Logo

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Sử chính thức

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Sử - Thi tốt nghiệp THPT 2023 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục, đủ 24 mã đề có lời giải chi tiết và chính xác. Có file tải word, pdf hỗ trợ các em ôn luyện đạt hiệu quả.
1.8
515 lượt đánh giá

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file tải miễn phí định dạng word, pdf được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp học sinh lớp 12, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Lịch sử của Bộ chính thức

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Lịch sử của Bộ chính thức

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Lịch sử full 24 mã đề

Đáp án đề thi môn Sử thi trung học phổ thông quốc gia năm 2023 sẽ sớm được chúng tôi cập nhật chính thức từ Bộ Giáo dục ngay khi có thông tin mới nhất.

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn Lịch sử thpt quốc gia 2023 tất cả các mã đề do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Mời các bạn, thầy cô và quý bậc phụ huynh theo dõi.

Đáp án sử THPT 2023 mã 301

1.C

2.B

3.D

4.C

5.B

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C

11.D

12.A

13.D

14.A

15.A

16.C

17.D

18.C

19.D

20.A

21.D

22.C

23.A

24.D

25.C

26.A

27.C

28.C

29.C

30.D

31.A

32.A

33.A

34.D

35.A

36.A

37.A

38.C

39.D

40.D

Đáp án sử THPT 2023 mã 302

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

6.D

7.B

8.A

9.D

10.C

11.D

12.B

13.B

14.A

15.C

16.B

17.D

18.B

19.A

20.C

21.A

22.B

23.B

24.D

25.A

26.C

27.A

28.D

29.C

30.C

31.D

32.C

33.A

34.D

35.D

36.C

37.D

38.A

39.C

40.A

Đáp án sử THPT 2023 mã 303

 

Đáp án sử THPT 2023 mã 304

1.B

2.A

3.B

4.A

5.D

6.B

7.A

8.B

9.A

10.A

11.B

12.A

13.A

14.D

15.B

16.D

17.A

18.A

19.D

20.A

21.C

22.C

23.B

24.C

25.D

26.C

27.B

28.C

29.C

30.A

31.D

32.A

33.C

34.C

35.C

36.B

37.C

38.D

39.B

40.C

Đáp án sử THPT 2023 mã 305

1.A

2.C

3.D

4.D

5.C

6.B

7.D

8.A

9.B

10.A

11.A

12.A

13.D

14.D

15.A

16.C

17.A

18.B

19.D

20.C

21.A

22.D

23.C

24.C

25.B

26.B

27.B

28.C

29.D

30.B

31.B

32.B

33.D

34.B

35.D

36.C

37.D

38.C

39.C

40.D

Đáp án sử THPT 2023 mã 306

1.A

2.C

3.B

4.B

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.D

12.A

13.C

14.C

15.B

16.C

17.D

18.A

19.C

20.B

21.B

22.A

23.D

24.D

25.B

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.C

32.C

33.B

34.C

35.C

36.D

37.A

38.C

39.D

40.A

Đáp án sử THPT 2023 mã 307

1.B

2.C

3.C

4.C

5.D

6.C

7.A

8.D

9.D

10.C

11.D

12.D

13.A

14.C

15.A

16.B

17.C

18.D

19.D

20.C

21.B

22.A

23.B

24.D

25.B

26.D

27.B

28.B

29.C

30.C

31.A

32.D

33.A

34.C

35.D

36.B

37.B

38.A

39.B

40.C

Đáp án sử THPT 2023 mã 308

1.D

2.D

3.D

4.A

5.C

6.A

7.C

8.C

9.D

10.A

11.C

12.A

13.D

14.A

15.D

16.B

17.A

18.B

19.B

20.B

21.D

22.A

23.B

24.D

25.B

26.A

27.A

28.B

29.B

30.A

31.D

32.B

33.B

34.D

35.B

36.D

37.A

38.D

39.D

40.B

Đáp án sử THPT 2023 mã 309

1.B

2.D

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.B

14.D

15.B

16.C

17.B

18.A

19.B

20.D

21.D

22.D

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.D

30.D

31.D

32.C

33.D

34.C

35.B

36.B

37.D

38.C

39.B

40.B

Đáp án sử THPT 2023 mã 310

1.C

2.D

3.D

4.C

5.D

6.B

7.C

8.D

9.D

10.A

11.A

12.B

13.B

14.D

15.A

16.A

17.A

18.D

19.B

20.A

21.D

22.A

23.B

24.A

25.B

26.B

27.B

28.C

29.C

30.A

31.C

32.

33.C

34.A

35.C

36.C

37.C

38.B

39.C

40.A

Đáp án sử THPT 2023 mã 311

1.B

2.A

3.A

4.D

5.C

6.D

7.A

8.C

9.D

10.C

11.B

12.B

13.C

14.A

15.B

16.D

17.D

18.C

19.A

20.A

21.A

22.D

23.C

24.A

25.D

26.A

27.A

28.C

29.C

30.A

31.C

32.C

33.D

34.D

35.D

36.C

37.

38.

39.

40.

Đáp án sử THPT 2023 mã 312

1.D

2.C

3.C

4.A

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.D

11.A

12.B

13.D

14.D

15.C

16.A

17.C

18.A

19.B

20.C

21.A

22.A

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.C

31.B

32.A

33.B

34.C

35.C

36.C

37.A

38.A

39.B

40.C

Đáp án sử THPT 2023 mã 313

1.D

2.D

3.C

4.C

5.C

6.A

7.C

8.D

9.C

10.B

11.C

12.A

13.C

14.B

15.B

16.A

17.A

18.C

19.A

20.C

21.D

22.C

23.B

24.B

25.C

26.D

27.A

28.D

29.A

30.A

31.D

32.B

33.D

34.D

35.B

36.D

37.D

38.A

39.B

40.B

Đáp án sử THPT 2023 mã 314

1.D

2.D

3.B

4.D

5.C

6.C

7.D

8.C

9.A

10.B

11.A

12.C

13.B

14.D

15.B

16.A

17.A

18.C

19.C

20.B

21.C

22.B

23.C

24.A

25.C

26.D

27.A

28.A

29.C

30.C

31.A

32.B

33.D

34.A

35.D

36.D

37.A

38.B

39.A

40.B

Đáp án sử THPT 2023 mã 315

1.A

2. C

3.A

4.A

5.C

6.C

7.A

8.B

9.A

10.D

11.C

12.A

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.B

19.A

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.B

26.C

27.C

28.B

29.A

30.B

31.D

32.A

33.C

34.C

35.B

36.C

37.D

38.B

39.C

40.D

Đáp án sử THPT 2023 mã 316

1.D

2.D

3.C

4.C

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.A

12.B

13.B

14.A

15.A

16.A

17.C

18.C

19.C

20.B

21.B

22.B

23.C

24.B

25.D

26.D

27.D

28.C

29.C

30.A

31.D

32.B

33.B

34.D

35.D

36.D

37.A

38.D

39.B

40.D

Đáp án sử THPT 2023 mã 317

1.A

2.D

3.D

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.B

12.B

13.C

14.A

15.D

16.A

17.B

18.C

19.D

20.B

21.D

22.D

23.C

24.D

25.C

26.C

27.C

28.D

29.D

30.D

31.B

32.A

33.C

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.A

Đáp án sử THPT 2023 mã 318

1.B

2.C

3.D

4.A

5.C

6.A

7.D

8.B

9.A

10.C

11.A

12.A

13.C

14.D

15.B

16.B

17.A

18.A

19.D

20.C

21.D

22.D

23.C

24.A

25.C

26.D

27.D

28.B

29.A

30.B

31.A

32.B

33.A

34.B

35.B

36.B

37.D

38.B

39.A

40.D

Đáp án sử THPT 2023 mã 319

1.D

2.A

3.C

4.A

5.C

6.C

7.C

8.D

9.C

10.A

11.A

12.D

13.A

14.C

15.B

16.B

17.B

18.D

19.D

20.D

21.A

22.D

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.B

30.B

31.B

32.D

33.A

34.B

35.B

36.C

37.A

38.C

39.A

40.D

Đáp án sử THPT 2023 mã 320

1.D

2.B

3.A

4.A

5.D

6.B

7.D

8.B

9.A

10.B

11.C

12.D

13.C

14.C

15.C

16.B

17.D

18.A

19.B

20.A

21.D

22.B

23.D

24.A

25.D

26.B

27.D

28.B

29.A

30.D

31.A

32.A

33.B

34.B

35.A

36.B

37.A

38.D

39.D

40.A

Đáp án sử THPT 2023 mã 321

1.A

2.C

3.D

4.B

5.C

6.C

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.C

14.A

15.C

16.A

17.C

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.B

24.A

25.C

26.B

27.D

28.B

29.D

30.B

31.D

32.D

33.B

34.D

35.D

36.C

37.B

38.B

39.C

40.D

Đáp án sử THPT 2023 mã 322

1.B

2.A

3.B

4.B

5.B

6.D

7.A

8.B

9.B

10.D

11.C

12.C

13.A

14.D

15.C

16.C

17.D

18.D

19.D

20.B

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.C

27.C

28.A

29.A

30.A

31.B

32.A

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.D

Đáp án sử THPT 2023 mã 323

1.A

2.D

3.D

4.D

5.B

6.A

7.D

8.D

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.B

15.B

16.C

17.D

18.D

19.A

20.A

21.B

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.C

28.B

29.A

30.C

31.A

32.B

33.A

34.A

35.B

36.B

37.B

38.A

39.C

40.C

Đáp án sử THPT 2023 mã 324

1.A

2.C

3.B

4.D

5.B

6.B

7.A

8.D

9.D

10.B

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.A

17.D

18.A

19.A

20.C

21.A

22.C

23.B

24.C

25.C

26.C

27.A

28.C

29.B

30.B

31.A

32.C

33.B

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.A

Đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Sử

Xem ngay nội dung đề thi Lịch sử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề Sử thi TN THPT năm 2023 mã đề 321

Đề Lịch Sử thi TN THPT năm 2023 mã đề 321_1

Đề Lịch Sử thi TN THPT năm 2023 mã đề 321_2

Đề Lịch Sử thi TN THPT năm 2023 mã đề 321_3

Đề Lịch Sử thi TN THPT năm 2023 mã đề 321_4

Ngoài bộ đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2023, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.

Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2023 khác:

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi Quốc gia môn Sử trung học phổ thông năm 2023 có đáp án, hỗ trợ tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
1.8
515 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status