2 + x

   = –x4 + (5x3 + 2x3) – (10x2 + x2) + (5x + x) – 5

   = –x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5

Ta có:

(x3 – 2x2 + x – 1).(x – 5)

= (x3 – 2x2 + x – 1).[–(5 – x)]

= – (x3 – 2x2 + x – 1).(5 – x)

= – (–x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5)

= x4 – 7x3 + 11x2 – 6x + 5.

Giải bài 2 SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 8 - 9

Làm tính nhân:

Đáp án và hướng dẫn giải:

Giải bài 3 SGK trang 8 - 9 Toán lớp 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng:

Điền kết quả tính được vào bảng

Đáp án và hướng dẫn giải:

Rút gọn biểu thức ta có:

A = (x – y).(x2 + xy + y2)

   = x.(x2 + xy + y2) + (–y).(x2 + xy + y2)

   = x.x2 + x.xy + x.y2 + (–y).x2 + (–y).xy + (–y).y2

   = x3 + x2y + xy2 – x2y – xy2 – y3

   = x3 – y3 + (x2y – x2y) + (xy2 – xy2)

   = x3 – y3.

Tại x = –10, y = 2 thì A = (–10)3 – 23 = –1000 – 8 = –1008

Tại x = –1 ; y = 0 thì A = (–1)3 – 03 = –1 – 0 = –1

Tại x = 2 ; y = –1 thì A = 23 – (–1)3 = 8 – (–1) = 9

Tại x = –0,5 ; y = 1,25 thì A = (–0,5)3 – 1,253 = –0,125 – 1,953125 = –2,078125.

Giải toán lớp 8 bài 4 trang 8 - 9 SGK

Thực hiện phép tính:

Đáp án và hướng dẫn giải:

Giải bài 5 Toán lớp 8 SGK trang 8 - 9 

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

Đáp án và hướng dẫn giải:

Vậy sau khi rút gọn biểu thức ta được hằng số -8 nên giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.

Giải bài 6 trang 8 - 9 SGK Toán lớp 8 tập 1

Tính giá trị biểu thức 

 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 0;       b) x = 15;

c) x = -15;      d) x = 0,15.

Đáp án và hướng dẫn giải:

Trước hết thực hiện phép tính và rút gọn, ta được:

a) với x = 0: – 0 – 15 = -15

b) với x = 15: – 15 – 15 = 30

c) với x = -15: -(-15) – 15 = 15 -15 = 0

d) với x = 0,15: -0,15 – 15 = -15,15.

Giải bài 7 SGK trang 8 - 9 Toán lớp 8 tập 1

Tìm x, biết:

Đáp án và hướng dẫn giải:

Giải bài 8 SGK Toán 8 tập 1 trang 8 - 9

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Đáp án và hướng dẫn giải:

Gọi ba số chẵn liên tiếp là a, a + 2, a + 4.

Ta có: 

a2 + 4a + 2a + 8 – a– 2a = 192

4a = 192 – 8 = 184

a = 46

Vậy ba số đó là 46, 48, 50.

Cách khác giải bài 14:

Gọi ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là 2x + 2 và 2x + 4 với x ∈ N

Ta có: 

Các số tự nhiên cần tìm là: 46; 48 và 50

Giải bài 9 trang 8 - 9 SGK Toán lớp 8 tập 1

Làm tính nhân:

Đáp án và hướng dẫn giải:

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải giải Toán lớp 8 SGK trang 8 - 9 file word, file pdf hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
1.8
4 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status