Logo

Đáp án 24 mã đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia 2020 chính thức

Đáp án 24 mã đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử – Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học 2020 cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục có file tải word, pdf giúp các em ôn thi đạt hiệu quả nhất.
-/-
0 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Nội dung bài viết

 1. Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 
 2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sử chính xác nhất
  1. Đáp án sử THPT 2020 mã đề 301
  2. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 mã đề 302
  3. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 303
  4. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 304
  5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 305
  6. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 306
  7. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 307
  8. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 308
  9. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309
  10. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 310
  11. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 311
  12. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 312
  13. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 313
  14. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 314
  15. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 315
  16. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 316
  17. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 317
  18. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 318
  19. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 319
  20. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 320
  21. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 321
  22. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 322
  23. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 323
  24. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 324
 3. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử mới nhất
  1. Đề môn Lịch Sử thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 321
  2. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sử mã đề 302
  3. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sử mã đề 305
  4. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sử mã đề 309
  5. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sử mã đề 321
  6. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 323

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dành cho các em học Sử 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

1. Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 

Bộ giáo dục đã chính thức công bố đáp án môn Sử 2020, mời các bạn tham khảo bảng đáp án sau:

Đáp án chính thức môn Sử 2020 của bộ

2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sử chính xác nhất

Mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết chữa đề sử thpt quốc gia 2020 do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2020 chính thức từ Bộ giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin.

2.1. Đáp án sử THPT 2020 mã đề 301

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 323 chính xác nhất:

1. D    2. C    3. B    4. A    5. C    6. D    7. B    8. B    9. C    10. D
11. D    12. B    13. C    14. A    15. D    16. A    17. B    18. B    19. A    20. A
21. A    22. D    23. B    24. D    25. B    26. A    27. B    28. A    29. D    30. D
31. A    32. A    33. A    34. D    35. B    36. A    37. B    38. D    39. D    40. D

2.2. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 mã đề 302

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. B    2. C    3. B    4. B    5. D    6. B    7. D    8. B    9. C    10. A
11. C    12. A    13. B    14. A    15. D    16. A    17. C    18. B    19. C    20. A
21. D    22. A    23. A    24. C    25. A    26. B    27. B    28. A    29. A    30. C
31. C    32. B    33. B    34. C    35. B    36. B    37. A    38. A    39. C    40. C

2.3. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 303

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. A    2. B    3. D    4. A    5. C    6. B    7. D    8. B    9. D    10. C
11. D    12. D    13. C    14. C    15. A    16. D    17. B    18. D    19. D    20. D
21. B    22. C    23. B    24. B    25. B    26. C    27. C    28. D    29. B    30. D
31. B    32. C    33. C    34. B    35. C    36. D    37. B    38. C    39. D    40. B

2.4. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 304

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. A    2. B    3. C    4. A    5. B    6. C    7. B    8. C    9. D    10. D
11. D    12. B    13. D    14. D    15. A    16. D    17. A    18. B    19. A    20. D
21. A    22. A    23. D    24. A    25. A     26. A    27. D    28. B    29. B    30. A
31. B    32. A    33. A    34. D    35. D    36. B    37. A    38. D    39. B    40. B

2.5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 305

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. C    2. C    3. D    4. C    5. A    6. A    7. A    8. B    9. B    10. B
11. A    12. C    13. A    14. B    15. B    16. C    17.C     18. B    19. D    20. D
21. C    22. A    23. D    24. D    25. D    26. C    27. C    28. D    29. D    30. C
31. A    32. D    33. A    34. A    35. D    36. C    37. C    38. A    39.C     40. A

2.6. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 306

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. B    2. C    3. A    4. C    5. C    6. C    7. D    8. B    9. D    10. A
11. B    12. B    13. A    14. C    15. A    16. D    17. D    18. D    19. C    20. C
21. A    22. D    23. C    24. A    25. A    26. C    27. C    28. C    29. A    30. D
31. A    32. A    33. D    34. A    35. D    36. D    37. C    38. D    39. A    40. A

2.7. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 307

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. C    2. C    3. C    4. B    5. D    6. D    7. A    8. A    9. B    10. C
11. B    12. A    13. B    14. C    15. C    16. B    17. A    18. C    19. C    20. C
21. B    22. C    23. D    24. C    25. B    26. A    27. C    28. A    29. D    30. D
31. D    32. B    33. B    34. B    35. A    36. A    37. B    38. D    39. D    40. A

2.8. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 308

Xem ngay bảng đáp án sử thpt quốc gia 2020 đề 308 chính xác nhất:

1. B    2. D    3. C    4. B    5. C    6. A    7. D    8. D    9. B    10. D
11. B    12. D    13. C    14. A    15. A    16. C    17. B    18. C    19. A    20. C
21. B    22. B    23. B    24. C    25. A    26. B    27. D    28. C    29. B    30. A
31. C    32. C    33. D    34. D    35. D    36. B    37. D    38. A    39. D    40. B

2.9. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. B    2. A    3. C    4. A    5. A    6. B    7. B    8. A    9. D    10. D
11. C    12. D    13. D    14. D    15. B    16. B    17. D    18. A    19. D    20. C
21. A    22. D    23. A    24. B    25. C    26. B    27. D    28. D    29. C    30. C
31. D    32. D    33. B    34. C    35. A    36. D    37. A    38. A    39. C    40. C

2.10. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 310

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. A    2. C    3. D    4. D    5. A    6. A    7. C    8. C    9. B    10. D
11. C    12. C    13. D    14. C    15. C    16. B    17. B    18. B    19. A    20. B
21. D    22. B    23. C    24. B    25. A    26. B    27. B    28. A    29. A    30. B
31. A    32. A    33. B    34. C    35. B    36. C    37. B    38. C    39. C    40. A

2.11. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 311

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 311 chính xác nhất:

1. B    2. C    3. A    4. C    5. D    6.A     7. B    8. D    9. A    10. D
11. C    12. B    13. A    14. C    15. D    16. B    17. D    18. B    19. B    20. B
21. A    22. D    23. A    24. D    25. B    26. A    27. C    28. C    29. C    30. B
31. B    32. A    33. C    34. A    35. B    36. A    37. C    38. C    39. B    40. C

2.12. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 312

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. A    2. A    3. C    4. C    5. B    6. C    7. D    8. C    9. A    10. D
11. D    12. A    13. B    14. C    15. A    16. C    17. B    18. A    19. B    20. C
21. D    22. D    23. B    24. D    25. B    26. A    27. A    28. A    29. B    30. D
31. B     32. B    33. D    34. D    35. B    36. B    37. D    38. A    39. A    40. B

2.13. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 313

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. D    2. A    3. D    4. C    5. D    6. D    7. C    8. A    9. C    10. D
11. C    12. A    13. D    14. B    15. C    16. B    17. A    18. D    19. C    20. C
21. B    22. D    23. B    24. D    25. A    26. A    27. B    28. B    29. D    30. A
31. B    32. C    33. C    34. A    35. B    36. C    37. A    38. D    39. B    40. A

2.14. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 314

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 314 chính xác nhất:

1. B    2. A    3. B    4. B    5. A    6. B    7. C    8. C    9. D    10. B
11. A    12. C    13. B    14. A    15. D    16. B    17. C    18.C     19. D    20. A
21. C    22. D    23. A    24. A    25. A    26. D    27. D    28. C    29. C    30. A
31. B    32. D    33. B    34. B    35. D    36. C    37. A    38. D    39. A    40. D

2.15. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 315

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. B    2. D    3. D    4. D    5. B    6. C    7. B    8. B    9. A    10. D
11. D    12. D    13. C    14. A    15. C    16. A    17. D    18. B    19. D    20. C
21. C    22. B    23. D    24. C    25. B    26. A    27. D    28. B    29. C    30. A
31. D    32. C    33. A    34. B    35. C    36. B    37. C    38. B    39. C    40. C

2.16. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 316

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. B    2. C    3. B    4. C    5. B    6. A    7. A    8. A    9. A    10. A
11. C    12. B    13. A    14. C    15. D    16. C    17. A    18. A    19. A    20. C
21. D    22. D    23. A    24. B    25. D    26. A    27. D    28. D    29. C    30. D
31. D    32. C    33. B    34. B    35. D    36. C    37. C    38. B    39. C    40. D

2.17. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 317

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. B    2. A    3. D    4. A    5. A    6. D    7. A    8. C    9. D    10. C
11. C    12. D    13. A    14. A    15. B    16. B    17. D    18. D    19. B    20. B
21. C    22. D    23. C    24. C    25. B    26. C    27. B    28. C    29. A    30. A
31. D    32. C    33. C    34. D    35. A    36. B    37. A    38. C    39. C    40. D

2.18. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 318

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. D    2. C    3. D    4. D    5. A    6. A    7. A    8. C    9. A    10. D
11. B    12. B    13. B    14. C    15. B    16. C    17. D    18. B    19. D    20. D
21. D    22. A    23. A    24. D    25. C    26. A    27. B    28. A    29. D    30. C
31. B    32. C    33. B    34. B    35. B    36. A    37. C    38. A     39. B    40. C

2.19. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 319

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. C    2. C    3. B    4. C    5. A    6. D    7. A    8. B    9. D    10. D
11. D    12. C    13. D    14. A    15. A    16. B    17. A    18. B    19. A    20. A
21. D    22. B    23. A    24. C    25. C    26. C    27. D    28. B    29. A    30. C
31. B    32. A    33. A    34. C    35. B    36. B    37. C    38. C    39. B    40. C

2.20. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 320

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. C    2. C    3. B    4. D    5. A    6. A    7. D    8. C    9. C    10. A
11. B    12. A    13. C    14. C    15. A    16. C    17. C    18. D    19. C    20. D
21. B    22. D    23. C    24. B    25. C    26. D    27. B    28. B    29. D    30.A 
31. A    32. D    33. A    34. B    35. D    36. B    37. B    38. A    39. B    40. D

2.21. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 321

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. B    2. A    3. A    4. D    5. D    6. C    7. B    8. B    9. B    10. C
11. A    12. C    13. C    14. C    15. A    16. C    17. C    18.A     19. D    20. A
21. B    22. B    23. D    24. D    25. B    26. C    27. D    28. A    29. D    30. D
31. A    32. A    33. B    34. D    35. B    36. B    37. D    38. A    39. A    40. D

2.22. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 322

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. D    2. A    3. C    4. D    5. C    6. A    7. A    8. C    9. B    10. B
11. D    12. C    13. D    14. A    15. B    16. B    17. B    18. D    19. D    20. D
21. A    22. B    23. C    24. C    25. A    26. A    27. D    28. D    29. C    30. B
31. A    32. C    33. D    34. D    35. C    36. B    37. A    38. A    39. D    40. D

2.23. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 323

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 323 chính xác nhất:

1. A    2. D    3. B    4. D    5. A    6. C    7. D    8. D    9. C    10. B
11. C    12. C    13. D    14. A    15. D    16. A    17. C    18. B    19. B    20. D
21. C    22. B    23. C    24. B    25. D    26. D    27. A    28.A     29. B    30. D
31. A    32. B    33. C    34. B    35. C    36. A    37. C    38. A    39. B    40. C

2.24. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 324

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề  chính xác nhất:

1. A    2. D    3. A    4. C    5. C    6. A    7. A    8. C    9. D    10. C
11. C    12. D    13. B    14. A    15. B    16. A    17. B    18. B    19. B    20. D
21. A    22. C    23. D    24. D    25. C    26. D    27. B    28. B    29. D    30. C
31. A    32. D    33. C    34. B    35. B    36. A    37. D    38. A    39. C    40. C

Trên đây là nội dung đề thi cũng như đáp án Sử THPT quốc gia 2020 đã được chuyên trang chúng tôi tổng hợp và thông tin đến các bạn.

3. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử mới nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Sử của kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021 được cập nhật sớm nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

3.1. Đề môn Lịch Sử thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 321

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 321

Câu 1: Chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 của quân dân Việt Nam đã

A. làm thất bại chiến tranh tổng lực.                                    

B. bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến.

C. làm thất bại chiến tranh đặc biệt.                                    

D. làm thất bại chiến tranh cục bộ,

Câu 2: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch nào sau đây của thực dân Pháp?

A. Nava.                                

B. Bôlac.                               

C. Đỗ Lát đo Tatxinhi.          

D. Rove.

Câu 3: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), Nhân dân Việt Nam đấu tranh chống kẻ thù nào sau đây?

A. Phát xít Nhật.                   

B. Thực dân Anh.                  

C. Trung Hoa Dân quốc.       

D. Đế quốc Mĩ.

Câu 4: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

A. Liên minh châu Âu được thành lập.                                

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.                              

D. Cách mạng vô sản ở Nga thành công.

Câu 5: Nước Cộng hòa Cuba ra đời (ngày 1-1-1959) là kết quả đấu tranh của nhân dân Cuba chống

A. thực dân Pháp.                                                                 

B. thực dân Anh.

C. thực dân Hà Lan.                                                             

D. chế độ độc tài thân Mĩ.

Câu 6: Từ năm 1952 đến năm 1960, kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?

A. Suy thoái trầm trọng.                                                       

B. Trì trệ kéo dài.

C. Phát triển nhanh.                                                              

D. Khủng hoảng nặng nề.

Câu 7: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?

A. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.                            

B. Phát động phong trào “vô sản hóa”.

C. Phát động khởi nghĩa Yên Bái.                                       

D. Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa.

Câu 8: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Nhân dân Việt Nam đã

A. tiến hành chiến tranh du kích cục bộ.                              

B. mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động.

C. lập căn cứ địa cách mạng trong cả nước.                        

D. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Câu 9: Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định

A. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ.                 

B. lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân.

C. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh.                 

D. lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân.

Câu 10: Tháng 8-1929, An Nam Cộng sản đang ra đời từ sự phân hóa của tổ chức cách mạng nào sau đây?

A. Việt Nam Quốc dân đảng.                                               

B. Hội Liên hiệp thuộc địa.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.                           

D. Đảng Dân chủ Việt Nam.

Câu 11: Năm 1949, quốc gia nào sau đây chế tạo thành công bom nguyên tử?

A. Liên Xô.                           

B. Thụy Sĩ.                            

C. Thụy Điển.                       

D. Đan Mạch

Câu 12: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12-1986) có nội dung nào sau đây?

A. Chỉ đổi mới về tổ chức và tư tưởng.                               

B. Chỉ tập trung đổi mới về chính trị.

C. Kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội.                             

D. Chỉ tập trung đổi mới về văn hóa.

Câu 13: Trong hơn một năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Nhân dân Việt Nam đã

A. tiến hành hiện đại hóa đất nước.                                     

B. ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

C. Xây dựng chính quyền cách mạng.                                 

D. tiến hành công nghiệp hóa đất nước.

Câu 14: Tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên đã quyết định

A. tiến hành đổi mới đất nước.                                        

B. cải cách ruộng đất trong cả nước.                               

C. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng.                                         

D. thành lập Mặt trận Việt Minh.

Câu 15: Một trong những âm mưu của Mĩ khi tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam trong thời kì 1954-1975 là

A. chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam.                           

B. biến miền Nam thành thị trường xuất khẩu đuy nhất.

C. biến miền Nam thành căn cứ quân sự duy nhất.        

D. biến miền Nam thành đồng minh duy nhất.

Câu 16: Trong những năm 40 của thế kỉ XX, cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại được khởi đầu từ quốc gia nào sau đây?

A. Phần Lan.                         

B. Thụy Điển.                        

C. Mỹ                                    

D. Thái Lan.

Câu 17: Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ân Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

A. Tây Ban Nha.                   

B. Bồ Đào Nha                      

C. Anh.                                 

D. Bỉ

Câu 18: Để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến, trong những năm 1951-1953, Nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

A. cải cách giáo dục,                                                        

B. phát triển kinh tế thị trường.

C. điện khí hóa nông nghiệp.                                          

D. điện khí hóa nông thôn.

Câu 19: Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, Nhân dân Việt Nam đã

A. xây dựng kinh tế nhà nước.                                        

B. xây dựng nông thôn mới. 

C. xây dựng kinh tế tập thể.                                             

D. tham gia các hội Cứu quốc.

Câu 20: Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919-1923 là

A. gửi Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.

B. soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương                                        

C. triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

D. soạn thảo Chính cương của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 21: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của quân dân Việt Nam đã buộc chính quyền Mĩ phải

A. ngừng hẳn viện trợ quân sự cho chính quyền và quân đội Sài Gòn.

B. “xuống thang" chiến tranh trên cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam.                        

C. tuyên bố “Mĩ hóa" trở lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

D. “xuống thang" chiến tranh và kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam.

Câu 22: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 1945-1973?

A. Không phải chi ngân sách cho quốc phòng                

B. Có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao.              

C. Không chạy đua vũ trang với Liên Xô.                      

D. Không phải viện trợ cho đồng minh.

Câu 23: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), Liên Xô không được phân chia phạm vi ảnh hưởng ở địa bàn nào sau đây?

A. Đông Âu.                          

B. Đông Béclin                      

C. Đông Đức                         

D. Tây Đức

Câu 24: Để tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) đề ra chủ trương

A. thành lập Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào.          

B. thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương

C. phát động cao trào kháng Nhật cứu nước                   

D. tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

Câu 25: Trong thời kì 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã

A. thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                       

B. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam,

C. ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.                       

D. thành lập Nha Bình dân học vụ.

Câu 26: Ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ được ký kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp khi

A. Trung Hoa Dân quốc không đồng ý cho Pháp đưa quân ra miền Bắc Việt Nam.

B. quân dân Việt Nam vẫn đang phát triển thể chủ động tiến công                          

C. Trung Hoa Dân quốc đã thỏa thuận cho Pháp đưa quân ra miền Bắc Việt Nam.

D. Chính phủ Pháp có thiện chỉ giữ gìn nền hòa bình ở Đông Dương

Câu 27. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình Việt Nam trong thời kì 1954-1975

A. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền.                   

B. Miền Bắc đã được giải phóng.

C. Miền Nam chưa được giải phóng.                                   

D. Miền Bắc chưa được giải phóng

Câu 28: Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới (tháng 12-1986) trong tình hình quốc tế đang

có chuyển biến nào sau đây?

A. Liên Xô đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

B. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

C. Các nước ASEAN đã thành những “con rồng” kinh tế châu Á.

D. Xu hướng hòa hoãn Đông-Tây bắt đầu xuất hiện.

Câu 29: Chiến thắng Phước Long (tháng 1-1975) của quân dân Việt Nam cho thấy

A. khả năng can thiệp trở lại của Mĩ rất cao.                       

B. nhiệm vụ “đánh cho Mi cút” đã hoàn thành.

C. quân đội Sài Gòn đã tan rã hoàn toàn.                            

D. sự suy yếu của quân đội Sài Gòn.

Câu 30: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 trong bối cảnh

A. Trật tự hai cực lanta đã sụp đổ hoàn toàn.

B. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

C. Việt Nam đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ.

D. Khối thị trường chung châu Âu đang có nhiều khởi sắc.

Câu 31: Năm 1960, lịch sử châu Phi ghi nhận sự kiện quan trọng nào sau đây?

A. 17 nước ở châu Phi được trao trá độc lập.                      

B. Ai Cập được trao quyền tự trị.

C. Angiêri được trao quyền tự trị.                                        

D. Libi được trao quyền tự trị.

Câu 32: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng

1930-1931 ở Việt Nam?

A. Pháp tăng cường khủng bố phong trào yêu nước Việt Nam.

B. Phát xít Nhật tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

C. Việt Nam chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp gay gắt.

Câu 33: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) đánh dấu bước

phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì đã

A. quyết định thành lập khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương.

B. xác định những nhiệm vụ cơ bản trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. quyết định hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.

D. chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến.

Câu 34: Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho

A. thành công trong xây dựng cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt” và phổ cập văn hóa.

B. việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến" của Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. thành công của chủ trương mở rộng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

D. tinh thần dân tộc của những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa.

Câu 35: Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt nào sau đây so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn?

A. Được thiết lập tử quyết định của các cường quốc.

B. Có hai hệ thống xã hội đối lập về chính trị.

C. Hình thành gắn với kết cục của chiến tranh thế giới.

D. Bị chi phối bởi quyền lợi của các cường quốc.

Câu 36: Trong thời gian ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ năm 1924 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc có

hoạt động nào sau đây nhằm chuẩn bị cho bước chuyển biến về chất của phong trào giải phóng dân tộc

Việt Nam?

A. Bắt đầu xây dựng lí luận cách mạng theo khuynh hưởng vô sản.

B. Trực tiếp truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Khởi đầu tạo dựng các mối quan hệ với cách mạng thế giới.

D. Trực tiếp tạo ra sự phân hóa trong các tổ chức tiền cộng sản.

Câu 37: Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng

dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều

A. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.               

B. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

C. sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.                             

D. hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc.

Câu 38: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) có tác động nào sau đây đến Việt Nam?

A. cơ cấu ngành kinh tế chuyển biến rõ nét hơn.                 

B. quan hệ sản xuất phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn.

C. tạo điều kiện cho giai cấp công nhân ra đời.                   

D. tạo cơ sở cho khuynh hướng tư sản xuất hiện.

Câu 39: Thực tiễn các phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 đã khẳng định

A. vai trò cửa lực lượng trí thức trước yêu cầu khách quan của lịch sử.

B. giai cấp tư sản không đủ khả năng lãnh đạo phong trào dân tộc.

C. lí luận giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản đang hình thành.

D. những điều kiện để thành lập một chính đảng vô sản đang chín muồi.

Câu 40:  Năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) đã

A. làm cho các khối quân sự đối đầu ở châu Âu bị giải thể hoàn toàn.

B. làm cho toàn cầu hóa trở thành một xu thế trong quan hệ quốc tế.

C. chuyển quan hệ hai nước từ thế đối đầu sang đồng minh chiến lược.

D. góp phần làm giảm tình trạng căng thẳng trong quan hệ quốc tế.

 

---------------------------HẾT-----------------------------

3.2. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sử mã đề 302

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 302-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 302-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 302-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 302-4

3.3. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sử mã đề 305

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 305-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 305-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 305-4

3.4. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sử mã đề 309

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309-4

3.5. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sử mã đề 321

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lịch sử mã 321_1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lịch sử mã 321_2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lịch sử mã 321_3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lịch sử mã 321_4

3.6. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 323

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 323-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 323-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 323-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 323-4

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. cũng đã được cập nhật trên chuyên trang của chúng tôi:

Chia sẻ bởi:Tran Hoai
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com