Logo

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý có đáp án chính xác

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lý – Thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Vật lí có đáp án, lời giải chi tiết được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục chính xác giúp các em học sinh lớp 12 luyện thi TN cấp 3, thi đại học tốt nhất
-/-
0 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Nội dung bài viết

 1. Đề Lý THPT quốc gia 2020 đợt 2
  1. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 đợt 2 môn Lý mã đề 219
 2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lý của bộ giáo dục 
  1. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 201
  2. Đáp án đề thi đại học môn Lý 2020 mã đề 202
  3. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lí mã đề 203
  4. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý mã đề 204
  5. Đáp án đề thi môn Lý THPT quốc gia 2020 mã đề 205
  6. Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 206
  7. Đáp án đề thi thpt quốc gia môn vật lý 2020 mã đề 207
  8. Đáp án đề THPT quốc gia 2020 môn Lý mã đề 208
  9. Đáp án đề thi THPT môn Lý 2020 mã đề 209
  10. Đáp án môn Lý THPT 2020 mã đề 210
  11. Đáp án đề thi THPT 2020 môn Lý mã đề 211
  12. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý 2020 mã đề 212
  13. Đáp án đề thi đại học môn Vật lý 2020 mã đề 213
  14. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 214
  15. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 215
  16. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 216
  17. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 217
  18. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 218
  19. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 219
  20. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 220
  21. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 221
  22. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 222
  23. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 223
  24. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 224
 3. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lý mới nhất
  1. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 222
  2. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 203
  3. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 204
  4. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 205
  5. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 206
  6. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 202
  7. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 210
  8. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 215
  9. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 201
  10. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 221
  11. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 208
  12. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 220
  13. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 212
  14. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 209
  15. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 216
  16. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 217
  17. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 207
  18. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 211
  19. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 213
  20. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 214
  21. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 218
  22. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 219
  23. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 223
  24. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 224

Cập nhật mới nhất nội dung hướng dẫn giải và đáp án đề thi Lý THPT quốc gia 2020 của Bộ giáo dục đầy đủ 24 mã đề của 2 đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trong dành cho các em học sinh 2K2 tham khảo và ôn luyện giải đề nhằm củng cố kiến thức trọng tâm môn Vật Lí. 

Đề minh họa môn Vật Lý thi THPT quốc gia 2020 của bộ giáo dục lần 2 có lời giải

30 Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý phần 1 [Có đáp án]

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý Sở giáo dục Nghệ An lần 1

1. Đề Lý THPT quốc gia 2020 đợt 2

Dưới đây là nội dung 24 mã đề vật lý 2020 thi tốt nghiệp THPT lần 2 có đáp án chính xác. Mời các bạn tham khảo.

1.1. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 đợt 2 môn Lý mã đề 219

Đề lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 lần 2 mã đề 219_1

Đề lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 lần 2 mã đề 219_2

Đề lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 lần 2 mã đề 219_3

Đề lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 lần 2 mã đề 219_4

2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lý của bộ giáo dục 

Xem ngay đáp án đề thi Vật lý THPT quốc gia 2020 lần 1 chính thức từ Bộ giáo dục đầy đủ 24 mã đề như sau:

Đáp án đề thi THPT 2020 chính thức của bộ giáo dục môn vật lý

2.1. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 201

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm đề thi Vật lý 2020 trong kỳ thi tốt nghiệp mã đề 201 chính xác nhất

1.C    2.B    3.D    4.A    5.C    6.A    7.C    8.D    9.C    10.A
11.B    12.A    13.B    14.D    15.B    16.A    17.A    18.A    19.D    20.A
21.D    22.D    23.B    24.D    25.A    26.A    27.B    28.A    29.D    30.B
31.D    32.D    33.D    34.B    35.B    36.A    37.D    38.D    39.A    40.B

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 201

Đáp án đề vật lý THPT quốc gia 2020 mã đề 201

2.2. Đáp án đề thi đại học môn Lý 2020 mã đề 202

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 mã đề 202 chính xác nhất

1.D    2.B    3.C    4.D    5.D    6.B    7.A    8.C    9.C    10.D
11.A    12.B    13.B    14.C    15.A    16.A    17.C    18.C    19.B    20.B
21.C    22.A    23.A    24.B    25.A    26.B    27.B    28.A    29.B    30.C
31.A    32.C    33.B    34.A    35.A    36.A    37.B    38.C    39.C    40.B

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 202

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 202

2.3. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lí mã đề 203

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm đề thi THPT 2020 môn Lý mã đề 203 chính xác nhất

1.D    2.A    3.A    4.C    5.C    6.D    7.A    8.B    9.D    10.C
11.B    12.D    13.B    14.A    15.C    16.A    17.D    18.A    19.D    20.B
21.B    22.A    23.A    24.D    25.D    26.B    27.D    28.D    29.B    30.A
31.B    32.A    33.B    34.D    35.D    36.B    37.D    38.B    39.A    40.B

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 203

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 203

2.4. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý mã đề 204

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm đề thi Vật lý THPT 2020 mã đề 204 chính xác nhất

1.C    2.A    3.D    4.C    5.C    6.B    7.B    8.C    9.C    10.A
11.D    12.B    13.B    14.D    15.D    16.C    17.D    18.D    19.D    20.B
21.C    22.B    23.B    24.C    25.C    26.A    27.D    28.D    29.D    30. B
31.B    32.D    33.D    34.D    35.B    36.C    37.B    38.B    39.C    40.C

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 204

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 204

2.5. Đáp án đề thi môn Lý THPT quốc gia 2020 mã đề 205

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 205 chính xác nhất

1.C    2.C    3.C    4.C    5.B    6.A    7.A    8.D    9.C    10.D
11.A    12.B    13.C    14.B    15.B    16.B    17.C    18.D    19.B    20.C
21.A    22.C    23.B    24.D    25.C    26.A    27.D    28.A    29.A    30.C
31.C    32.B    33.D    34.D    35.B    36.B    37.B    38.A    39.D    40.C

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 205

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 205

2.6. Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 206

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 206 chính xác nhất

1.B    2.D    3.D    4.A    5.C    6.D    7.D    8.C    9.B    10.C
11.D    12.A    13.B    14.D    15.C    16.C    17.D    18.B    19.B    20.A
21.C    22.C    23.C    24.A    25.A    26.C    27.C    28.D    29.A    30.C
31.A    32.C    33.D    34.A    35.D    36.A    37.D    38.C    39.A    40.A

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 206

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 206

2.7. Đáp án đề thi thpt quốc gia môn vật lý 2020 mã đề 207

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 207 chính xác nhất

1.D    2.B    3.A    4.C    5.A    6.A    7.C    8.A    9.C    10.C
11.D    12.A    13.D    14.C    15.C    16.D    17.A    18.C    19.D    20.D
21.A    22.A    23.C    24.A    25.C    26.D    27.D    28.B    29.A    30.C
31.D    32.A    33.A    34.B    35.D    36.C    37.B    38.B    39.D    40.D

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 207

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 207

2.8. Đáp án đề THPT quốc gia 2020 môn Lý mã đề 208

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 208 chính xác nhất

1.D    2.A    3.B    4.C    5.B    6.B    7.B    8.B    9.C    10.B
11.C    12.D    13.D    14.D    15.A    16.C    17.C    18.D    19.D    20D
21.A    22.B    23.A    24.A    25.B    26.A    27.D    28.B    29.C    30.D
31.C    32.D    33.D    34.A    35.B    36.C    37.B    38.C    39.B    40.C

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 208

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 208

2.9. Đáp án đề thi THPT môn Lý 2020 mã đề 209

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 209 chính xác nhất

1.B    2.B    3.A    4.B    5.B    6.C    7.B    8.A    9.D    10.B
11.B    12.B    13.C    14.C    15.A    16.C    17.B    18.D    19.C    20.D
21.A    22.B    23.C    24.B    25.D    26.A    27.A    28.B    29.D    30.D
31.A    32.A    33.A    34.D    35.A    36.C    37.D    38.D    39.D    40.D

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 209

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 209

2.10. Đáp án môn Lý THPT 2020 mã đề 210

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 210 chính xác nhất

1.B    2.A    3.A    4.D    5.C    6.A    7.C    8.C    9.D    10.B
11.B    12.D    13.D    14.C    15.D    16.C    17.B    18.B    19.B    20.C
21.B    22.B    23.C    24.A    25.A    26.C    27.A    28.A    29.A    30.C
31.C    32.A    33.C    34.B    35.B    36.C    37.B    38.A    39.B    40.B

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210

2.11. Đáp án đề thi THPT 2020 môn Lý mã đề 211

Xem bảng đáp án trắc nghiệm đề thi thpt lý 2020 mã đề 211 chính xác nhất

1.D    2.D    3.B    4.C    5.D    6.B    7.A    8.B    9.C    10.D
11.D    12.B    13.C    14.D    15.C    16.B    17.D    18.D    19.A    20.A
21.B    22.A    23.B    24.D    25.D    26.A    27.B    28.C    29.A    30.C
31.A    32.D    33.A    34.C    35.C    36.A    37.C    38.C    39.D    40.A

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 211

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 211

2.12. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý 2020 mã đề 212

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp 2020 mã đề 212 chính xác nhất

1.B    2.A    3.A    4.C    5.C    6.D    7.A    8.A    9.C    10.C
11.B    12.C    13.C    14.C    15.B    16.A    17.B    18.D    19.A    20.A
21.B    22.C    23.B    24.B    25.B    26.A    27.C    28.D    29.A    30.B
31.D    32.C    33.D    34.D    35.D    36.B    37.A    38.C    39.B    40.B

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 212

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 212

2.13. Đáp án đề thi đại học môn Vật lý 2020 mã đề 213

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba 2020 mã đề 213 chính xác nhất

1.D    2.B    3.B    4.C    5.C    6.A    7.C    8.A    9.D    10.C
11.B    12.A    13.C    14.B    15.B    16.A    17.D    18.B    19.B    20.D
21.A    22.A    23.D    24.B    25.D    26.C    27.D    28.B    29.C    30.C
31.D    32.D    33.C    34.B    35.D    36.D    37.C    38.C    39.C    40.D

2.14. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 214

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 214 chính xác nhất

1.C    2.A    3.D    4.C    5.D    6.A    7.A    8.D    9.C    10.D
11.B    12.A    13.A    14.B    15.D    16.A    17.C    18.A    19.C    20C
21.D    22.B    23.A    24.C    25.B    26.B    27.D    28.C    29.A    30.A
31.B    32.B    33.D    34.C    35.D    36.D    37.C    38.B    39.B    40.D

2.15. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 215

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 215 chính xác nhất

1.A    2.B    3.D    4.B    5.B    6.A    7.C    8.C    9.B    10.D
11.C    12.B    13.C    14.C    15.D    16.C    17.D    18.A    19.A    20.B
21.D    22.D    23.B    24.A    25.A    26.D    27.B    28.D    29.A    30.C
31.A    32.B    33.B    34.D    35.A    36.A    37.C    38.B    39.A    40.C

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 215

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 215

2.16. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 216

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 216 chính xác nhất

1.A    2.D    3.C    4.A    5.D    6.C    7.D    8.A    9.A    10.A
11.C    12.B    13.D    14.C    15.C    16.B    17.D    18.B    19.B    20.B
21.A    22.D    23.C    24.D    25.B    26.B    27.D    28.C    29.A    30.C
31.D    32.B    33.A    34.C    35.A    36.C    37.C    38.D    39.A    40.A

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 216

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 216

2.17. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 217

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 217 chính xác nhất

1.B    2.B    3.C    4.A    5.B    6.A    7.B    8.C    9.C    10.B
11.C    12.D    13.B    14.C    15.D    16.C    17.B    18.C    19.D    20.A
21.D    22.B    23.D    24.C    25.D    26.D    27.A    28.D    29.C    30.D
31.A    32.B    33.A    34.B    35.C    36.A    37.C    38.D    39.B    40.A

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217 

2.18. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 218

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp 2020 mã đề  chính xác nhất

1.A    2.D    3.A    4.B    5.B    6.D    7.D    8.C    9.D    10.D
11.D    12.D    13.C    14.C    15.B    16.A    17.C    18.D    19.B    20.B
21.D    22.A    23.B    24.A    25.B    26.A    27.C    28.C    29.B    30.A
31.C    32.A    33.D    34.A    35.A    36.C    37.C    38.B    39.C    40.B

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 218

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 218

2.19. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 219

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 219 chính xác nhất

1.B    2.A    3.C    4.B    5.A    6.C    7.C    8.B    9.B    10.B
11.D    12.B    13.A    14.B    15.A    16.C    17.D    18.B    19.D    20.D
21.A    22.C    23.C    24.A    25.D    26.D    27.A    28.D    29.C    30.C
31.A    32.D    33.C    34.C    35.D    36.A    37.C    38.D    39.D    40.C

2.20. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 220

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 2020 mã đề 220 chính xác nhất

1.B    2.B    3.D    4.D    5.A    6.C    7.C    8.D    9.A    10.C
11.A    12.A    13.A    14.B    15.A    16.A    17.B    18.B    19.C    20.D
21.B    22.A    23.B    24.C    25.A    26.B    27.D    28.C    29.B    30.C
31.C    32.D    33.C    34.D    35.C    36.A    37.C    38.B    39C.    40.A

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 220

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 220

2.21. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 221

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020 mã đề 221 chính xác nhất

1.A    2.C    3.B    4.A    5.D    6.A    7.D    8.C    9.B    10.C
11.A    12.D    13.B    14.B    15.C    16.A    17.D    18.A    19.A    20.C
21.D    22.B    23.A    24.B    25.D    26.B    27.A    28.B    29.C    30.D
31.C    32.C    33.D    34.D    35.B    36.C    37.C    38.D    39.A    40.C

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 221

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 221

2.22. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 222

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020 mã đề 222 chính xác nhất

1.B    2.C    3.B    4.B    5.B    6.A    7.C    8.D    9.D    10.D
11.B    12.A    13.D    14.D    15.D    16.A    17.D    18.A    19.A    20.A
21.C    22.B    23.C    24.B    25.D    26.C    27.C    28.C    29.A    30.D
31.B    32.C    33.B    34.B    35.B    36.B    37.A    38.A    39.D    40.D

Đáp án môn Lí thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 222

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 222

2.23. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 223

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020 mã đề 223 chính xác nhất

1.B    2.B    3.D    4.D    5.C    6.A    7.B    8.A    9.B    10.D
11.A    12.C    13.A    14.C    15.D    16.A    17.B    18.B    19.B    20D
21.A    22.C    23.A    24.D    25.D    26.C    27.A    28.B    29.D    30.C
31.D    32.B    33.C    34.D    35.D    36.A    37.A    38.D    39.C    40.D

2.24. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 224

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Lý trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020 mã đề 224 chính xác nhất

1.A    2.B    3.D    4.C    5.A    6.D    7.D    8.B    9.A    10.A
11.A    12.B    13.C    14.B    15.A    16.B    17.D    18.D    19.D    20.C
21.B    22.A    23.D    24.C    25.A    26.C    27.C    28.B    29.C    30.B
31.C    32.B    33.C    34.D    35.A    36.C    37.D    38.A    39.C    40.D

Trên đây là nội dung đề thi cũng như đáp án Vật lí THPT quốc gia 2020 đã được chuyên trang chúng tôi tổng hợp và thông tin đến các bạn.

3. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lý mới nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Vật Lý của kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021 được cập nhật sớm nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

3.1. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 222

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lý mã đề 222_1

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lý mã đề 222_2

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lý mã đề 222_3

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lý mã đề 222_4

3.2. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 203

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 203-1

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 203-2

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 203-3

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 203-4

3.3. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 204

Đề thi môn Lý THPT quốc gia 2020 mã đề 201_1

Đề thi môn Lý THPT quốc gia 2020 mã đề 201_2

Đề thi môn Lý THPT quốc gia 2020 mã đề 201_3

Đề thi môn Lý THPT quốc gia 2020 mã đề 201_4

3.4. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 205

Đề Lý thi tốt nghiêp phổ thông năm 2020 mã đề 205_1

Đề Lý thi tốt nghiêp phổ thông năm 2020 mã đề 205_2

Đề Lý thi tốt nghiêp phổ thông năm 2020 mã đề 205_3

Đề Lý thi tốt nghiêp phổ thông năm 2020 mã đề 205_4

3.5. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 206

Đề thi tốt nghiệp phổ thông 2020 môn Vật lý mã 206_1

Đề thi tốt nghiệp phổ thông 2020 môn Vật lý mã 206_2

Đề thi tốt nghiệp phổ thông 2020 môn Vật lý mã 206_3

Đề thi tốt nghiệp phổ thông 2020 môn Vật lý mã 206_4

3.6. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 202

Đáp án Lý thi THPT quốc gia 2020 mã đề 202_1

Đáp án Lý thi THPT quốc gia 2020 mã đề 202_2

Đáp án Lý thi THPT quốc gia 2020 mã đề 202_3

Đáp án Lý thi THPT quốc gia 2020 mã đề 202_4

3.7. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 210

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210_1

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210_2

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210_3

Đáp án môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210_4

3.8. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 215

Đề thi THPT quốc gia môn vật lý 2020 mã đề 215_1

Đề thi THPT quốc gia môn vật lý 2020 mã đề 215_2

Đề thi THPT quốc gia môn vật lý 2020 mã đề 215_3

Đề thi THPT quốc gia môn vật lý 2020 mã đề 215_4

3.9. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 201

Đề môn Lý thi THPT quốc gia 2020 mã đề 201_1

Đề môn Lý thi THPT quốc gia 2020 mã đề 201_2

Đề môn Lý thi THPT quốc gia 2020 mã đề 201_3

Đề môn Lý thi THPT quốc gia 2020 mã đề 201_4

3.10. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 221

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 221_1

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 221_2

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 221_3

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 221_4

3.11. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 208

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 208_1

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 208_2

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 208_3

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 208_4

3.12. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 220

Đề môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 220_1

Đề môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 220_2

Đề môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 220_3

Đề môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 220_4

3.13. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 212

Đề môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 212_1

Đề môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 212_2

Đề môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 212_3

Đề môn Lý thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 212_4

3.14. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 209

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 209_1

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 209_2

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 209_3

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 209_4

3.15. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 216

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 216_1

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 216_2

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 216_3

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 216_4

3.16. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 217

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217_1-

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217_2

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217_3

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217_4

3.17. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 207

Đề thi môn Lý tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 207_1

Đề thi môn Lý tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 207_2

Đề thi môn Lý tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 207_3

Đề thi môn Lý tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 207_4

3.18. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 211

Đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 211_1

Đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 211_2

Đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 211_3

Đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 211_4

3.19. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 213

Đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 213_1

Đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 213_2

Đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 213_3

Đề thi THPT quốc gia môn Lý 2020 mã đề 213_4

3.20. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 214

Đề lý thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 mã đề 214_1

Đề lý thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 mã đề 214_2

Đề lý thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 mã đề 214_3

Đề lý thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 mã đề 214_4

3.21. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 218

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 218-1

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 218-2

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 218-3

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 218-4

3.22. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 219

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 219_1

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 219_2

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 219_3

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 219_4

3.23. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 223

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 223_1

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 223_2

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 223_3

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 223_4

3.24. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật Lý mã đề 224

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 224_1

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 224_2

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 224_3

Đề thi THPT quốc gia môn Lý năm 2020 mã đề 224_4

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các môn Toán, Văn, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật cũng đã được cập nhật trên chuyên trang của chúng tôi:

→ Đáp Án Đề Thi Văn THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

→ Đáp Án Đề Thi Toán THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Hóa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Sinh THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Sử THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Địa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi GDCD THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Ngoài tài liệu ôn thi môn Lý tốt nghiệp PTTH, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập, các bộ đề ôn luyện chuyển cấp thi vào lớp 6 hay đề thi vào lớp 10 được cập nhật liên tục trên chuyên trang của chúng tôi.

Chia sẻ bởi:Tran Hoai
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua
Bài đăng nổi bật

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com