Logo
Toán đại 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp
Bài 1: Mệnh đề
Bài 2: Tập hợp
Bài 3: Các phép Toán tập hợp
Bài 4: Các tập hợp số
Bài 5: Số gần đúng. Sai số
Ôn tập chương 1 Toán đại 10
Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai
Bài 1: Hàm số
Bài 2: Hàm số y = ax + b
Bài 3: Hàm số bậc hai
Ôn tập chương 2 Toán đại 10
Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình
Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Ôn tập chương 3 Toán đại 10
Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình
Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
Ôn tập chương 4 Toán đại 10
Chương 5: Thống kê
Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2: Biểu đồ
Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
Ôn tập chương 5 Toán đại 10
Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Bài 1: Cung và góc lượng giác
Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3: Công thức lượng giác
Ôn tập chương 6 Toán đại 10
Ôn tập cuối năm Toán đại 10
Toán hình 10
Chương 1: Vectơ
Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3: Tích của vectơ với một số
Bài 4: Hệ trục tọa độ
Ôn tập chương 1 Toán hình 10
Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và Giải tam giác
Ôn tập chương 2 Toán hình 10
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài 2: Phương trình đường tròn
Bài 3: Phương trình đường elip
Ôn tập chương 3 Toán hình 10
Ôn tập cuối năm hình học 10

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com