Logo

Đáp Án Đề Thi Sinh THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh – Thi tốt nghiệp THPT 2020 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục và đội ngũ chuyên gia giải đề mới và chính xác nhất
3.5
1 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Nội dung bài viết

 1. Đề thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 môn Sinh 
  1. Đề Sinh thi tốt nghiệp THPT lần 2 mã đề 221
 2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh của bộ GD&ĐT đợt 1 mới nhất
  1. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 201
  2. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 202
  3. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 203
  4. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 204
  5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 205
  6. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 206
  7. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 207
  8. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 208
  9. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 209
  10. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 210
  11. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 211
  12. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 212
  13. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 213
  14. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 214
  15. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 215
  16. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 216
  17. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 217
  18. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 218
  19. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 219
  20. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 220
  21. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 221
  22. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 222
  23. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 223
  24. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 224
 3. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh mới nhất
  1. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sinh mã đề 202
  2. Đề Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 205
  3. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sinh mã đề 213
  4. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sinh mã đề 221

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dành cho các em học sinh 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

1. Đề thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 môn Sinh 

Danh sách 24 mã đề môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tổ chức tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Mời các bạn tham khảo ngay.

1.1. Đề Sinh thi tốt nghiệp THPT lần 2 mã đề 221

Đề môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đợt 2_1

Đề môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đợt 2_2

Đề môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đợt 2_3

Đề môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đợt 2_4

2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh của bộ GD&ĐT đợt 1 mới nhất

Mời các bạn cùng tham khảo ngay đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2020 chính thức từ Bộ giáo dục full 24 mã đề như sau:

Đáp án chính thức của bộ 2020 môn Sinh

2.1. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 201

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 201

81.A    82.B    83.D    84.A    85.A    86.A    87.D    88.D    89.A    90.C
91.A    92.C    93.C    94.A    95.A    96.B    97.A    98.A    99.D    100.A
101.C    102.C    103.D    104.D    105.B    106.D    107.D    108.B    109.C    110.B
111.C    112.A    113.C    114.B    115.B    116.C    117.B    118.C    119.D    120.B

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 201

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 201

2.2. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 202

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 202

81.B    82.D    83.D    84.A    85.D    86.B    87.C    88.C    89.D    90.D
91.C    92.D    93.C    94.A    95.D    96.D    97.B    98.A    99.C    100.A
101.C    102.D    103.C    104.A    105.C    106.A    107.C    108.B    109.B    110.D
111.B    112.D    113.A    114.A    115.B    116.D    117.C    118.A    119.C    120.B

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 202

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 202

 

2.3. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 203

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 203

81.A    82.B    83.D    84.A    85.C    86.C    87.D    88.C    89.B    90.D
91.C    92.B    93.C    94.B    95.D    96.C    97.D    98.C    99.C    100.B
101.C    102.A    103.C    104.B    105.B    106.A    107.D    108.B    109.C    110.B
111.C    112.D    113.B    114.A    115.B    116.D    117.A    118.B    119.D    120.B

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 203

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 203

2.4. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 204

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 204:

81.B    82.D    83.C    84.A    85.B    86.A    87.A    88.D    89.C    90.D
91.B    92.B    93.C    94.D    95.B    96.A    97.A    98.C    99.D    100.D
101.D    102.B    103.C    104.C    105.B    106.A    107.D    108.C    109.C    110.D
111.D    112.A    113.A    114.B    115.C    116.B    117.C    118.B    119.B    120.B

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 204

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 204

2.5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 205

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 205

81.C    82.D    83.C    84.C    85.C    86.D    87.A    88.B    89.C    90.D
91.D    92.C    93.A    94.C    95.A    96.C    97.A    98.B    99.C    100.A
101.A    102.B    103.D    104.B    105.C    106.A    107.C    108.D    109.D    110.A
111.A    112.C    113.C    114.A    115.A    116.C    117.D    118.C    119.A    120.D

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 205

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 205

2.6. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 206

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 206

81.B    82.A    83.A    84.B    85.A    86.D    87.D    88.B    89.B    90.A
91.A    92.D    93.D    94.D    95.C    96.A    97.B    98.A    99.A    100.D
101.C    102.C    103.D    104.C    105.C    106.C    107.D    108.D    109.A    110.B
111.B    112.C    113.A    114.C    115.D    116.C    117.B    118.A    119.B    120.B

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 206

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 206

2.7. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 207

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 207

81.A    82.A    83.C    84.A    85.D    86.A    87.B    88.D    89.A    90.D
91.B    92.B    93.B    94.A    95.C    96.C    97.A    98.D    99.B    100.D
101.C    102.A    103.C    104.A    105.C    106.D    107.D    108.D    109.C    110.A
111.A    112.A    113.C    114.D    115.D    116.C    117.D    118.C    119.C    120.A

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 207

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 207

2.8. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 208

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 208

81.A    82.A    83.D    84.C    85.D    86.D    87.A    88.D    89.B    90.A
91.D    92.D    93.B    94.D    95.D    96.C    97.B    98.A    99.B    100.B
101.B    102.C    103.A    104.A    105.C    106.C    107.C    108.A    109.A    110.A
111.C    112.B    113.C    114.B    115.B    116.C    117.B    118.C    119.C    120.A

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 208

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 208

2.9. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 209

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 209

81.C    82.A    83.D    84.C    85.C    86.A    87.C    88.C    89.C    90.B
91.A    92.B    93.B    94.B    95.C    96.C    97.D    98.B    99.A    100.A
101.D    102.D    103.A    104.B    105.A    106.B    107.D    108.B    109.A    110.D
111.D    112.D    113.A    114.D    115.D    116.A    117.C    118.B    119.B    120.D

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 209

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 209

2.10. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 210

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 210

81.D    82.D    83.A    84.D    85.A    86.A    87.B    88.A    89.C    90.C
91.A    92.A    93.C    94.C    95.B    96.B    97.C    98.B    99.C    100.B
101.B    102.C    103.B    104.C    105.D    106.D    107.B    108.D    109.D    110.A
111.C    112.B    113.D    114.D    115.D    116.C    117.B    118.A    119.B    120.B

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210

2.11. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 211

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 211

81.A    82.D    83.B    84.C    85.B    86.A    87.B    88.D    89.D    90.B
91.D    92.D    93.C    94.C    95.A    96.B    97.C    98.B    99.A    100.A
101.B    102.C    103.B    104.D    105.B    106.A    107.B    108.D    109.D    110.A
111.B    112.A    113.C    114.C    115.A    116.B    117.A    118.D    119.A    120.A

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 211

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 211

 

2.12. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 212

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 212

81.B    82.B    83.A    84.D    85.B    86.D    87.D    88.A    89.C    90.C
91.A    92.C    93.C    94.C    95.B    96.D    97.C    98.C    99.B    100.C
101.A    102.A    103.B    104.D    105.B    106.D    107.C    108.C    109.B    110.A
111.C    112.D    113.D    114.D    115.C    116.A    117.A    118.D    119.A    120.A

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 212

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 212

2.13. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 213

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 213

81.B    82.C    83.A    84.A    85.A    86.B    87.C    88.A    89.C    90.C
91.D    92.B    93.D    94.C    95.D    96.D    97.B    98.A    99.B    100.A
101.C    102.B    103.C    104.D    105.C    106.D    107.C    108.A    109.B    110.B
111.D    112.B    113.A    114.C    115.D    116.D    117.C    118.D    119.A    120.D

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 213

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 213

2.14. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 214

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 214

81.D    82.B    83.A    84.D    85.D    86.B    87.C    88.D    89.A    90.D
91.C    92.A    93.D    94.B    95.A    96.B    97.C    98.A    99.B    100.A
101.B    102.A    103.A    104.B    105.C    106.B    107.A    108.D    109.A    110.A
111.D    112.B    113.D    114.D    115.D    116.A    117.D    118.D    119.B    120.D

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 214

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 214

2.15. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 215

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 215

81.B    82.C    83.C    84.C    85.A    86.C    87.A    88.D    89.A    90.D
91.A    92.A    93.A    94.D    95.D    96.B    97.D    98.D    99.D    100.C
101.C    102.B    103.C    104.B    105.C    106.A    107.B    108.D    109.C    110.B
111.B    112.B    113.B    114.C    115.A    116.B    117.B    118.B    119.D    120.B

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 215

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 215

2.16. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 216

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 216

81.A    82.A    83.A    84.A    85.D    86.C    87.D    88.D    89.D    90.A
91.C    92.D    93.D    94.B    95.A    96.D    97.B    98.C    99.C    100.A
101.C    102.C    103.C    104.B    105.A    106.C    107.B    108.B    109.A    110.A
111.D    112.D    113.C    114.B    115.D    116.D    117.B    118.C    119.B    120.B

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 216

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 216

2.17. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 217

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 217

81.B    82.A    83.A    84.B    85.B    86.D    87.B    88.B    89.C    90.D
91.A    92.A    93.D    94.B    95.A    96.C    97.B    98.B    99.D    100.B
101.D    102.C    103.B    104.A    105.C    106.D    107.C    108.B    109.D    110.D
111.A    112.D    113.A    114.D    115.D    116.C    117.A    118.D    119.A    120.C

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217

2.18. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 218

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 218

81.A    82.D    83.B    84.B    85.C    86.D    87.C    88.D    89.B    90.B
91.C    92.A    93.A    94.D    95.C    96.B    97.B    98.B    99.C    100.A
101.A    102.B    103.C    104.A    105.A    106.A    107.B    108.C    109.C    110.B
111.C    112.C    113.B    114.C    115.C    116.B    117.A    118.A    119.B    120.B

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 218

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 218

2.19. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 219

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 219

81.B    82.B    83.D    84.B    85.B    86.B    87.A    88.D    89.C    90.A
91.B    92.B    93.D    94.C    95.A    96.A    97.C    98.C    99.A    100.C
101.B    102.B    103.D    104.D    105.C    106.D    107.C    108.D    109.A    110.B
111.D    112.A    113.B    114.D    115.D    116.A    117.C    118.A    119.B    120.D

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 219

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 219

2.20. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2002 môn Sinh mã đề 220

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 220

81.A    82.D    83.B    84.A    85.B    86.C    87.C    88.B    89.D    90.D
91.C    92.B    93.B    94.A    95.A    96.C    97.B    98.A    99.B    100.B
101.D    102.A    103.D    104.D    105.A    106.C    107.A    108.C    109.B    110.C
111.C    112.B    113.B    114.B    115.C    116.A    117.D    118.A    119.D    120.A

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 220

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 220

2.21. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 221

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 221

81.C    82.B    83.B    84.D    85.A    86.A    87.C    88.A    89.B    90.C
91.B    92.A    93.A    94.D    95.C    96.D    97.A    98.B    99.B    100.C
101.A    102.D    103.C    104.B    105.D    106.C    107.D    108.B    109.A    110.C
111.B    112.A    113.A    114.B    115.C    116.A    117.B    118.B    119.C    120.C

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 221

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 221

2.22. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 222

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 222

81.B    82.A    83.A    84.A    85.A    86.C    87.B    88.B    89.C    90.C
91.B    92.B    93.A    94.C    95.B    96.A    97.A    98.B    99.D    100.C
101.C    102.C    103.A    104.B    105.B    106.D    107.A    108.D    109.D    110.B
111.D    112.A    113.D    114.B    115.C    116.A    117.D    118.C    119.A    120.A

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 222

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 222

2.23. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 223

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 223

81.D    82.C    83.A    84.D    85.C    86.B    87.A    88.C    89.C    90.B
91.C    92.D    93.B    94.B    95.A    96.C    97.B    98.B    99.C    100.B
101.A    102.D    103.C    104.C    105.B    106.C    107.C    108.A    109.A    110.D
111.D    112.D    113.D    114.A    115.D    116.A    117.D    118.D    119.A    120.A

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 223

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 223

2.24. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 224

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Sinh học thi tốt nghiệp cấp ba năm học 2020-2021 mã đề 224

81.C    82.A    83.B    84.D    85.B    86.C    87.D    88.D    89.C    90.A
91.D    92.B    93.C    94.B    95.D    96.B    97.A    98.D    99.C    100.B
101.D    102.A    103.D    104.D    105.C    106.C    107.B    108.D    109.C    110.B
111.C    112.D    113.D    114B    115.D    116.B    117.C    118.D    119.C    120.D

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 224

Đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 224

Trên đây là nội dung đề thi cũng như đáp án Sinh THPT quốc gia 2020 đã được chuyên trang chúng tôi tổng hợp và thông tin đến các bạn.

3. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh mới nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Sinh của kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021 được cập nhật sớm nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

3.1. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sinh mã đề 202

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 202-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 202-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 202-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 202-4

3.2. Đề Sinh thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 205

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh học mã đề 205_1

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh học mã đề 205_2

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh học mã đề 205_3

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh học mã đề 205_4

3.3. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sinh mã đề 213

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 213-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 213-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 213-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 213-4

3.4. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sinh mã đề 221

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 221-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 221-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 221-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 221-4

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. cũng đã được cập nhật trên chuyên trang của chúng tôi:

→ Đáp Án Đề Thi Văn THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

→ Đáp Án Đề Thi Lý THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Hóa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Toán THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Sử THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Địa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi GDCD THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Chia sẻ bởi:Tran Hoai
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua
Tham khảo thêm:
  Bài đăng nổi bật

  CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

  Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Fanpage:

  Tailieu.com
  DMCA.com Protection Status
  All content Copyright © 2020 Tailieu.com