Logo

Đáp án đề thi Hóa THPT Quốc gia 2021 (Mới nhất)

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa – Thi tốt nghiệp THPT 2021 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục và đội ngũ chuyên gia giải đề mới và chính xác nhất.
5.0
0 lượt đánh giá

Nội dung bài viết

 1. ​​​​​​​Đáp án chính thức của Bộ Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa
 2. Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2021 đợt 2
  1. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Hóa học mã đề 223 - Lần 2
 3. Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa đợt 1
  1. Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 206 - Lần 1
  2. Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 201 - Lần 1
  3. Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 205 (Lần 1)
  4. Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 207 - Lần 1
  5. Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 214 - Lần 1
 4. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa của Bộ giáo dục đào tạo
  1. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 201
  2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 202
  3. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 203
  4. Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá - Mã đề 204
  5. Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 205
  6. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 206
  7. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 207
  8. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 208
  9. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 209
  10. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 210
  11. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 211
  12. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 212
  13. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 213
  14. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 214
  15. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 215
  16. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 216
  17. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 217
  18. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 218​​​​​​​
  19. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 219
  20. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 220
  21. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 221
  22. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 222
  23. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 223
  24. Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 224

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Hóa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file tải miễn phí định dạng word, pdf được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp học sinh 2K3, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Tham khảo một số tài liệu học tập:

​​​​​​​Đáp án chính thức của Bộ Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa

Mời các bạn xem đáp án chính thức đề Hoá THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT được chuyên trang chúng tôi cập nhật chi tiết tại đây.

Đáp án chính thức của bộ đề thi thpt quốc gia 2021 môn hoá học

Đáp án chính thức của bộ đề thi thpt quốc gia 2021 môn hoá học

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2021 đợt 2

Xem ngay nội dung đề thi môn Hóa THPT Quốc gia năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Hóa học mã đề 223 - Lần 2

Đề thi THPTQG môn Hóa 2021 Đợt 2 - Mã đề 223-1

Đề thi THPTQG môn Hóa 2021 Đợt 2 - Mã đề 223-2

Đề thi THPTQG môn Hóa 2021 Đợt 2 - Mã đề 223-3

Đề thi THPTQG môn Hóa 2021 Đợt 2 - Mã đề 223-4

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa đợt 1

Xem ngay nội dung đề thi môn Hóa THPT Quốc gia năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 206 - Lần 1

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 206

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán mã đề 206

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán mã đề 206

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán mã đề 206

Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 201 - Lần 1

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 201

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 201

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 201

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 201

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 205 (Lần 1)

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 205

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 205

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 205

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 205

Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 207 - Lần 1

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 207

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 207

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 207

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 207

Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 214 - Lần 1

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 214

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 214

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 214

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá mã đề 214

Tham khảo một số tài liệu ôn luyện:

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa của Bộ giáo dục đào tạo

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn Hóa thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa có đáp án năm 2021 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục, đáp án của bộ đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính thức.

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 201

41.D

42.A

43.B

44.C

45.B

46.B

47.A

48.C

49.B

50.D

51.C

52.A

53.A

54.B

55.B

56.A

57.D

58.D

59.C

60.D

61.C

62.D

63.C

64.D

65.A

66.D

67.A

68.A

69.B

70.C

71.A

72.B

73.C

74.C

75.B

76.D

77.C

78.B

79.C

80.A

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 202

41-B 42-A 43-A 44-D 45-C 46-B 47-B 48-C 49-C 50-C
51-A 52-B 53-D 54-D 55-C 56-B 57-C 58-B 59-D 60-D
61-C 62-C 63-B 64-D 65-B 66-A 67-B 68-A 69-B 70-C
71-A 72-A 73-B 74-A 75-D 76-A 77-D 78-B 79-D 80-A

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 203

41.C

42.D

43.A

44.B

45.C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.A

51.D

52.B

53.D

54.B

55.B

56.D

57.B

58.C

59.D

60.C

61.C

62.B

63.A

64.D

65.A

66.D

67.D

68.B

69.C

70.D

71.B

72.B

73.A

74.C

75.C

76.A

77.C

78.A

79.C

80.B

Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá - Mã đề 204

41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.B

47.A

48.B

49.D

50.B

51.D

52.C

53.D

54.C

55.A

56.A

57.B

58.A

59.D

60.B

61.D

62.C

63.D

64.D

65.D

66.C

67.A

68.B

69.C

70.C

71.A

72.C

73.A

74.A

75.C

76.C

77.D

78.D

79.A

80.C

Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 205

41-A 42-B 43-C 44-C 45-B 46-C 47-C 48-B 49-D 50-B
51-A 52-C 53-D 54-A 55-B 56-C 57-D 58-B 59-D 60-B
61-C 62-B 63-A 64-C 65-D 66-B 67-A 68-A 69-B 70-A
71- 72- 73-C 74-A 75-A 76-B 77-A 78-B 79-A 80-C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 206

41.B

42.C

43.C

44.A

45.D

46.B

47.D

48.A

49.A

50.B

51.C

52.C

53.B

54.A

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

60.C

61.C

62.D

63.D

64.C

65.D

66.A

67.B

68.D

69.C

70.D

71.B

72.B

73.B

74.D

75.D

76.D

77.A

78.A

79.B

80.D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 207

41-C 42-C 43-C 44-D 45-C 46-C 47-A 48-C 49-A 50-D
51-D 52-A 53-D 54-A 55-D 56-A 57-C 58-C 59-A 60-A
61-B 62-C 63-B 64-C 65-B 66-D 67-D 68-D 69-B 70-C
71-D 72-C 73-D 74-A 75-C 76-A 77-B 78-A 79-D 80-C

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 208

41-C 42-D 43-C 44-C 45-D 46-A 47-D 48-D 49-B 50-A
51-D 52-A 53-C 54-C 55-C 56-D 57-B 58-B 59-C 60-D
61-A 62-A 63-B 64-A 65-B 66-C 67-B 68-C 69-D 70-D
71-B 72-A 73-D 74-B 75-B 76-C 77-A 78-C 79-A 80-B

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 209

41.C

42.A

43.B

44.C

45.B

46.C

47.A

48.B

49.A

50.A

51.D

52.A

53.B

54.C

55.C

56.B

57.D

58.A

59.D

60.B

61.A

62.D

63.D

64.B

65.D

66.A

67.A

68.C

69.B

70.A

71.D

72.A

73.C

74.C

75.D

76.C

77.D

78.D

79.C

80.A

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 210

41-B 42-D 43-A 44-A 45-D 46-C 47-B 48-B 49-D 50-C
51-D 52-B 53-B 54-C 55-A 56-B 57-C 58-A 59-A 60-B
61-C 62-B 63-A 64-C 65-C 66-A 67-A 68-A 69-C 70-A
71-C 72-C 73-B 74-A 75-A 76-B 77-C 78-A 79-A 80-A

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 211

41-B 42-C 43-D 44-B 45-A 46-D 47-A 48-D 49-C 50-C
51-B 52-B 53-B 54-C 55-B 56- 57- 58- 59-B 60-D
61-C 62-D 63-B 64-A 65-B 66-D 67-D 68-C 69-A 70-A
71-A 72-C 73-D 74-A 75-A 76-C 77-A 78-C 79-D 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 212

41.D

42.A

43.D

44.D

45.D

46.C

47.A

48.A

49.B

50.C

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.C

57.B

58.A

59.D

60.D

61.B

62.D

63.C

64.D

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.B

72.C

73.C

74.B

75.C

76.B

77.C

78.D

79.B

80.B

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 213

41-C 42-D 43-B 44-C 45-D 46-B 47-C 48-A 49-C 50-B
51-A 52-A 53-A 54-B 55-C 56-B 57-C 58-B 59-B 60-D
61-D 62-C 63-C 64-C 65-A 66-A 67-A 68-D 69-B 70-A
71-A 72-D 73-D 74-A 75-A 76-B 77-C 78-D 79-B 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 214

41-B 42-C 43-A 44-C 45-B 46-A 47-A 48-B 49-C 50-A
51-B 52-D 53-A 54-A 55-A 56-B 57-C 58-A 59-B 60-A
61-B 62-A 63-C 64-D 65-D 66-C 67-C 68-D 69-D 70-B
71-D 72-D 73-C 74-D 75-B 76-D 77-C 78-D 79-C 80-B

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 215

41.C

42.A

43.A

44.B

45.D

46.B

47.D

48.D

49.D

50.C

51.B

52.C

53.A

54.D

55.C

56.C

57.D

58.C

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.B

65.A

66.B

67.B

68.B

69.A

70.A

71.C

72.D

73.D

74.B

75.A

76.A

77.D

78.A

79.B

80.B

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 216

41-B 42-D 43-C 44-D 45-B 46-A 47-C 48-D 49-A 50-A
51-A 52-B 53-D 54-B 55-B 56-B 57-C 58-A 59-A 60-B
61-C 62-A 63-B 64-D 65-B 66-D 67-B 68-D 69-D 70-A
71-D 72-A 73-B 74-A 75-D 76-A 77-B 78-B 79-A 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 217

41.B

42.A

43.C

44.A

45.C

46.C

47.D

48.D

49.A

50.C

51.A

52.D

53.A

54.B

55.D

56.B

57.B

58.B

59.D

60.D

61.B

62.D

63.D

64.D

65.A

66.D

67.A

68.A

69.A

70.B

71.D

72.D

73.B

74.B

75.B

76.B

77.A

78.D

79.B

80.B

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 218​​​​​​​

41-A 42-D 43-D 44-A 45-C 46-C 47-C 48-B 49-A 50-B
51-B 52-C 53-C 54-B 55-D 56-D 57-C 58-A 59-B 60-CA
61-A 62-A 63-C 64-A 65-D 66-A 67-C 68-A 69-A 70-C
71-C 72-D 73-B 74-D 75-D 76-B 77-D 78-B 79-B 80-C

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 219

41. D

42. D

43. C

44. B

45. B

46. B

47. C

48. A

49. D

50. D

51. C

52. A

53. B

54. D

55. A

56. A

57. C

58. D

59. C

60. B

61. B

62. B

63. D

64. B

65. A

66. A

67. B

68. C

69. C

70. C

71. A

72. A

73. A

74. D

75. C

76. B

77. A

78. C

79. A

80. A

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 220

41-D 42-B 43-A 44-D 45-C 46-C 47-B 48-D 49-D 50-B
51-A 52-B 53-D 54-C 55-A 56-A 57-A 58-C 59-A 60-B
61-C 62-D 63-A 64-D 65-C 66-B 67-D 68-C 69-C 70-A
71-D 72-C 73-B 74-C 75-A 76-C 77-B 78-C 79-A 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 221

41.C

42.C

43.A

44.B

45.D

46.C

47.A

48.C

49.D

50.A

51.B

52.B

53.C

54.D

55.D

56.B

57.C

58.B

59.C

60.B

61.D

62.A

63.B

64.D

65.C

66.D

67.B

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.C

75.C

76.B

77.B

78.C

79.D

80.D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 222

41.C

42.B

43.B

44.A

45.A

46.C

47.C

48.A

49.A

50.D

51.C

52.A

53.C

54.D

55.D

56.C

57.C

58.C

59.A

60.A

61.B

62.B

63.C

64.A

65.D

66.A

67.A

68.D

69.C

70.A

71.A

72.D

73.D

74.A

75.C

76.D

77.A

78.D

79.C

80.D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 223

41-A 42-D 43-A 44-C 45-C 46-D 47-B 48-A 49-A 50-A
51-D 52-A 53-D 54-D 55-B 56-D 57-C 58-A 59-B 60-B
61-B 62-A 63-A 64-C 65-D 66-C 67-B 68-C 69-C 70-C
71-B 72-D 73-A 74-D 75-B 76-B 77-D 78-A 79-D 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 - mã đề 224

41. A

42. A

43. C

44. C

45. D

46. B

47. D

48. C

49. C

50. D

51. A

52. B

53. D

54. D

55. C

56. C

57. A

58. D

59. C

60. C

61. B

62. C

63. A

64. A

65. C

66. B

67. A

68. A

69. B

70. A

71. A

72. D

73. B

74. D

75. B

76. B

77. D

78. D

79. B

80. B

Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2021 khác:

Tham khảo một số tài liệu ôn luyện:

Ngoài bộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Hóa, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Anh, Sử, Lý, Sinh, Địa,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Hóa có đáp án, hỗ trợ tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
5.0
0 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status