Logo

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh có đáp án trường Đồng Đậu lần 2

Xem ngay đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh trường Đồng Đậu lần 2 và hướng dẫn giải chi tiết. Có file download miễn phí đề thi thử đại học môn Sinh định dạng doc, pdf nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập, luyện giải đề cho học sinh lớp 12
8

Dưới đây là nội dung trọn bộ 2 mã đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh năm học 2020-2021 của trường THPT Đồng Đậu tỉnh Vĩnh Phúc lần 2 được sưu tầm và tuyển chọn từ kho đề thi do các thầy cô giáo, các chuyên gia giáo dục giàu kinh nghiệm biên soạn, có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 thực hiện ôn luyện giải đề và củng cố kiến thức hiệu quả nhất.

Mỗi đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đề thi KSCL thi THPTQG năm 2020 xoay quanh kiến thức trọng tâm môn Sinh học trong chương trình trung học phổ thông được biên soạn bám sát các đề thi chính thức của bộ giáo dục. Mời các em và thầy cô cùng tham khảo

1. Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh năm 2020-2021 trường Đồng Đậu mã đề 201

Đề kscl thptqg môn sinh 2020 trường đồng đậu lần 2

Câu 81: Bộ nhiễm sắc thể (NST) của một loài thực vật hạt kín có 6 cặp NST kí hiệu là I, II, III, IV, V, VI. Khảo sát một quần thể của loài này người ta phát hiện có 4 thể đột biến kí hiệu là A, B, C, D. Phân tích tế bào của bốn thể đột biến trên người ta thu được kết quả như sau:

Thể đột biến

Số lượng NST đếm được ở từng cặp

I

II

III

IV

V

VI

A

3

3

3

3

3

3

B

4

4

4

4

4

4

C

4

2

4

2

2

2

D

2

2

3

2

2

2

Trong số các kết luận dưới đây, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Thể đột biến A liên quan đến tất cả các cặp NST tương đồng.

(2) Thể đột biến B có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân ở một số cặp NST.

(3) Thể đột biến C: trong tế bào của cơ thể có 16 NST và liên quan đến cặp NST số I và III.

(4) Thể đột biến D là thể tam bội.

A. 1.                                 B. 3.                                 C. 4.                                 D. 2.

Câu 82: Ở một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp. Ở thế hệ xuất phát (P), số cây thân thấp chiếm tỉ lệ 10%. Ở F1, số cây thân thấp chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thân cao ở P, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ

de-thi-thu-thpt-2020-mon-sinh-truong-dong-dau

Câu 83: Trong quá trình nhân đôi ADN, không có sự tham gia của enzim:

A. ligaza.                         B. Restrictaza.                 C. ADN polimeraza.        D. ARN polimeraza.

Đề thi kscl lượng môn sinh thi tốt nghiệp thptqg 2020 trường đồng đậu mã đề 201

(Nội dung còn tiếp)

2. Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh 2020 trường Đồng Đậu lần 2 mã đề 202

Câu 81: Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn thì phép lai nào sau đây cho F1 có 4 kiểu hình phân li theo tỷ lệ 1 : 1 : 1 : 1?

A. Aabb x aaBb.              B. AaBb x AaBb.            C. AaBB x AaBb.           D. AaBB x AABb.

Câu 82: Ở sinh vật nhân thực, axit amin Mêtiônin được mã hóa bởi mã bộ ba

A. 5’AUA3’.                   B. 5’AUX3’.                   C. 5’AUU3’.                   D. 5’AUG3’.

Câu 83: Ở một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp. Ở thế hệ xuất phát (P), số cây thân thấp chiếm tỉ lệ 10%. Ở F1, số cây thân thấp chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thân cao ở P, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ

dap-an-cau-83

Câu 84: Một loài thực vật lưỡng bội có 7 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau là thể một và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể một và thể tam bội này lần lượt là

A. 7 và 14.                       B. 13 và 21.                     C. 7 và 21.                       D. 14 và 42.

Câu 85: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy đinh hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở loài này có tối đa 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

II. Cho một cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 75%.

III. Cho một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu thu được đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%.

IV. Cho một cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình.

A. 1.                                 B. 3.                                 C. 4.                                 D. 2.

Câu 86: Ở một loài thực vật, cho hai cây thuần chủng đều có hoa màu trắng lai với nhau, thu được F1 100%  cây hoa màu đỏ. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ. Màu sắc hoa di truyền theo quy luật

A. phân li.                                                                B. tương tác bổ sung.

C. tương tác cộng gộp.                                            D. di truyền ngoài nhân.

(Nội dung còn tiếp)

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải về toàn bộ nội dung câu hỏi và đáp án đề thi khảo sát chất lượng thi THPT quốc gia môn Sinh của trường THPT Đồng Đậu lần thứ 2.

>>> Link tải Đáp án đề thi mã 201

>>> Link tải Đáp án đề thi mã 202

Trên đây là trọn bộ đáp án và hướng dẫn giải chi tiết hai bộ đề thi thử trắc nghiệm môn Sinh của kỳ thi KCSL thi THPTQG do trường cấp 3 Đồng Đậu tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 năm 2020-2021 sắp tới. Chúc các em ôn luyện và làm bài hiệu quả.

Chia sẻ bởi:Tran Hoai

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com