Đề thi thử THPT quốc gia 2020
  Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh
   Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sử
    Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa
     Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD
       Đề thi THPT quốc gia 2019

       Đáp án đề thi thử tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020 số 3 mới nhất

       Xem ngay trọn bộ đề thi thử THPT quốc gia môn Anh năm 2020 số 3 phát triển từ các đề thi chính thức của Bộ GD có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Hỗ trợ tải, download miễn phí đề thi thử đại học môn Anh file word, PDF mới nhất
       6

       Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô bộ đề thi thử THPT môn Anh năm 2020 số 3 do các thầy cô giáo có uy tín biên soạn dựa trên nội dung đề thi chính thức của Bộ giáo dục.

       Đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Anh số 3 được trình bày chi tiết và đầy đủ trong từng bộ đề giúp các em hiểu rõ cách giải và nắm vững phương pháp giải các loại đề thi thử đại học môn Anh tốt nhất.

       Dưới đây là trọn bộ nội dung đáp án và đề thi thử trắc nghiệm môn Anh 2020 khối A, D, mời các em cùng tham khảo và tải về để thực hành luyện tập nhằm đạt kết quả cao nhất ở kỳ thi sắp tới.

       1. Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Anh số 3

       Chúng tôi xin giới thiệu một phần đề thi thử Anh THPT quốc gia năm 2020 số 3 để các em học sinh và thầy cô tham khảo. Để xem full trọn bộ đề, mời thầy cô và các em học sinh bấm tải về ở các đường dẫn bên dưới.

       Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

       Câu 1.                 A. primary                B. hike                      C. linguistics            D. divide

       Câu 2.                 A. promises              B. realizes                 C. devises                D. socializes

       Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

       Câu 3.                 A. indoor                  B. damage                C. despite                 D. canal

       Câu 4.                 A. generous              B. extensive             C. resources             D. eternal

       Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

       Câu 5. The kids ________ to get up this morning. It _______ and it was cold, and their bed was so warm.

            A. don't want / is raining                                    B. didn’t want / rained 

            C. weren't wanting / rained                                D. didn't want / was raining

       Câu 6. Almost 50 per cent of cancer _______ are treated successfully.

            A. sufferers                   B. patients                     C. victims                     D. invalids

       Câu 7. I don't know why you insist ________ blaming me ________ all my troubles.

            A. on / for                     B. in / for                      C. at / on                       D. over / for

       Câu 8. The fifth generation computers, with artificial intelligence, _________ and perfected now.

            A. developed                                                      B. have developed

            C. are being developed                                      D. will have been developed

       Câu 9. These trainers are the _________ article. Those others are just cheap imported copies.

            A. real                           B. existent                     C. authentic                   D. genuine

       Câu 10. A love marriage, however, does not necessarily ________ much sharing of interests and responsibilities.

            A. take over                  B. result in                    C. hold on                     D. keep to

       Câu 11. __________ of the brothers wants to give in. Both are as stubborn as mules.

            A. None                        B. Either                       C. Neither                     D. Each

       Câu 12. The bridge will be completed at the end of next year, two years_________.

            A. hence                        B. thus                          C. consequently            D. therefore

       Câu 13. We bought both sofas from __________ big furniture warehouse that's just off the motorway.

            A. some                         B. the                            C. a                               D. 0

       Câu 14. It is __________ that you are cordially invited to attend.

            A. at our annual wine-tasting evening                B. on our annual wine-tasting evening

            C. in our annual wine-tasting evening               D. our annual wine-tasting evening

       Câu 15. ___________ are that they'll be late anyway, so we’d better wait for them for another moment.

            A. Opportunities           B. Chances                    C. Fortunes                   D. Lucks

       Câu 16. When my parents traveled to Singapore, they bought me a __________ piano on my birthday.

            A. precious grand ancient wooden                    B. wooden grand ancient precious

            C. precious ancient grand wooden                     D. ancient grand precious wooden

       Câu 17. Strangely, no one believed us when we told them we'd been visited by a creature from Mars, __________?

            A. didn’t we                 B. did we                      C. did they                    D. didn’t they

       Câu 18. Urbanization has resulted in _____________problems besides the benefits.

            A. vary                          B. various                      C. variety                      D. variability

       Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Anh có đáp án số 3

       Để xem nội dung tiếp theo mời bạn bấm download full bộ đề ở link tải miễn phí dưới đây.

       2. Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Anh 2020 số 3

       1 C    2 A    3 B    4 A    5 D    6 A    7 A    8 C    9 D    10 B

       11 C    12 A    13 C    14 D    15 B    16 A    17 C    18 B    19 C    20 C

       21 D    22 A    23 B    24 A    25 C    26 D    27 A    28 D    29 B    30 C

       31 B    32 A    33 D    34 D    35 C    36 D    37 D    38 B    39 A    40 C

       41 D    42 C    43 A    44 C    45 D    46 B    47 D    48 D    49 C    50 D

       Bấm ngay vào đường dẫn để tải về các bộ đề thi thử môn Anh 2020 giúp ôn thi tốt nghiệp, thi THPT quốc gia hiệu quả nhất:

       Trên đây là tổng hợp các đề thi thử THPT quốc gia môn Anh năm 2020 có nội dung bám sát đề chính thức của Bộ giáo dục được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc và giới thiệu đầy đủ đến các bạn.

       Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các bộ đề ôn thi môn Anh cấp 3 khác tại chuyên trang của chúng tôi.

       Chia sẻ bởi:Tran Hoai

       CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

       Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

       Fanpage:

       Tailieu.com
       DMCA.com Protection Status
       All content Copyright © 2020 Tailieu.com