Logo

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn tiếng Anh chính thức

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn tiếng Anh - Thi tốt nghiệp THPT 2021 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục, đủ 24 mã đề có lời giải chi tiết và chính xác. Có file tải word, pdf hỗ trợ các em ôn luyện đạt hiệu quả.
2.2
147 lượt đánh giá

Nội dung bài viết

 1. Đáp án chính thức của bộ Giáo dục 2021 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT
 2. Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh đợt 2
  1. Đề thi đại học năm 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2
 3. Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2021 đợt 1
  1. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 405 - Lần 1
  2. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 407 - Lần 1
  3. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 409 - Lần 1
  4. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 1
  5. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 417 - Lần 1
  6. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 421 - Lần 1
 4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh đợt 2
  1. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 405 - Lần 2
  2. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 409 - Lần 2
  3. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 410 - Lần 2
  4. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 2
  5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 412 - Lần 2
  6. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2
 5. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 đợt 1
  1. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 401
  2. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 402
  3. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 403
  4. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 404
  5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 405
  6. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 406
  7. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 407
  8. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 408
  9. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 409
  10. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 410
  11. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 411
  12. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 412
  13. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 413
  14. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 414
  15. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 415
  16. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 416
  17. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 417
  18. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh - Mã đề 418
  19. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh - Mã đề 419
  20. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 420
  21. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 421
  22. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 422
  23. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 423
  24. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 424

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file tải miễn phí định dạng word, pdf được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp học sinh lớp 12, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Tham khảo một số tài liệu học tập:

Đáp án chính thức của bộ Giáo dục 2021 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

Chuyên trang chúng tôi xin cập nhật nội dung bộ gd&đt công bố đáp án tiếng Anh chính thức cụ thể như sau:

Đáp án đề thi THPTQG tiếng Anh chính thức bộ GD 2021

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh đợt 2

Xem ngay nội dung đề thi Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi đại học năm 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2

Đề thi THPTQG 2021 môn Anh Đợt 2 - Mã đề 416-1

Đề thi THPTQG 2021 môn Anh Đợt 2 - Mã đề 416-2

Đề thi THPTQG 2021 môn Anh Đợt 2 - Mã đề 416-3

Đề thi THPTQG 2021 môn Anh Đợt 2 - Mã đề 416-4

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2021 đợt 1

Xem ngay nội dung đề thi Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 405 - Lần 1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 405-1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 405-2

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 405-3

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 405-4

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 407 - Lần 1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 407-1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 407-2

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 407-3

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 407-4

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 409 - Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh - Mã đề 409-1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh - Mã đề 409-2

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh - Mã đề 409-3

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh - Mã đề 409-4

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 411-1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 411-2

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 411-3

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 đợt 1 - Mã 411-4

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 417 - Lần 1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 - Mã đề 417-1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 - Mã đề 417-2

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 - Mã đề 417-3

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 - Mã đề 417-4

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 421 - Lần 1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 - Mã đề 421-1

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 - Mã đề 421-2

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 - Mã đề 421-3

Đề thi THPTQG môn Anh 2021 - Mã đề 421-4

Tham khảo một số đề thi cuối kỳ 2 môn Anh lớp 12:

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh đợt 2

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn tiếng anh thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 405 - Lần 2

1.B

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.A

8.C

9.D

10.C

11.C

12.D

13.A

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.D

20.A

21.B

22.C

23.D

24.C

25.C

26.B

27.C

28.B

29.D

30.C

31.B

32.D

33.C

34.A

35.D

36.A

37.D

38.B

39.A

40.B

41.C

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.D

48.C

49.B

50.B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 409 - Lần 2

1.A

2.B

3.A

4.B

5.A

6.D

7.C

8.C

9.C

10.D

11.A

12.C

13.B

14.A

15.C

16.A

17.C

18.D

19C.

20.A

21.C

22.C

23.D

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.D

30.C

31.B

32.A

33.D

34.A

35.A

36.B

37.B

38.C

39.B

40.A

41.A

42B

43.B

44.C

45.B

46.D

47.C

48.A

49.D

50.C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 410 - Lần 2

1.C

2.C

3.D

4.A

5.D

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.D

17.A

18.B

19.B

20.D

21.D

22.C

23.A

24.D

25.C

26.D

27.C

28.C

29.C

30.A

31.A

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.C

38.C

39.B

40.A

41.B

42C

43.A

44.B

45.B

46.D

47.A

48.D

49.B

50.B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 2

1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.C

7.D

8.B

9.D

10.B

11.C

12.D

13.B

14.B

15.B

16.C

17.C

18.A

19.C

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.B

26.B

27.D

28.C

29.B

30.A

31.C

32.A

33.D

34.D

35.

36.B

37.D

38.B

39.B

40.A

41.C

42C

43.B

44.C

45.C

46.C

47.D

48.D

49.B

50.B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 412 - Lần 2

1.A

2.C

3.D

4.B

5.C

6.D

7.C

8.C

9.A

10.A

11.B

12.B

13.D

14.C

15.D

16.A

17.A

18.C

19.D

20.A

21.A

22.B

23.C

24.B

25.B

26.B

27.A

28.C

29.D

30.A

31.D

32.B

33.A

34.C

35.B

36.D

37.B

38.C

39.C

40.B

41.A

42A

43.D

44.D

45.C

46.B

47.C

48.D

49.B

50.C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2

1.D

2.C

3.B

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.A

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.C

17.C

18.B

19.C

20.C

21.C

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.C

29.D

30.D

31.A

32.A

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.A

41.C

42.A

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.A

49.D

50.D

Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 đợt 1

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn tiếng anh thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 401

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B 

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. C

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. A

31. C

32. B  

33. C 

34. D  

35. A 

36. A 

37. B 

38. B 

39. B  

40.D  

41.B 

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. B

48. D

49. C

50. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 402

1. A

2. C

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. A

9. C

10. C

11. A

12. B

13. A

14. D

15. B

16. D

17. D

18. D

19. A

20. B

21. A

22. B

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. D

30. A

31. D

32. D  

33. D 

34. A  

35. A 

36. A 

37. B 

38. A 

39. B  

40. D 

41. A 

42. B 

43. B 

44. D 

45. C 

46. B 

47. B 

48. A 

49. A 

50. D  

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 403

1. B

2. C 

3. B

4. B

5. A

6. D

7. D 

8. A

9. B

10. D

11. A

12. D 

13. C 

14. D 

15. B 

16. B 

17. C

18. C 

19. B 

20. D 

21. A

22. A 

23. A 

24. B 

25. C 

26. B

27. A 

28. D 

29. A 

30. B 

31. C

32. D   

33. B  

34. A   

35. C  

36. C  

37. D  

38.  C 

39. D   

40. D  

41.  C

42. D  

43. C  

44. B  

45. B  

46. D  

47. A 

48.  C 

49. D  

50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 404

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.

13. C

14.B

15.D

16. D

17.A

18.B

19. C

20. B

21.D

22.A

23.C

24.C

25.D

26.C

27.C

28.A

29.C

30.B

31. A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41A

42.C

43.A

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 405

1. D

2.  C

3. B

4. C 

5. B 

6. B 

7. C 

8.  D

9. B

10. C 

11. D

12. C 

13.  A

14. D 

15. C 

16. A 

17. C 

18. D 

19. B 

20. B 

21. D

22. D 

23. C 

24. A 

25. C 

26. C 

27. C 

28.  A 

29. B 

30. B 

31. D

32. A   

33. C  

34. D   

35. A  

36. D  

37. A  

38. D  

39. B   

40. B  

41.  A

42. B  

43. A  

44. A  

45. B  

46. D  

47. B  

48. A  

49. A  

50. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 406

1.C

2.A

3.C

4.D

5.B

6.D

7.B

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27. C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.B

33.B

34.A

35.A

36.A

37.C

38.C

39.

40.A

41D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 407

1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D 

7. A 

8. B

9. A

10. C 

11. B

12. C 

13. C 

14. B 

15. A 

16. C 

17. B 

18. B 

19. C 

20. D

21. B

22. A 

23. A 

24. B 

25. D 

26. A 

27. B 

28. B 

29.  B

30.  D 

31. B

32. D  

33. D  

34.B   

35. C 

36. D 

37. A  

38. A  

39. D   

40. A  

41.  B

42. D 

43. A  

44.  D 

45.  C 

46. D  

47. A  

48. A 

49.  C 

50.  C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 408

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A  

33. C 

34. A  

35. D 

36. D 

37. A 

38. A 

39. D  

40. A 

41. C 

42. C 

43. C 

44. D 

45. C 

46.  C

47.  D

48. B 

49. C 

50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 409

1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. D

17. B

18. B

19. A 

20. A

21. D

22. D

23. A

24. A

25. B

26.  A

27. D

28. D

29. D

30. B

31. D

32. B  

33. B 

34. A  

35.  D

36.  D 

37. B 

38. B 

39. B  

40. A 

41. B 

42.  B

43. A 

44. A 

45. B 

46. A 

47.  D

48.  C

49.  A

50. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 410

1. D

2. D 

3. A 

4. B

5. A

6. B 

7. B

8. A

9. A

10. C 

11. D

12. D 

13. C 

14.  A

15. D 

16. D 

17. B 

18. A 

19. B 

20. B 

21. C

22. B 

23. C

24. B 

25. B 

26. C 

27. D 

28. B 

29.  A

30. A 

31. A

32. C   

33. D  

34.  C  

35. C  

36. D  

37. C  

38. D  

39. B   

40. A  

41.  C

42.  C 

43. C 

44. A  

45.  D 

46. C  

47. B  

48.  B 

49. D  

50. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 411

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B 

31. D 

32. B   

33. A 

34. B  

35. A 

36.  B

37.  A

38. B 

39. A  

40. C 

41. D 

42. B 

43. A 

44. A 

45. A 

46.  C

47. C 

48. A 

49. C 

50. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 412

1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A 

10. D

11. C

12. C

13. C

14. A

15. D

16. D

17. D

18. C

19. B

20. C

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. D

27. B

28. A

29. C

30. A

31. B

32. D  

33. D 

34. A  

35. A 

36. B 

37. D 

38. B 

39. D  

40. B 

41. B 

42. C 

43. C 

44. B 

45. C 

46. A 

47. C 

48. A 

49. A 

50. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 413

1. D

2. B 

3. A 

4. D 

5. A 

6. D 

7. B 

8.  D

9. D 

10. B 

11. B

12. A 

13. B 

14. D 

15. D 

16.A 

17. D 

18. C 

19. A 

20. A 

21. C

22. D 

23. D 

24. A 

25. D 

26. A 

27. A 

28. C 

29. C 

30. C 

31. D 

32. C   

33. D  

34. C   

35. C  

36. C  

37. A  

38. C  

39. C   

40. A  

41.  A

42. A  

43. C  

44. C  

45. A  

46. A  

47. D  

48.  C 

49. A  

50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 414

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C 

31. B 

32. D  

33. B 

34. B  

35. C 

36.  B

37. C 

38. C 

39. D  

40. D 

41. C 

42. D 

43. B 

44. B 

45. D 

46.  D

47.  D

48. A 

49. C 

50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 415

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B 

6. A

7. A

8. A

9.B 

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 416

1. D

2. B

3. D

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. D

10. C

11. C

12. C

13. B

14. A

15. D

16. C

17. A

18. C

19. A

20. B

21. D

22. D

23. B

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. B

30. D

31. D

32. D

33. C

34. C

35. B

36. B

37. B

38. C

39. C

40. B

41. D

42. D

43. B

44. D

45. B

46. C

47. B

48. D

49. C

50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 417

1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A 

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46.  A

47.  C

48. D

49. A

50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh - Mã đề 418

1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. B

15. B

16. B

17. D

18. B

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. A

28. D

29. A

30. C

31. C

32. D

33. D

34. A

35. D

36. C

37. A

38. A

39.  A

40. D

41. A

42. A

43. D

44. C

45. A

46.  A

47.  A

48. B

49. B

50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh - Mã đề 419

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B 

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D 

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 420

1. A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.

8.A

9.D

10.D

11.C

12.D

13.D

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.A

40.D

41C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47A.

48.C

49.A

50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 421

Đáp án đề thi THPTQG môn Anh 2021 - Mã đề 421

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 422

1. D

2. D

3. A

4.B 

5. A 

6.  A

7. B

8. C

9.  B

10. D 

11. C

12. D 

13. C 

14. C 

15. D 

16. C 

17. D 

18. A 

19. A 

20. D 

21. A

22. A 

23.  D

24. C 

25. B 

26. A 

27. A 

28. D 

29. C 

30. D

31. B

32. D

33. A

34.A 

35. C

36. B

37. B  

38. C

39.  A 

40. C

41. B

42.  B

43. B

44. C

45. A

46. C

47. B

48. A 

49. C

50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 423

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A 

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26.  C

27. D

28. C

29.A 

30.C 

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36.  C

37.  A

38. D

39. D

40. B 

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 424

1. D

2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. C

8. B

9. D

10.B 

11.D 

12. B

13. A

14. C

15. B

16. A

17. D

18. A

19. B

20. A

21. D

22. C

23. C

24. A

25. A

26. B

27. A

28. C

29. A 

30. A

31. B

32. A 

33. A

34. B

35. D

36. B

37. D

38. C

39. C

40. D

41. C

42. C

43. D

44. C

45. D

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B

Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2021 khác:

Ngoài bộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Anh, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Anh có đáp án, hỗ trợ tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
2.2
147 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status