Logo

Đáp án đề thi Địa THPT Quốc gia 2023 mới nhất

Đáp án đề thi Địa THPT Quốc gia 2023 - Thi tốt nghiệp THPT 2023 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục và đội ngũ chuyên gia giải đề mới và chính xác nhất. Có file tải word, pdf hỗ trợ các em ôn luyện đạt hiệu quả.
1.7
469 lượt đánh giá

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Địa lý tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file tải miễn phí định dạng word, pdf được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp học sinh lớp 12, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Địa của Bộ chính thức

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Địa của Bộ chính thức

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Địa

Đáp án đề thi môn Địa lý thi trung học phổ thông quốc gia năm 2023 sẽ sớm được chúng tôi cập nhật chính thức từ Bộ Giáo dục ngay khi có thông tin mới nhất.

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2023 tất cả các mã đề do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Mời các bạn, thầy cô và quý bậc phụ huynh theo dõi.

Đáp án Địa THPT 2023 mã 301

41.A

42.A

43.C

44.A

45.C

46.A

47.C

48.D

49.B

50.B

51.C

52.B

53.B

54.C

55.C

56.D

57.D

58.A

59.D

60.A

61.C

62.D

63.C

64.A

65.C

66.C

67.A

68.A

69.D

70.D

71.A

72.D

73.D

74.C

75.A

76.A

77.C

78.D

79.D

80.A

Đáp án Địa THPT 2023 mã 302

 

Đáp án Địa THPT 2023 mã 303

41.B

42.A

43.D

44.D

45.B

46.C

47.A

48.A

49.D

50.C

51.C

52.D

53.C

54.D

55.D

56.A

57.C

58.D

59.B

60.B

61.B

62.D

63.C

64.B

65.B

66.C

67.C

68.D

69.D

70.D

71.B

72.C

73.C

74.C

75.B

76.B

77.D

78.D

79.C

80.B

Đáp án Địa THPT 2023 mã 304

41.C

42.B

43.A

44.B

45.B

46.A

47.A

48.C

49.A

50.A

51.D

52.B

53.C

54.B

55.C

56.C

57.C

58.D

59.D

60.C

61.B

62.D

63.A

64.C

65.A

66.B

67.C

68.A

69.D

70.A

71.A

72.D

73.C

74.B

75.D

76.D

77.B

78.B

79.A

80.C

Đáp án Địa THPT 2023 mã 305

41.A

42.C

43.D

44.D

45.A

46.C

47.C

48.D

49.B

50.C

51.B

52.D

53.D

54.B

55.B

56.C

57.D

58.C

59.B

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.D

66.A

67.B

68.D

69.D

70.C

71.C

72.B

73.C

74.D

75.D

76.B

77.A

78.D

79.A

80.A

Đáp án Địa THPT 2023 mã 306

41.D

42.A

43.D

44.B

45.B

46.C

47.B

48.A

49.C

50.D

51.C

52.A

53.C

54.C

55.C

56.B

57.D

58.B

59.D

60.D

61.A

62.A

63.D

64.C

65.A

66.D

67.D

68.B

69.B

70.C

71.C

72.C

73.A

74.B

75.A

76.B

77.C

78.C

79.B

80.D

Đáp án Địa THPT 2023 mã 307

41.C

42.C

43.C

44.B

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.B

51.C

52.B

53.D

54.B

55.D

56.C

57.D

58.D

59.A

60.D

61.A

62.B

63.C

64.C

65.B

66.B

67.A

68.B

69.C

70.C

71.B

72.D

73.A

74.A

75.D

76.D

77.A

78.C

79.D

80.D

Đáp án Địa THPT 2023 mã 308

41.C

42.B

43.B

44.B

45.A

46.A

47.C

48.C

49.C

50.A

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.B

57.B

58.B

59.D

60.A

61.D

62.A

63.B

64.D

65.A

66.A

67.B

68.D

69.D

70.B

71.A

72.D

73.A

74.C

75.D

76.D

77.C

78.D

79.A

80.A

Đáp án Địa THPT 2023 mã 309

41.C

42.C

43.B

44.D

45.C

46.B

47.D

48.B

49.D

50.C

51.D

52.A

53.A

54.D

55.C

56.D

57.B

58.C

59.B

60.D

61.B

62.B

63.A

64.A

65.C

66.D

67.B

68.D

69.D

70.B

71.B

72.C

73.C

74.B

75.C

76.C

77.B

78.D

79.C

80.D

Đáp án Địa THPT 2023 mã 310

 

Đáp án Địa THPT 2023 mã 311

41.C

42.C

43.D

44.A

45.D

46.B

47.A

48.D

49.D

50.A

51.C

52.A

53.C

54.A

55.B

56.D

57.C

58.B

59.B

60.D

61.A

62.A

63.A

64.D

65.D

66.C

67.C

68.D

69.C

70.C

71.A

72.A

73.A

74.D

75.C

76.D

77.D

78.A

79.C

80.C

Đáp án Địa THPT 2023 mã 312

 

Đáp án Địa THPT 2023 mã 313

41.D

42.A

43.A

44.B

45.D

46.A

47.B

48.B

49.D

50.B

51.D

52.D

53.A

54.A

55.D

56.A

57.A

58.D

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.D

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.A

72.B

73.C

74.C

75.D

76.C

77.C

78.D

79.B

80.C

Đáp án Địa THPT 2023 mã 314

 

Đáp án Địa THPT 2023 mã 315

41.D

42.C

43.A

44.C

45.B

46.C

47.B

48.B

49.C

50.A

51.B

52.A

53.C

54.C

55.A

56.C

57.C

58.D

59.A

60.D

61.C

62.B

63.B

64.C

65.B

66.B

67.A

68.D

69.A

70.D

71.B

72.A

73.D

74.D

75.A

76.A

77.B

78.D

79.A

80.B

Đáp án Địa THPT 2023 mã 316

41.C

42.D

43.B

44.A

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.C

51.A

52.D

53.C

54.A

55.A

56.D

57.C

58.B

59.C

60.D

61.A

62.C

63.A

64.B

65.C

66.B

67.A

68.A

69.B

70.B

71.D

72.D

73.B

74.D

75.B

76.B

77.D

78.C

79.D

80.A

Đáp án Địa THPT 2023 mã 317

41.A

42.D

43.C

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.B

50.D

51.B

52.D

53.C

54.A

55.D

56.A

57.A

58.C

59.B

60.D

61.C

62.D

63.A

64.D

65.B

66.D

67.C

68.D

69.C

70.C

71.B

72.D

73.C

74.C

75.B

76.A

77.C

78.A

79.B

80.B

Đáp án Địa THPT 2023 mã 318

 

Đáp án Địa THPT 2023 mã 319

41.B

42.D

43.C

44.C

45.C

46.B

47.B

48.B

49.D

50.A

51.D

52.C

53.B

54.C

55.C

56.A

57.B

58.A

59.B

60.D

61.D

62.B

63.B

64.D

65.A

66.C

67.A

68.D

69.B

70.A

71.C

72.D

73.A

74.A

75.C

76.D

77.C

78.A

79.D

80.D

Đáp án Địa THPT 2023 mã 320

 

Đáp án Địa THPT 2023 mã 321

41.A

42.C

43.A

44.B

45.A

46.D

47.B

48.B

49.A

50.C

51.A

52.D

53.B

54.B

55.C

56.D

57.D

58.C

59.C

60.C

61.B

62.B

63.B

64.D

65.B

66.C

67.A

68.A

69.A

70.D

71.D

72.C

73.B

74.C

75.D

76.B

77.D

78.D

79.C

80.C

Đáp án Địa THPT 2023 mã 322

 

Đáp án Địa THPT 2023 mã 323

41.D

42.D

43.D

44.B

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.D

51.D

52.A

53.D

54.D

55.C

56.B

57.B

58.D

59.C

60.A

61.C

62.D

63.C

64.C

65.A

66.A

67.B

68.A

69.A

70.B

71.B

72.C

73.A

74.B

75.C

76.B

77.C

78.B

79.A

80.B

Đáp án Địa THPT 2023 mã 324

41.A

42.D

43.D

44.B

45.D

46.C

47.D

48.A

49.B

50.C

51.A

52.B

53.C

54.C

55.C

56.B

57.A

58.B

59.B

60.B

61.A

62.B

63.C

64.A

65.B

66.C

67.C

68.A

69.B

70.A

71.C

72.A

73.A

74.C

75.B

76.C

77.D

78.A

79.C

80.A

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý 2023

Xem ngay nội dung đề thi Địa lý tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 324

Đề địa thi tốt nghiệp caapsxs 3 năm 2023 mã đề 324_1

Đề địa thi tốt nghiệp caapsxs 3 năm 2023 mã đề 324_2

Đề địa thi tốt nghiệp caapsxs 3 năm 2023 mã đề 324_3

Đề địa thi tốt nghiệp caapsxs 3 năm 2023 mã đề 324_4

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lý 2023 mã đề 308

Đề thi Địa lý THPT năm 2023 mã đề 308_1

Đề thi Địa lý THPT năm 2023 mã đề 308_2

Đề thi Địa lý THPT năm 2023 mã đề 308_3

Đề thi Địa lý THPT năm 2023 mã đề 308_4

Ngoài bộ đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2023, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.

Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2023 khác:

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi Quốc gia môn Địa trung học phổ thông năm 2023 có đáp án, hỗ trợ tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
1.7
469 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status