Logo

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh đợt 1, đợt 2 chính xác

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2020 đợt 1, đợt 2 chính thức từ Bộ Giáo Dục, đủ 24 mã đề có lời giải chi tiết và chính xác. Giúp học sinh đối chiếu với kết quả bài thi của mình nhanh nhất
-/-
0 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Nội dung bài viết

 1. Đề thi THPQ quốc gia 2020 môn Tiếng Anh đợt 2
  1. Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh lần 2 mã đề 413
  2. Đề môn Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 2 mã đề 421
  3. Đề môn Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 2 mã đề 423
 2. Đáp án chính thức của bộ giáo dục 2020 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT đợt 1
 3. Đáp án thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chính xác nhất
  1. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 401
  2. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 402
  3. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 403
  4. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 404
  5. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 405
  6. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 406
  7. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 407
  8. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 408
  9. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 409
  10. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 410
  11. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 411
  12. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 412
  13. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 413
  14. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 414
  15. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 415
  16. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 416
  17. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 417
  18. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 418
  19. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 419
  20. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 420
  21. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 421
  22. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 422
  23. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 423
  24. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 424
 4. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mới nhất
  1. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 401
  2. Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh mã 402
  3. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 403
  4. Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh mã 404
  5. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 405
  6. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 406
  7. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 407
  8. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 408
  9. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 409
  10. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 410
  11. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 411
  12. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 412
  13. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 413
  14. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 414
  15. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 415
  16. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 416
  17. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 418
  18. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 420
  19. Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2020 mã đề 424

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Anh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dành cho các em học sinh 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

 Đáp Án Đề Thi Tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Tiếng Trung THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

→ Đáp Án Đề Thi Văn THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Toán THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

1. Đề thi THPQ quốc gia 2020 môn Tiếng Anh đợt 2

Cập nhật mới nhất các mã đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 được tổ chức tại Đà Nẵng. Quảng Nam. Mời các bạn tham khảo.

1.1. Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh lần 2 mã đề 413

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020-1

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020-2

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020-3

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020-4

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020-5

1.2. Đề môn Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 2 mã đề 421

Đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 đợt 2 mã đề 421_1

Đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 đợt 2 mã đề 421_2

Đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 đợt 2 mã đề 421_3

Đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 đợt 2 mã đề 421_4

Đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 đợt 2 mã đề 421_5

1.3. Đề môn Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 2 mã đề 423

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020 mã đề 423-1

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020 mã đề 423-2

 

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020 mã đề 423-3

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020 mã đề 423-4

Đề thi THPT quốc gia môn Anh lần 2 năm 2020 mã đề 423-5

2. Đáp án chính thức của bộ giáo dục 2020 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Đáp án bộ giáo dục 2020 môn Anh đã công bố chính thức. Mời các bạn tham khảo bảng đáp án sau:

Đáp án bộ giáo dục môn tiếng Anh 2020

3. Đáp án thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chính xác nhất

Mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2020 chính thức từ Bộ giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin.

3.1. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 401

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. D    2. A    3. B    4. D    5. B    6. A    7. A    8. C    9. A    10. B
11. A    12. B    13. D    14. B    15. B    16. D    17. D    18. C    19. D    20. B
21. B    22. C    23. B    24. A    25. C    26. D    27. D    28. C    29. B     30. A
31. A    32.  D    33. A    34.  B    35. A    36. D    37. B    38. B    39. D    40. D
41. A    42. B    43. D    44. A    45. C    46. D    47. A    48. A    49. D    50. A

Đáp án đề thi tốt nghiêp phổ thông 2020 môn Anh mã đề 401

Đáp án đề thi tốt nghiêp phổ thông 2020 môn Anh mã đề 401

3.2. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 402

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. C    2. C    3. C    4. D    5. C    6. C    7. D    8. C    9. B    10. A
11. D    12. C    13. C    14. D    15. C    16. A    17. D    18. A    19. A     20. C
21. B    22. B    23. B    24. A    25. B    26. B    27. C    28. A    29. A    30. A
31. D    32. D    33. B    34. D     35. A    36. B    37. D    38. C    39. B     40. B
41. B    42. A    43. A    44. C    45. B    46. D    47. B    48. D    49. A    50. B

3.3. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 403

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 403 chính xác nhất

1. A    2. C    3. D    4. B    5. D    6. B    7. C    8. D    9. C    10. D
11. A    12. B    13. D    14. B    15. A    16. D    17. A    18. A    19. B    20. A 
21. D    22. C    23. C    24. D    25. A    26. D    27. D    28. A    29. A    30. B
31. D    32. C    33. A    34.  C    35. B    36. A    37. B    38. C    39.  B    40. C
41. A    42. B    43. C    44. B    45. B    46. A    47. A    48. D    49. B    50.  B

3.4. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 404

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 404 chính xác nhất

1. B    2. C    3. A    4. D    5. D    6. B    7. D    8. C    9. A    10. A
11. C    12. A    13. C    14. C    15. B    16. A    17. D    18. C    19. A    20. C
21. A    22. B    23. A    24. D    25. B    26. B    27. C    28. B    29. B    30. D
31. B    32.  B    33. C    34.  C    35. A    36. D    37. C    38. D    39. A     40. B
41. D    42. C    43. B    44. B    45. D    46. A    47. A    48. B    49. A    50.  D

3.5. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 405

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 405 chính xác nhất

1. C    2. B    3. A    4. C    5. D    6. B    7. C    8. A    9. D    10. C
11. A    12. A    13. A    14. B    15. B    16. C    17. C    18. D    19. A    20. C
21. D    22. C    23. D    24. A    25. B    26. C    27. A    28. A    29. B    30. B
31. C    32.  C    33. B    34. C     35. B    36. A    37. A    38. D    39. C     40. D
41. D    42. C    43. D    44. D    45. C    46. D    47. D    48. A    49. A    50.  D

3.6. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 406

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 406 chính xác nhất

1. B    2. C    3. D    4. A    5. B    6. D    7. C    8. D    9. A    10. B
11. D    12. B    13. C    14. B    15. A    16. C    17. A    18. A    19. D    20. C
21. C    22. D    23. A    24. A    25. D    26. C    27. A    28. A    29. D    30. A
31. D    32.  C    33. C    34.  D    35. D    36. D    37. A    38. D    39.  D    40. A
41. C    42. C    43. A    44. D    45. B    46. A    47. A    48. C    49. C    50.  A

3.7. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 407

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 407 chính xác nhất

1. D    2. D    3. C    4. D    5. B    6. D    7. A    8. C    9. B    10. C
11. D    12. A    13. C    14. B    15. B    16. B    17. A    18. B    19. A    20. B
21. A    22. D    23. C    24. D    25. B    26. D    27. A    28. C    29. A    30. D
31. C    32.  B    33. A    34.  C    35. D    36. B    37. B    38. A    39. C     40. B
41. D    42. B    43. D    44. A    45. A    46. D    47. C    48. C    49. A    50.  D

3.8. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 408

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. A    2. A    3. B    4. C    5. D    6. B    7. B    8. B    9. A    10. D
11. D    12. D    13. B    14. D    15. B    16. B    17. B    18. A    19. A    20. B
21. C    22. B    23. A    24. A    25. A    26. C    27. C    28. B    29. B    30. C
31. A    32.  C    33. C    34.  B    35. A    36. C    37. A    38. C    39. A     40. C
41. C    42. C    43. A    44. B    45. C    46. C    47. B    48. C    49. C    50. A

3.9. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 409

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 409 chính xác nhất

 1. A    2. A    3. B    4. A    5. D    6. C    7. C    8. D    9. A    10. A
11. D    12. A    13. C    14. A    15. B    16. C    17. B    18. C    19. A     20. D
21. A    22. A    23. D    24. D    25. C    26. D    27. B    28. D    29. B    30. D
31. C    32.  A    33. D    34.  B    35. B    36. C    37. C    38. B    39. D     40. D
41. D    42. B    43. B    44. D    45. B    46. C    47. B    48. D    49. A    50. C 

3.10. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 410

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. C    2. C    3. D    4. C    5. C    6. D    7. A    8. A    9. A    10. C
11. D    12. C    13. A    14. D    15. D    16. A    17. C    18. A    19. D    20. C
21. B    22. D    23. D    24. B    25. B    26. D    27. A    28. B    29. A    30. B
31. C    32. D     33. D    34. C     35. A    36. C    37. C    38. D    39.  B    40. A
41. D    42. A    43. A    44. B    45. A    46. D    47. A    48. D    49. D    50.  B

3.11. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 411

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. B    2. B    3. B    4. D    5. A    6. A    7. C    8. B    9. D    10. A
11. B    12. D    13. B    14. A    15. A    16. C    17. A    18. D    19. C    20. D
21. D    22. D    23. A    24. B    25. B    26. A    27. B    28. A    29. A    30. C
31. C    32.  D    33. C    34.  B    35. D    36. D    37. B    38. B    39.  B    40. C
41. B    42. D    43. C    44. B    45. B    46. A    47. D    48. A    49. C    50.  C

3.12. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 412

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. A    2. C    3. D    4. C    5. C    6. D    7. A    8. A    9. C    10. A
11. D    12. B    13. A    14. A    15. C    16. A    17. B    18. B    19. D    20. D
21. A    22. B    23. A    24. D    25. B    26. A    27. C    28. C     29. A    30. D
31. C    32.  A    33. A    34. B     35. C    36. B    37. D    38. B    39.  B    40. C
41. D    42. A    43. B    44. D    45. C    46. B    47. D    48. A    49. D    50. C 

3.13. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 413

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. D    2. C    3. D    4. C    5. D    6. B    7. A    8. A    9. D    10. B
11. D    12. D    13. C    14. A    15. A    16. A    17. C    18. D    19. C    20. A
21.B     22. B    23. B    24. D    25. A    26. C    27. C    28. B    29. C    30. B
31. C    32.  C    33. D    34.  B    35. D     36. B    37. B    38. A    39.  A    40. B
41. A    42. B    43. A    44. A    45. D    46. D    47. A    48. D    49. B    50.  B

3.14. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 414

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. D    2. B    3. B    4. A    5. C    6. D    7. A    8. D    9. A    10. D
11. D    12. C    13. C    14. A    15. A    16. B    17. C    18. D    19. C    20. C
21. D    22. A    23. C    24. A    25. C    26. A    27. A    28. D    29. C    30. A
31. B    32.  D    33. A    34.  A    35. C    36. D     37. C    38. C    39. A    40. A
41. D    42. A    43. C    44. D    45. D    46. D    47. C    48. C    49. D    50.  C

3.15. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 415

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. D    2. A    3. A    4. A    5. D    6. D    7. D    8. A    9. B    10. B
11. B    12. A    13. A    14. A    15. D    16. C    17. C    18. B    19. C     20. D
21. A    22. D    23. C    24. D    25. A    26. D    27. B    28. C    29. C    30. D
31. C    32.  B    33. A    34. C     35. B    36. B    37. C    38. C    39. A     40. D
41. B    42. C    43. C    44. B    45. A    46. C    47. D    48. A    49. B    50.  B

3.16. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 416

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. C    2. A    3. D    4. B    5. C    6. A    7. C    8. C    9. A    10. D
11. B    12. A    13. A    14. C    15. C    16. A    17. B    18. D    19. B    20. C
21. D    22. A    23. C    24. A    25. A     26. A    27. B    28. B    29. A    30. D
31. C    32.  B    33. D    34.  C    35. D    36. C    37. B    38. B    39. D     40. C
41. D    42. B    43. B    44. D    45. D    46. C    47. B    48. A    49. B    50.  B

3.17. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 417

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 417 chính xác nhất

1. C    2. D    3. A    4. D    5. C    6. B    7. D    8. D    9. A    10. A
11. C    12. C    13. B    14. D    15. A    16. B    17. A    18. D    19. B    20. A
21. B    22. D    23. A    24. D    25. B    26. C    27. A    28. D    29. B    30. A
31. B    32. C    33. B    34. D     35. D    36. C    37. C    38. B    39.  C    40. D
41. A    42. D    43. B    44. C    45. B    46. D    47. C    48. B    49. D    50. D

3.18. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 418

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 418 chính xác nhất

1. B    2. A    3. B    4. B    5. A    6. C    7. B    8. C    9. B    10. C 
11. B    12. A    13. A    14. D    15. A    16. C    17. A    18. C    19. B    20. D
21. B    22. B    23. B    24. C    25. C    26. A    27. D    28. B    29. C    30. D
31. B    32. D     33. C    34.  D    35. D    36. C    37. D    38. D    39. B     40. C
41. A    42. D    43. C    44. A    45. C    46. B    47. C    48. A    49. C    50.  D

3.19. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 419

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. D    2. A    3. A    4. B    5. C    6. C    7. D    8. C    9. A    10. B
11. A    12. A    13. D    14. A    15. C    16. D    17. D    18. B    19. A    20. B
21. C    22. C    23. B    24. D    25. D    26. D    27. B    28. B    29. D    30. C
31. C    32.  C    33. D    34.  A    35. D    36. C    37. A    38. A    39. B     40. B
41. C    42. C    43. B    44. C    45. B    46. B    47. B    48. A    49. D    50.  A

3.20. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 420

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. B    2. D    3. D    4. C    5. B    6. A    7. D    8. D    9. C    10. C
11. D    12. C    13. D    14. D    15. C    16. D    17. A    18. A    19. C    20. A
21. D    22. A    23. B    24. D    25. D    26. C    27. D    28. A    29. D    30. A
31. B    32. A      33. B    34.  A    35. B    36. B    37. C    38. B    39. C     40. A
41. B    42. C    43. C    44. C    45. A    46. B    47. B    48. B    49. C    50.  C

3.21. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 421

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. B    2. C    3. D    4. B    5. B    6. B    7. D    8. A    9. C    10. B
11. D    12. B    13. A    14. B    15. A    16. B    17. C    18. D    19. B    20. C
21. B    22. A    23. B    24. B    25. C    26. B    27. C    28. C    29. D     30. B
31. C    32.  C    33. D    34.  B    35. B    36. D    37. C    38. C    39. D    40. D
41. B    42. C    43. D    44. D    45. D    46. A    47. A    48. C    49. C    50.  D

3.22. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 422

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề  chính xác nhất

1. C    2. B    3. B    4. A    5. C    6. A    7. A    8. D    9. D    10. A
11. A    12. C    13. C    14. A    15. D    16. C    17. B    18. A    19. C    20. C
21. A    22. C    23. B    24. B    25. B    26. A    27. B    28. D    29. B    30. A
31. D    32.  C    33. D    34. B    35. B    36. A    37. C    38. C    39.  B    40. A
41. C    42. C    43. B    44. A    45. A    46. B    47. C    48. C    49. A    50. B

3.23. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 423

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 423 chính xác nhất

1. B    2. D    3. A    4. D    5. C    6. C    7. A    8. C    9. C    10. A
11. D    12. D    13. C    14. B    15. B    16. A    17. B    18. A    19. A    20. A
21. C    22. D    23. B    24. B    25. A    26. C    27. A    28. B    29. C    30. A
31. A    32.  C    33. D    34.  A    35. A     36. D    37. C    38. D    39.  D    40. C
41. D    42. B    43. B    44. C    45. C    46. B    47. C    48. C    49. D    50. D

3.24. Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 424

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 424 chính xác nhất

1. D    2. B    3. C    4. B    5. B    6. A    7. C    8. B    9. A    10. C
11. C    12. D    13. B    14. A    15. A    16. A    17. B    18. B    19. A    20. D
21. C    22. B    23. B    24. B    25. D    26. B    27. A    28. C    29. C    30. B
31. A    32.  B    33. A    34. D    35. C    36. A    37. D    38. A    39. D     40. D
41. A     42. D    43. C    44. D    45. D    46. B    47. C     48. A    49. D     50.  C

Trên đây là nội dung đề thi cũng như đáp án Tiếng Anh THPT quốc gia 2020 đã được chuyên trang chúng tôi tổng hợp và thông tin đến các bạn.

4. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mới nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021 được cập nhật sớm nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

4.1. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 401

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 401-1

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 401-2

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 401-3

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 401-4

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 401-5

4.2. Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh mã 402

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 402-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 402-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 402-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 402-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 402-5

4.3. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 403

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 403-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 403-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 403-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 403-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 403-5

4.4. Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh mã 404

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 404-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 404-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 404-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 404-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 404-5

4.5. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 405

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 405-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 405-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 405-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 405-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 405-5

4.6. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 406

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 406-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 406-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 406-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 406-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 406-5

4.7. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 407

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 407-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 407-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 407-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 407-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 407-5

4.8. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 408

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 408-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 408-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 408-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 408-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 408-5

4.9. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 409

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 409-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 409-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 409-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 409-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 409-5

4.10. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 410

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 410-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 410-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 410-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 410-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 410-5

4.11. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 411

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 411-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 411-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 411-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 411-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 411-5

4.12. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 412

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 412-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 412-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 412-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 412-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 412-5

4.13. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 413

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 413-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 413-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 413-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 413-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 413-5

4.14. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 414

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 414-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 414-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 414-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 414-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 414-5

4.15. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 415-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 415-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 415-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 415-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 415-5

4.16. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 416

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 416-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 416-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 416-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 416-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 416-5

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 417

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 417_1

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 417_2

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 417_3

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 417_4

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 417_5

4.17. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 418-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 418-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 418-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 418-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 418-5

4.18. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 420

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 420-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 420-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 420-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 420-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 420-5

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2020 mã đề 422

Đề Anh mã 418 thi tốt nghiệp THPT năm 2020_1

Đề Anh mã 418 thi tốt nghiệp THPT năm 2020_2

Đề Anh mã 418 thi tốt nghiệp THPT năm 2020_3

Đề Anh mã 418 thi tốt nghiệp THPT năm 2020_4

Đề Anh mã 418 thi tốt nghiệp THPT năm 2020_5

4.19. Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2020 mã đề 424

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 424-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 424-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 424-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 424-4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Anh mã đề 424-5

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật cũng đã được cập nhật trên chuyên trang của chúng tôi:

→ Đáp Án Đề Thi Lý THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Hóa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Sinh THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Sử THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Địa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi GDCD THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Chia sẻ bởi:Tran Hoai
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua
Bài đăng nổi bật

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com