Logo

Đề thi thử môn Sử 2021 THPT quốc gia có đáp án chuyên Nguyễn Trãi HD lần 1

Đề thi thử Lịch Sử 2021 tốt nghiệp THPT lần 1 chuyên Nguyễn Trãi sở GD&ĐT Hải Dương kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, hỗ trợ file tải pdf, word miễn phí dành cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện hiệu quả
-/-
0 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô bộ đề thi thử THPT quốc gia môn Sử năm học 2020-2021 của trường chuyên Nguyễn Trãi thuộc sở giáo dục đào tạo Hải Dương biên soạn chính thức.

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn Sử THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 1 được trình bày chi tiết và hỗ trợ file tải về định dạng word, pdf đầy đủ dưới đây giúp các em làm quen và nắm vững kiến thức trọng tâm cũng như phương pháp giải các loại đề thi thử đại học môn Sử tốt nhất.

1. Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch Sử chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 1

Dưới đây là nội dung đề thi thử môn Lịch Sử tốt nghiệp THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương. Mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng miễn phí.

Trích dẫn đề thi:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử lần 1 chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương

Câu 1: Nội dung nào không phải là ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Góp phần vào chiến thắng chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đứng lên tự giải phóng

C. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền.

D. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Câu 2: Phong trào “Bình dân học vụ” ở Việt Nam trong những năm 1945 - 1946

A. là một biện pháp lâu dài của Chính phủ nhằm diệt “giặc dốt”.

B. đã góp phần hiệu quả trong việc xóa nạn mù chữ trên phạm vi cả nước.

C. mở đầu công cuộc đổi mới nền giáo dục theo tinh thần dân tộc dân chủ.

D. là một chủ trương để hình thành nền văn hóa kháng chiến.

Câu 3: Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX có sự khác nhau về

A. Động cơ.

B. Khuynh hướng.

C. Lực lượng lãnh đạo.

D. Kẻ thù trước mắt.

Câu 4: Việc các nước đế quốc ở Hội nghị Vécxai (1919) không chấp nhận bản Yêu sách của nhân dân An Nam đã giúp Nguyễn Ái Quốc rút ra bài học

A. “… muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

B. “giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở đâu cũng là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng là thù.”

C. “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”.

D. “dù màu da khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột”.

Câu 5: Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện tại Quảng Châu (thập niên 20 của thế kỉ XX) được tập hợp trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh.

B. Sách lược vắn tắt.

C. Chính cương vắn tắt.

D. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây không phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân lao động.

B. Góp phần tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

C. Đã cơ bản giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Chấm dứt sự tồn tại chế độ phong kiến.

Câu 7: Nhận xét nào sau đây không phản ánh đúng điểm chung của các mặt trận dân tộc thống nhất trong những năm 1930 - 1945 ở Việt Nam

A. Tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân.

B. Luôn bị thế lực đế quốc và tay sai chống phá.

C. Đảm nhận chức năng của chính quyền cách mạng.

D. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản.

Câu 8: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) đã chủ trương thành lập

A. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.

Câu 9: Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” đã làm dấy lên phong trào đấu tranh mạnh mẽ ở Việt Nam (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 - 1945) chủ yếu vì

A. giúp quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

B. góp phần quyết định giải phóng nhiều địa phương.

C. đã đáp ứng nguyện vọng cấp bách của nông dân lúc bấy giờ.

D. tấn công trực diện và làm suy yếu hoàn toàn kẻ thù dân tộc.

Câu 10: Thế lực nào sau đây có mặt ở Việt Nam sau ngày 2 - 9 - 1945 với tư cách Đồng minh vào giải giáp quân Nhật?

A. Pháp.

B. Anh.

C. Việt Quốc.

D. Việt Cách.

Câu 11: Các thế lực thù trong giặc ngoài có mặt ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đều

A. hỗ trợ thực dân Pháp tái chiếm Việt Nam.

B. âm mưu thôn tính Việt Nam.

C. chia sẻ quyền lợi ở Việt Nam.

D. đối lập lợi ích với nhân dân Việt Nam.

Câu 12: Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới hình thành theo xu thế chủ đạo nào?

A. Đơn cực.

B. Toàn cầu hóa.

C. Đa cực.

D. Khu vực hóa.

Câu 13: Tổ chức chính trị nào ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) không phải của giai cấp tiểu tư sản?

A. Việt Nam nghĩa đoàn.

B. Hội Phục Việt.

C. Đảng Thanh Niên.

D. Đảng Lập hiến.

Câu 14: Tờ báo nào sau đây là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925)?

A. Thanh niên.

B. Tiếng dân.

C. Nhân dân.

D. Búa liềm.

Câu 15: Một trong những chính sách về chính trị được chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh thực hiện trong những năm 1930 - 1931 ở Việt Nam là

A. thành lập các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân.

B. bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối.

C. mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.

D. xóa bỏ các tệ nạn xã hội.

Câu 16: Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam và cuộc nội chiến (1946 - 1949) ở Trung Quốc đều

A. xóa bỏ hết tàn dư của chế độ phong kiến.

B. mang tính chất dân tộc dân chủ nhân dân.

C. chịu sự chi phối sâu sắc của Chiến tranh lạnh.

D. mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử các nước.

Câu 17: Một trong những điểm mới của Hội nghị ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5 - 1941) so với các Hội nghị trước đó (11 - 1939 và 11 - 1940) là

A. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.

B. tiếp tục đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C. không chủ trương thành lập chính quyền công nông.

D. chỉ chủ trương đấu tranh nhằm thực hiện một phần nhiệm vụ dân chủ.

Câu 18: Biện pháp lâu dài để giải quyết căn bản nạn đói của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám là

A. lập “Hũ gạo cứu đói”.

B. “nhường cơm sẻ áo”

C. tổ chức “Ngày đồng tâm”.

D. tăng gia sản xuất.

Câu 19: Nội dung nào sau đây phản ảnh đúng thực tiễn tiến trình giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong những năm 1930 - 1945?

A. Luôn đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

B. Từ thực hiện cả hai nhiệm vụ sang tập trung vào một nhiệm vụ chủ yếu.

C. Từ đề cao nhiệm vụ dân chủ sang đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

D. Luôn tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

Câu 20: Cuộc bãi công của thợ máy Ba Son tại cảng Sài Gòn (8 - 1925) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam không phải vì

A. đề ra mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. biểu thị sự đoàn kết với công nhân quốc tế.

C. được tổ chức, lãnh đạo bởi Công hội bí mật.

D. phản ánh sự trưởng thành về ý thức chính trị.

Nội dung đề thi còn tiếp, mời các bạn xem full tại file tải về miễn phí

2. Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sử lần 1 chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương

Dưới đây là đáp án đầy đủ của đề thi thử Sử năm 2021 tốt nghiệp THPT quốc gia của trường chuyên Nguyễn Trãi sở GD Hải Dương, Mời các bạn tham khảo và so đáp án.

Đáp án Đề thi thử môn Sử 2021 THPT quốc gia lần 1 chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương​​​​​​​

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về các bộ đề thi thử môn Sử năm học 2020-201 của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương giúp ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia hiệu quả nhất:

Tham khảo thêm các bộ đề thi thpt quốc gia môn sử 2021 có đáp án được nhiều người quan tâm khác:

Trên đây là nội dung trọn bộ đề thi thử Sử THPT quốc gia năm 2021 của trường chuyên Nguyễn Trãi sở giáo dục tỉnh Hải Dương tổ chức lần 1 có nội dung bám sát Đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2021 môn Sử chính thức của Bộ được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc và giới thiệu mới nhất đến các bạn. Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ sớm được cập nhật và thông báo ngay khi có thông tin.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPTQG năm 2021 môn Lịch Sử và nhiều môn học khác đang được cập nhật mới liên tục tại chuyên trang của chúng tôi. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân nội dung hữu ích này nhé.

Chia sẻ bởi:Tran Hoai
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com